Wickström och Sigfrids: Stoppa hjärnflykten

Varje år flyttar tusentals finländare utomlands. En stor del av dessa söker sig till exempel till Sverige för att studera. Enligt tankesmedjan Magmas rapport från i år har 20 000 svenskspråkiga finländare flyttat till Sverige mellan åren 2000 och 2017.

Svenska folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström ser oroväckande på trenden, som enbart ökar.

– Den pågående hjärnflykten kommer att drabba Finland, speciellt på lång sikt. Vi behöver fler personer i arbetsför ålder i framtiden. Att fler flyttar utomlands skapar ett ännu större problem. Det är förstås bra att unga vidgar sina vyer genom internationell erfarenhet, men vi borde ingående analysera varför unga vill flytta utomlands och studera utan att komma tillbaka till hemlandet, säger Wickström.

Finland behöver satsa på att erbjuda tillräckliga möjligheter för studerande att stanna i Finland och skapa ett samhällsklimat där unga vågar tro på att de hittar både en utbildning och arbetsplats i Finland. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids anser att samhället i dag inte tar hjärnflykten på allvar. 

– Det är klart att vi har problem i det finländska systemet om det är så att unga inte vill stanna kvar här utan i stället väljer att flytta utomlands. De strukturer som är problematiska i Finland behöver åtgärdas för att lyckas stoppa den pågående hjärnflykten. Vi måste se till att unga litar på de finska institutionerna och att också finlandssvenska unga bemöts på ett positivt sätt i vårt samhälle, säger Sigfrids.

Wickström och Sigfrids hoppas att Finland anstränger sig för att bli ett mer attraktivt alternativ för finländska unga. Den pågående hjärnflykten gynnar inte någon. 

– Vi måste ta den här frågan på allvar. Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och vi är i behov kunnig arbetskraft. En utbildning som ger goda förutsättningar på arbetsmarknaden är viktig. Likaså måste vi som samhälle skapa en känsla av framtidstro, vilket är viktigt för unga, säger Wickström och Sigfrids.

Bergqvist vill se en lösning på de chockhöjda fastighetsskatterna i skärgården

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har lämnat in ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman.

Läs föregående artikel

Niklas Mannfolk blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare med ansvar för mediakontakter

Niklas Mannfolk blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare med ansvar för mediakontakter

Läs följande artikel