Wickström nöjd då LNG-terminalfartyget anlänt utanför Ingå – hoppas på investeringar som främjar grön omställning till Finland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds då LNG-terminalfartyget anlände utanför Ingå idag. Fartyget placeras vid Joddböleområdet i Ingå då väderförhållandena det tillåter. Wickström fungerar som styrelseordförande i Ingå.

-Allt har gått fint tack vare ett fint samarbete. Vi fick godkänt en plan för Joddböleområdet på knappa 6 månader vilket är rekord vid dylika projekt. Det känns fint att fartyget är här för att hjälpa oss genom energikrisen, säger Wickström.

Wickström säger att energikrisen är en besvärlig fråga att lösa. Han hoppas att man i Finland aktivt jobbar med att hitta mer hållbara energilösningar.

Wickström hoppas att man i Finland ser möjligheter att locka till sig investeringar som främjar den gröna omställningen. Enligt Wickström har man inte i Finland insett möjligheterna inom den här sektorn.

-Till exempel har vi som kommun redan i en längre tid fått mycket positiv feedback angående förutsättningarna att etablera ny verksamhet på området. Enligt den information man även kunnat läsa om i media finns det två projekt som eventuellt kan placeras vid området ifall allt går väl. Vi hoppas detta är bara början, säger Wickström.

Språköarna planterar Svenskfinland på finskspråkiga orter

I Finland har vem som helst rätt att välja utbildning på valfritt nationalspråk, finska eller svenska. Språköarna spelar en viktig roll i att trygga den här rättigheten – och jobbet de utför ger många ringar på vattnet, menar Karin Ihalainen. Ihalainen, som är tjänstledig från sitt rektorsjobb på Svenska skolan i Lahtis, är projektledare för Kommunförbundets tvååriga projekt Uppdrag språköar. Projektets mål är att ge språköarna en högre status och mera stöd.

Läs föregående artikel

Wickström: Gör inte regionalpolitk med föderskor

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över en nationell arbetsgrupps resonemang angående hur man ska råda bot på den kritiska situationen inom intensivvården. Gruppen föreslår att föderskor med riskfaktorer i fortsättningen flyttas från huvudstadsregionen till andra universitetssjukhus för att föda.

Läs följande artikel