Nils Torvalds efterlyser mer öppenhet om vaccinen

Forskarna har tagit fram vaccin mot Covid-19 i en glädjande rask takt jämfört med vad som är normalt inom vaccinforskningen. De första vaccineringarna har gjorts under julhelgen både i Finland och i Europa, dock i väldigt liten skala. EU:s läkemedelsmyndighet (European Medicines Agency, EMA) är den instans som rekommenderar vaccin för Europeiska kommissionen, som sedan beslutar om försäljningstillstånd. 

– Europeiska unionen vill garantera alla EU-medborgare lika rätt till vaccin oberoende av medlemsstat och därför beslutade EU med gemensamma krafter inskaffa vaccin mot Covid-19. Detta kan ha fördröjt distributionen av vaccinet, men det är viktigt att vi gör det här tillsammans i kampen mot coronan, konstaterar Nils Torvalds. 

– Det är dags för Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten att kommunicera bättre, förklara mer och ta itu med medborgarnas oro och bekämpa felaktig information. Det finns många öppna frågor om vaccinens godkännande, produktion och lagring, säger Nils Torvalds.

– Det är mycket viktigt att medborgarna har kännedom om hur effektivt vaccinet är och processen för godkännande av det, samt när vi realistiskt sett kan förvänta oss att få vaccinet och under vilka förutsättningar, fortsätter Torvalds.

Stella Kyriakides, kommissionären med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, har inbjudits till Europaparlamentets miljöutskott för att svara på frågor om vaccinet, om bland annat om försäljningstillstånd, tidtabeller och logistik. 

– Öppenhet och förmåga att kommunicera i ett så viktigt ärende som gäller alla medborgare är ytterst viktigt. Bristen på öppenhet väcker misstro och frustration i våra medlemsländer, konstaterar Nils Torvalds.

Wickström: Stärk företagarnas socialskydd!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att företagarnas socialskydd stärks. Enligt Wickström har coronakrisen konkret bevisat vikten av just detta.

Läs föregående artikel

Wickström orolig för den höga arbetslösheten bland unga

Arbetslösheten bland unga har ökat explosionsartat den senaste tiden. Ungdomsarbetslösheten fördubblades under våren 2020 och den har vuxit snabbare än arbetslösheten i medeltal. Orsaken är den rådande coronapandemin. Enligt färsk statistik från Helsingfors stad har arbetslösheten i Helsingfors år 2020 ökat som mest med 111 procent bland unga under 25 år och med 96 % bland unga mellan 25-29, jämfört med år 2019.

Läs följande artikel