Wallin: Sysselsättningsgraden får inte sjunka

Wallin betonar att förändringen av arbetet och den artificiella intelligensens växande roll är tydliga megatrender i dagens samhälle.

Framtidsutskottets ordförande Stefan Wallin höll Svenska Riksdagsgruppens anförande i plenum angående del två av statsrådets framtidsredogörelse om förändringen av arbete.

Wallin välkomnar att regeringen i framtidsredogörelsens andra del koncentrerar sig på arbetet:

-Arbetet befinner sig mycket riktigt i en brytningspunkt. När arbetet förändras måste man se till att sysselsättningsgraden inte tillåts sjunka, tvärtom behöver vi en fortsättningsvis högre sysselsättningsgrad för att bryta hållbarhetsunderskottet, vilket redogörelsen mycket riktigt konstaterar.

Wallin lyfter fram att SFP redan länge pekat på de ändringar i politiken som måste göras för att få sysselsättningsgraden först till 75% och sedan högre mot 80%.

– Vi behöver förnya arbetslivet och har inte råd att misslyckas med att införa mera lokala avtal. Misstroendet som nu råder på arbetsmarknaden riskerar stå Finland dyrt. Vi måste också få den strukturerade arbetslöshetsgraden att minska kraftigt och vi behöver slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft, något vi i SFP har påpekat redan länge. Vill man inte lyssna på oss borde man åtminstone lyssna på de experter som skrivit denna rapport.

Wallin betonar att förändringen av arbetet och den artificiella intelligensens växande roll är tydliga megatrender i dagens samhälle. Finland måste i betydligt snabbare takt än vad som nu sker skapa fungerande regelverk för nya typer av företagsamhet, delningsekonomin och blockkedjor som är starkt på kommande. Samtidigt ska man akta sig för att överreglera. Det riskerar kväva sådan aktivitet och dynamik, vars logik ligger i uttryckligen den öppna, gränslösa ekonomins möjligheter.

– Lyckas vi inte sporra dessa fenomen här hos oss kommer de istället att söka sig någon annanstans och gynna andra, säger Wallin.

Henriksson: Mycket välkommet beslut om Kvarkenfärjan

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med regeringens beslut att bevilja anslag för den nya kvarkenfärjan.

Läs föregående artikel

Henriksson: Vapenhandeln med Saudiarabien måste stoppas omedelbart

Finlands vapenexport till Saudiarabien behöver omedelbart stoppas, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel