Wickström: Stärk företagarnas socialskydd!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att företagarnas socialskydd stärks. Enligt Wickström har coronakrisen konkret bevisat vikten av just detta.

-Största delen av företagen i Finland är enmansföretag eller små företag. I dagens läge kan man försäkra sig mot arbetslöshet på basis av antingen löneinkomster eller företagsinkomster. De som växlar mellan att vara företagare och arbetstagare hamnar lätt i kläm utan något arbetslöshetsskydd alls, säger Wickström.

Inom ramen för regeringsprogrammet har man kommit överens om att se över vårt socialskydd. Enligt Wickström måste man i den helheten beakta företagarnas situation.

-Inom SFP vill vi skapa ett system, en kombinationsförsäkring, där samma arbetslöshetsförsäkring gäller för både företagare och löntagare. Vi vill också utveckla ett avbytarsystem för ensamföretagare för att trygga deras företags fortsatta verksamhetsförutsättningar vid föräldraskap. Enligt min mening måste vi på alla sätt se till att vi kan stärka företagarnas sociala trygghet, säger Wickström

Sidospår och räknefel

Under en kort tid på våren kunde man säga att politiken försvann ur politiken. Idag kan man med fog säga att politiken är tillbaka. With a vengeance.

Läs föregående artikel

Nils Torvalds efterlyser mer öppenhet om vaccinen

Forskarna har tagit fram vaccin mot Covid-19 i en glädjande rask takt jämfört med vad som är normalt inom vaccinforskningen. De första vaccineringarna har gjorts under julhelgen både i Finland och i Europa, dock i väldigt liten skala. EU:s läkemedelsmyndighet (European Medicines Agency, EMA) är den instans som rekommenderar vaccin för Europeiska kommissionen, som sedan beslutar om försäljningstillstånd. 

Läs följande artikel