Wickström: Totalreform av mentalvårdstjänsterna behövs

Psykisk ohälsa har varit ett aktuellt samtalsämne i Finland under de senaste åren. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att man inte tillräckligt tagit itu med problematiken.

– Man kan lätt konstatera att psykisk ohälsa blivit  en folksjukdom i Finland. Psykisk ohälsa är den största orsaken till att unga vuxna idag blir sjukpensionerade. Det här är något som borde få alla våra besutsfattares alarmklockor att ringa, säger Wickström.

Enligt Wickström fungerar inte våra servicestigar och vi saknar lågtröskeltjänster för olika målgrupper. Kötiderna till vården är också långa och klienter, även barn och unga, kan bollas från lucka till lucka. Vård på eget modersmål, svenska eller finska, finns det inte heller garantier för.

– Vi genomgår som bäst en av de största förvaltningsreformerna i Finland när det gäller social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster. Ifall vi vill hålla uppe vår sysselsättningsgrad och ytterligare höja den kan vi inte förbise de utmaningar vi har med våra mentalvårdstjänster. Därför behövs en helhetsmässig reform för våra mentalvårdstjänster, säger Wickström. 

Wickström har i HUS styrelse lyft upp i samband med budgetbehandlingen att man skulle lägga till medel för de digitala tjänsterna som för tillfället inte fungerar på svenska. Styrelsen omfattade Wickströms förslag och han hoppas nu att HUS kan säkerställa att även psykvården på svenska fungerar i praktiken.

 

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist blir ny Ålandsminister

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson överlåter ansvaret för Ålandsfrågorna till minister Blomqvist. Statsrådet har idag fastslagit den nya arbetsfördelningen.

Läs föregående artikel

Tonårsrådgving bör erbjudas för unga och familjer

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att rådgivningen också ska omfatta tonårsfamiljer och tonåringar. I dagsläget finns olika former av stöd, men de når inte alltid ut till målgruppen.

Läs följande artikel