Tonårsrådgving bör erbjudas för unga och familjer

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att rådgivningen också ska omfatta tonårsfamiljer och tonåringar. I dagsläget finns olika former av stöd, men de når inte alltid ut till målgruppen.

-Det är viktigt att vi sänker tröskeln för att be om hjälp. Om vi hade rådgivningen tillgänglig för tonåringar och deras familjer kunde vi bättre rikta rätt stöd för hela familjen. Med hjälp av rådgivningen kunde man beakta hela familjens välmående, säger Wickström.

Via tonårsrådgivningen kunde man bättre kartlägga vilket sorts stöd som behövs, vare sig det handlar om  utmaningar med psykisk ohälsa, missbruk eller skolgången. 

Wickström påminner om att en del större orter redan erbjuder den här formens service. Nu behöver vi se till att  servicen blir riksomfattande då de nya välfärdsområdena inleder sitt arbete.

-Det är oroväckande att läsa nyheter om den sjunkande nativiteten. SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land – det kräver konkreta åtgärder. Tonårsrådgivningen kunde vara en viktigt sådan konkret åtgärd, säger Wickström.

Wickström: Totalreform av mentalvårdstjänsterna behövs

Psykisk ohälsa har varit ett aktuellt samtalsämne i Finland under de senaste åren. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att man inte tillräckligt tagit itu med problematiken.

Läs föregående artikel

Wickström: Dags att diskutera slopandet av arvsskatten

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att nästa regeringen för en diskussion om behovet att revidera arvs- och gåvoskatten.

Läs följande artikel