Wickström: Se över antagningssystemet till högskolorna!

Svenska folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström anser att det nuvarande antagningssystemet till högskolorna ökar prestationsångesten och utmattningen bland unga.Wickström hoppas att det nuvarande systemet revideras under nästa regeringsperiod.

– Vi ska verkligen inte upprätthålla ett system som ökar prestationsångesten för unga. Samtidigt gör den nuvarande modellen det svårare för unga som inte gått gymnasiet att få studieplats vid en högskola, säger Wickström.

Han konstaterar också att det nya antagningssystemet har lett till att unga allt tidigare måste fatta beslut som påverkar deras framtid.

– Unga ska ha möjlighet att upptäcka och prova sig fram till det man upplever som sin grej. Jag hoppas verkligen att konsekvenserna av den här förändringen noga utvärderas och att systemet också revideras, säger Wickström.

Arbetsmarknaden ändras snabbt vilket kräver även en större flexibilitet  under studierna. Wickström tycker inte att det möjliggörs för tillfället.

– I dagsläget är systemet väldigt styvt och unga styrs att välja till exempel lång matematik för att få mer poäng i antagningsskedet till högskolan. Det här försämrar studentexamens allmänbildande syfte. Unga behöver mer flexibilitet – man ska inte behöva besluta om sin framtid när man är 15 år, säger Henrik Wickström.

Wickström deltog i dag i Ressun lukios panel inför riksdagsvalet. 

Adlercreutz: de stora spårsatsningarna måste granskas kritiskt

Det stora tågprojekten måste kammas igenom och det krävs prioriteringar. Det är helt klart att vi inte har råd med dem alla, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz. Det planeras nya tågbanor norrut, mot nordväst och österut. Vi måste nu göra en objektiv bedömning och prioritera.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Förkorta vårdköerna genom mångsidiga servicesedlar!

Hoiva&Terveys ordnade tillsammans med Finlands Företagare på onsdagen en valdebatt om offentliga och privata sektorns roll inom social- och hälsovården och hur vårdreformens mål nu i praktiken ska ros iland. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist poängterade behovet av mera samarbete mellan den offentliga och privata vården.

Läs följande artikel