Wickström: Nylands brigad får användas av USA:s styrkor

Statsrådet har idag (14.12) beslutat föreslå att avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna ska undertecknas. Utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen presenterade försvarssamarbetsavtalet mellan Finland och USA vid en presskonferens på eftermiddagen. I fortsättningen får Förenta staterna använda flera orter i Finland som sina baser.

-Det är bra att Nylands Brigad i Ekenäs är med på listan över de platser som USA:s styrkor kommer att få till förfogande. Detta är en bra sak för brigaden och hela regionen. Jag hoppas och tror också att den kommer stärka Nylands brigads roll inom det nationella försvaret, men även det internationella samarbetet. Obbnäs nämns som också i den listan som publicerades idag, vilket visar att de brigader som befinner sig i Nyland har en viktig roll i vårt försvar, säger Wickström.

Försvarsminister Antti Häkkänen och utrikesminister Elina Valtonen betonade vid dagens presskonferens att försvarssamarbetet mellan Finland och Förenta staterna kommer att fördjupas ytterligare. Detta ser Wickström som en positiv sak.

Henriksson: Ett fantastiskt genombrott – sametingslagen till riksdagen!

Regeringen har vid sitt sammanträde torsdagen den 14 december enhälligt godkänt förslaget till ny sametingslag. Lagförslaget går nu till riksdagen för behandling. Flera regeringar har eftersträvat att reformera sametingslagen, men inte nått ända fram.

Läs föregående artikel

Minister Adlercreutz: En historisk dag för EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, på plats i Bryssel, gläds över Europeiska rådets beslut att EU nu inleder medlemsförhandlingar med Ukraina och Moldavien.

Läs följande artikel