Minister Adlercreutz: En historisk dag för EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, på plats i Bryssel, gläds över Europeiska rådets beslut att EU nu inleder medlemsförhandlingar med Ukraina och Moldavien.

– Det här är ett historiskt beslut. Det som nu blev verklighet kändes ännu för ett dygn sedan som en berg som inte går att bestiga, säger Anders Adlercreutz.

Ungerns motstånd mot att inkludera Ukraina har varit starkt och premiärminister Viktor Orbáns uttalanden innan rådsmötet var oroväckande. Igår, torsdag kväll, blev det ändå klart att förhandlingar om EU-medlemskap inleds med Ukraina och Moldavien. Georgien får kandidatstatus medan medlemsförhandlingar med Bosnien och Herzegovina kan inledas när kraven uppfylls.

– Rysslands anfallskrig har visat att länderna i gråzonen mellan EU och Ryssland inte är säkra innan de är medlemmar av EU.

– Ett centralt fokus för EU ska vara att stöda det ukrainska folket. Dagens beslut inger hopp åt ukrainarna. Nu gäller det att se till att det finansiella stödet också fyller måttet – och att inget medlemsland förhalar processen när vi går vidare,  säger Adlercreutz.

Wickström: Nylands brigad får användas av USA:s styrkor

Statsrådet har idag (14.12) beslutat föreslå att avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna ska undertecknas. Utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen presenterade försvarssamarbetsavtalet mellan Finland och USA vid en presskonferens på eftermiddagen. I fortsättningen får Förenta staterna använda flera orter i Finland som sina baser.

Läs föregående artikel

SFP axlar sitt ansvar för hela regionens invånare

Styrelsen i Österbottens välfärdsområde sammanträdde till årets sista möte 15.12. Ett av ärendena som behandlades var barnavdelningen vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Efter en granskning har det visat sig att avdelningen är den enda barnavdelningen i landet, som inte finns i anslutning till ett central- eller universitetssjukhus. Lagförändringar och höjda krav på beredskap har lett till att avdelningen inte mer kan garantera den nivå och intensitet av vård, som kan krävas, om ett barns tillstånd till exempel plötsligt försämras.

Läs följande artikel