Wickström: Gör inte regionalpolitk med föderskor

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över en nationell arbetsgrupps resonemang angående hur man ska råda bot på den kritiska situationen inom intensivvården. Gruppen föreslår att föderskor med riskfaktorer i fortsättningen flyttas från huvudstadsregionen till andra universitetssjukhus för att föda.

– Det är bra att man kommit fram med förslag om hur man kunde lösa situationen med vårdköerna vid Nya barnsjukhuset. Men ur föderskans perspektiv kan det kännas främmande att behöva åka till ett främmande sjukvårdsdistrikt för att föda. Så kan vi inte ha det! HUS är den största aktören inom specialsjukvård och en stor del av landets befolkning bor här. Vi behöver inte större klientrally i Södra Finland än vad vi redan har idag, säger Wickström.

Wickström hoppas att situationen diskuteras inom HUS och välfärdsområdena. Samtidigt vill han att situationen med Nya barnsjukhusets vårdköer granskas och att det åtgärdas så snabbt som möjligt.

-Situationen är oacceptabel vid Nya Barnsjukhuset. För att råda bot på vårdarbristen tror jag att vi i det stora hela behöver satsa mer på välmåendet i arbetet och ledarskapet. Åtgärder behövs både nationellt och regionalt.  Även utmaningarna med klientkedjorna behöver lösas, säger Wickström. 

Wickström nöjd då LNG-terminalfartyget anlänt utanför Ingå – hoppas på investeringar som främjar grön omställning till Finland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds då LNG-terminalfartyget anlände utanför Ingå idag. Fartyget placeras vid Joddböleområdet i Ingå då väderförhållandena det tillåter. Wickström fungerar som styrelseordförande i Ingå.

Läs föregående artikel

Wickström: Välfärdsområdena måste jobba för en människonära service som vinner folkets förtroende!

Idag verkställs den så kallade vårdreformen och 21 välfärdsområden kommer att ta ansvaret för social- och hälsovården samt räddningstjänsterna från kommunerna bortsett från Helsingfors som fortsättningsvis ansvar för de här tjänsterna. I Nyland finns dessutom en särlösning där HUS ansvarar för specialsjukvården.

Läs följande artikel