Lokalavdelningar

Medlemsföreningar

Som medlem i SFP hör man alltid till en medlemsförening. Medlemsföreningar kan delas in i lokalavdelningar och specialföreningar. En lokalavdelning är knuten till din hemort och en specialförening är knuten kring ett visst tema.

Förbund

Svensk Ungdom
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Seniorer i Finland

Specialföreningar

Intresseföreningen för barnfamiljer
Intresseföreningen för finlandssvenska teckenspråkiga
Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.
Liberal framtid/Liberaalinen tulevaisuus
Liberalt initiativ
Multicultural Finland
Nätverk för tvåspråkiga i Finland
SFP i Bryssel
Svenska folkpartiets Moderater
Svenska framtidsförbundet r.f
Svenska löntagare r.f

Kommuner och städer

I denna lista hittar du också våra förtroendevalda i städer och kommuner.

A

Askola kommun

Askola kommun

B

Björneborgs stad

Björneborgs stad

Björneborg lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kukkasmäki Juho

Lokalavdelningsordförande

Koskinen Olavi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Numelin Lars-Eric

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Numelin Kristiina

Lokalavdelningsstyrelse

Palin Tarja
Lokalavdelningsstyrelse

Tigerstedt Claës

Lokalavdelningsstyrelse

Auterinen Kirsi

Lokalavdelningsstyrelse

Borgnäs kommun

Borgnäs kommun

Borgå stad

Borgå stad

Visa kontaktpersoner ›
Sveholm Pehr

Kommunfullmäktige

Pynnönen Kristel

Kommunfullmäktige

Andersson Christer

Kommunfullmäktige

Kulju Mikael

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lönnfors Hanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Karén Laura

Kommunfullmäktige

Sundqvist Björn

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Blomqvist-Valtonen Elin

Kommunfullmäktige

Schoultz Catharina von

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Mellin-Kranck Gia

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Björkman Patrik

Kommunfullmäktige

Rosengren Anders

Kommunfullmäktige

Bäcklund Stig

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nylander Mikaela

Kommunfullmäktige

Lund Bodil

Kommunfullmäktige

Söderberg Johan

Kommunfullmäktige

Fagerberg Charlotta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Utujije-Habiyakare Jacqueline

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Ekblom Sebastian

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöholm Sebastian

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Forsblom Annette

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Mattsson Emilia

Bildning, kultur, fritid

Svedberg Thomas

Bildning, kultur, fritid

Björklund Magnus

Bildning, kultur, fritid

Kraemer von Katinka

Bildning, kultur, fritid

Liljendal Ron

Bildning, kultur, fritid

Antman Sofia

Bildning, kultur, fritid

Nymalm Henrik

Bildning, kultur, fritid

Dadda-Lönnström Paola

Bildning, kultur, fritid

Österman Liselott

Bildning, kultur, fritid

Björkskog Cecilia

Bildning, kultur, fritid

Laitimo-Strengell Anja

Bildning, kultur, fritid

Uddström Marina

Tekniska, miljö

Sjöström Anne

Tekniska, miljö

Grönroos Niklas

Tekniska, miljö

Sigfrids Frida

Tekniska, miljö

Bärlund Alicia

Tekniska, miljö

Lökfors Oscar

Tekniska, miljö

Svaetichin Elisabeth

Tekniska, miljö

Nyholm Patrick

Tekniska, miljö

Stenström Leif

Tekniska, miljö

Tallsten Sara

Tekniska, miljö

Rosqvist Mats

Revision- och centralnämnd

Wilkman Maj-Louise

Revision- och centralnämnd

Metso Kim

Revision- och centralnämnd

Englund Janette

Revision- och centralnämnd

Borgå kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Blomqvist-Valtonen Elin

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Söderberg Johan

Kommunorganisations styrelse

Wilkman Maj-Louise

Kommunorganisations styrelse

Pynnönen Kristel

Kommunorganisations styrelse

Pelkonen John

Kommunorganisations styrelse

Forsblom Annette

Kommunorganisations styrelse

Sjöström Anne

Kommunorganisations styrelse

Gustafsson Christian

Kommunorganisations styrelse

Grönroos Niklas

Kommunorganisations styrelse

Ekblom Sebastian

Kommunorganisations styrelse

Andersson Christer

Kommunorganisations styrelse

Söderberg Ellen

Kommunorganisations styrelse

Borgå centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ekblom Sebastian

Lokalavdelningsordförande

Grönroos Niklas

Lokalavdelnings viceordförande

Öberg Ulla
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ansas Antti

Lokalavdelnings kassör

Pelkonen John

Lokalavdelningsstyrelse

Backman Anna-Lena
Lokalavdelningsstyrelse

Lund Bodil

Lokalavdelningsstyrelse

Lähde Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Blomqvist Torbjörn

Lokalavdelningsstyrelse

Tuomolin Ingalill

Lokalavdelningsstyrelse

Borgå norra byar lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Wilkman Maj-Louise

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ottosson Torvald

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sveholm Pehr

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Träskelin Gunilla

Lokalavdelningsstyrelse

Wärnström Sara

Lokalavdelningsstyrelse

Henttala Maria
Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Tobias
Lokalavdelningsstyrelse

Södra Borgå glesbygd och skärgård lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Pynnönen Kristel

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Bo-Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Englund Janette

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Grönqvist Stefan
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Juslin Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Bäckström Lise-Lotte
Lokalavdelningsstyrelse

Grönqvist Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Lindfors Bettina
Lokalavdelningsstyrelse

Antman Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Borgå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Söderberg Johan

Lokalavdelningsordförande

Lindqvist Stefan

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Sandberg Inger

Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Carl

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöström Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Karén Laura

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Borgå lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsblom Annette

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Makarova Elena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg Robert

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Anders

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Lars-Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Forsman Christel
Lokalavdelningsstyrelse

Olin Bernt

Lokalavdelningsstyrelse

Samlihan Nina

Lokalavdelningsstyrelse

Tallsten Sara

Lokalavdelningsstyrelse

E

Esbo stad

Esbo stad

Visa kontaktpersoner ›
Gästrin Eva-Lena

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Granberg Fred

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Gestrin Christina

Kommunfullmäktige

Portin Anders

Kommunfullmäktige

Lönnqvist Bo

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Hällström Nina af

Kommunfullmäktige

Båsk Gustav

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Almark Marina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wiik Mikaela

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Kujala Tiina

Bildning, kultur, fritid

Hansson Viveca

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Björkstén Satu

Bildning, kultur, fritid

Lindberg Fredrik

Bildning, kultur, fritid

Karlemo Pontus

Bildning, kultur, fritid

Ahlefelt Anne

Bildning, kultur, fritid

Norrgrann Tim

Bildning, kultur, fritid

Ehnström-Backas Tina

Bildning, kultur, fritid

Kujala Nicholas

Bildning, kultur, fritid

Korhonen Anna

Bildning, kultur, fritid

Andler Niclas

Bildning, kultur, fritid

Wikholm Anders

Bildning, kultur, fritid

Slotte Ann-Christine

Tekniska, miljö

Lindgren Sten

Tekniska, miljö

Donner Robert

Tekniska, miljö

von Knorring Tanja

Tekniska, miljö

Sjögren Ulf

Tekniska, miljö

Bachér Christel

Tekniska, miljö

Blomster René

Revision- och centralnämnd

Blomberg Håkan

Revision- och centralnämnd

SFP i Esbo (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Blomqvist-Valtonen Elin

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Söderberg Johan

Kommunorganisations styrelse

Wilkman Maj-Louise

Kommunorganisations styrelse

Pynnönen Kristel

Kommunorganisations styrelse

Pelkonen John

Kommunorganisations styrelse

Forsblom Annette

Kommunorganisations styrelse

Sjöström Anne

Kommunorganisations styrelse

Gustafsson Christian

Kommunorganisations styrelse

Grönroos Niklas

Kommunorganisations styrelse

Ekblom Sebastian

Kommunorganisations styrelse

Andersson Christer

Kommunorganisations styrelse

Söderberg Ellen

Kommunorganisations styrelse

Esbo centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kujala Tiina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Monica

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Michelson Stina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weurlander Katinka

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sten Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Segercrantz Gustav
Lokalavdelningsstyrelse

Haapimaa Eino

Lokalavdelningsstyrelse

Blomberg Håkan

Lokalavdelningsstyrelse

Kujala Nicholas

Lokalavdelningsstyrelse

Esboviken lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlefelt Anne

Lokalavdelningsordförande

Donner Robert

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist-Niskanen Nina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wilén Kenneth

Lokalavdelnings kassör

Wikström Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Forselles Marjatta af

Lokalavdelningsstyrelse

Sjögren Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Carl-Uno

Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Nina

Lokalavdelningsstyrelse

Sandberg Rolf

Lokalavdelningsstyrelse

Mattby-Olars lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hällström Nina af

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Båsk Gustav

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Helle Eva

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pawli Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Bengt

Lokalavdelningsstyrelse

Ragnvaldsson Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Esbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Malmström Marina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Malmström Mårten

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Knorring Tanja von

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Storås Roger

Lokalavdelnings kassör

Hoffman Lasse

Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Molander Pontus

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Alberga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gästrin Eva-Lena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Portin Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Söderman John-Eric

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hellsten-Palomäki Katarina

Lokalavdelnings kassör

Söderman Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Gripenberg Martin

Lokalavdelningsstyrelse

Asapova Naimat

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Hagalund lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Granberg Fred

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindgren Sten

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lönnqvist Bo

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Hans

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ekholm Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Wiik Urban

Lokalavdelningsstyrelse

Björkstén Satu

Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Köklax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gestrin Christina

Lokalavdelningsordförande

Westerlund Tove

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Aminoff-Winberg Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Slotte Ann-Christine

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Wärnå Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Korhonen Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Baya Akim

Lokalavdelningsstyrelse

Eura kommun

Eura kommun

Kauttua by

Visa kontaktpersoner ›
Thylin Matts-Johan
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Fager Carl-Magnus
Lokalavdelningsstyrelse

G

Grankulla stad

Grankulla stad

Visa kontaktpersoner ›
Björk Bo-Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Hammarberg Johanna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Colliander-Nyman Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Saarela Konsta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Sederholm Camilla

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rehn-Kivi Veronica

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Stolt Sofia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lassenius Yvonne

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Limnell Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Hallbäck Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lamberg-Allardt Christel

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nysten Patrick

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Johansson Johan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Stenberg Stefan

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Karlsson-Finne Anna Lena

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Berg Finn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Waselius Fredrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Mäkiö Jan

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Heikel-Nyberg Monica

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Louhija Jukka

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Tegengren Jens

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Selroos Agneta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Nygård Marina

Bildning, kultur, fritid

Sunabacka Jens

Bildning, kultur, fritid

Pollesello Piero

Bildning, kultur, fritid

Schalin Ann-Charlotte

Bildning, kultur, fritid

Halme Erin

Bildning, kultur, fritid

Nystén Tiina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Edström Joel

Bildning, kultur, fritid

Grandell Viktor

Bildning, kultur, fritid

Rehnberg Raija

Bildning, kultur, fritid

Lerche Jessica

Bildning, kultur, fritid

Tallberg Jonne

Bildning, kultur, fritid

Nyberg Daniel

Bildning, kultur, fritid

Selin-Patel Miivi

Bildning, kultur, fritid

Karlsson Carl-Göran

Bildning, kultur, fritid

Holmberg Niklas
Bildning, kultur, fritid

Sandberg Johanna

Bildning, kultur, fritid

Gylling Catharina
Bildning, kultur, fritid

Björkman Ronald

Tekniska, miljö

Lindqvist Christoffer

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Emmerstedt Ulrika

Tekniska, miljö

Lindqvist Peter

Tekniska, miljö

Degerholm Lotta

Tekniska, miljö

Fellman Veronica

Revision- och centralnämnd

Öhman Magnus

Revision- och centralnämnd

Hedlund Torolf

Revision- och centralnämnd

Almark Marina

Revision- och centralnämnd

Grankulla lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson-Finne Anna Lena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Christoffer

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Berg Finn

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sundell Pia-Lisa

Lokalavdelningsstyrelse

Hamro-Drotz Filip

Lokalavdelningsstyrelse

Lerche Jessica

Lokalavdelningsstyrelse

Palmgren Clara

Lokalavdelningsstyrelse

Grandell Viktor

Lokalavdelningsstyrelse

H

Hangö stad

Hangö stad

Visa kontaktpersoner ›
Lesch-Saarinen Helena

Kommunfullmäktige

Sahlstedt Yrjö

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Kallström Theo

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Söderholm Sture

Kommunfullmäktige

Ekholm Torbjörn

Kommunfullmäktige

Mattsson Christian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wikberg Barbro

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Idman Britta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wikström Johan

Kommunfullmäktige

Peltonen Björn

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Gammals Rolf

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Nybäck Ulla

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Sundberg Stig

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Buch Tanja

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Lundqvist Kerstin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Bäckman Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Wennerqvist Kurt
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Fjäder Josefin

Bildning, kultur, fritid

Teikari Anna

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Horn Stephan

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Danielsson Kim

Bildning, kultur, fritid

Söderblom Lenita

Bildning, kultur, fritid

Tuominen Lisbet

Bildning, kultur, fritid

Niemi Kalle

Tekniska, miljö

Ferm Monica

Tekniska, miljö

Carstens Dick

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Koskinen Marie

Revision- och centralnämnd

Mattsson Michaela

Revision- och centralnämnd

Helander Gunnel M

Revision- och centralnämnd

Nyström-Hansen Mona

Revision- och centralnämnd

Signell Johan

Revision- och centralnämnd

Hangö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Carstens Dick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Söderholm Sture

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Idman Britta

Lokalavdelnings sekreterare

Koskinen Marie

Lokalavdelnings kassör

Buch Tanja

Lokalavdelningsstyrelse

Peltonen Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Horn Stephan

Lokalavdelningsstyrelse

Teikari Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Helsingfors stad

Helsingfors stad

Visa kontaktpersoner ›
Borgarsdóttir Sandelin Silja

Kommunfullmäktige

Biaudet Eva

Kommunfullmäktige

Månsson Björn

Kommunfullmäktige

Donner Jörn

Kommunfullmäktige

Rantala Marcus

Kommunfullmäktige

Helsingfors Centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindberg Stephanie

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöstrand Christian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Brunila Krista

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wenman Lena

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöberg Lars
Lokalavdelningsstyrelse

Hoplaxnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Horsma Joakim

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Klas

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Fagerholm Harriet
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lille Hans

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Gyllenberg Ulla

Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlgren Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Ljungberg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Nystén Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Sjövall Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Hellström Ulrika

Lokalavdelningsstyrelse

Kronoskatsgardet lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Träskman Anhild

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönn Lars

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Borgarsdóttir Sandelin Silja

Lokalavdelnings sekreterare

Forsman Lars Gustaf
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Schantz Christian von

Lokalavdelningsstyrelse

Epstein Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Fogde Marianne
Lokalavdelningsstyrelse

Rantala Marcus

Lokalavdelningsstyrelse

Hagelstam Wenzel

Lokalavdelningsstyrelse

Nandelstadh Wilhelm von

Lokalavdelningsstyrelse

Munksnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Taimitarha Paul

Lokalavdelningsordförande

Wiik Mimi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Packalén Sebastian

Lokalavdelnings kassör

Buchert Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Nikander Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Fraser Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Cederborg Muluken

Lokalavdelningsstyrelse

Råman Marit

Lokalavdelningsstyrelse

Ellenberg Benjamin

Lokalavdelningsstyrelse

Norr om Långa bron lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ohlis Oscar

Lokalavdelningsordförande

Örsted Tove

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nykvist Kenneth
Lokalavdelningsstyrelse

Mattsson Egil

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Puurtinen Esa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Keto Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist-Kekäläinen Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Blomqvist Kristina

Lokalavdelningsstyrelse

Kollin Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Torvalds Nils

Lokalavdelningsstyrelse

Sydvästra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Aminoff Johan

Lokalavdelningsordförande

Keskinen Lotta

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Zilliacus-Tikkanen Henrika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bäck Maria

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ahonen Päivikki

Lokalavdelningsstyrelse

Ehrnrooth Veronica

Lokalavdelningsstyrelse

Wentzel Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Stambej Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Lund Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Melin Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

Österman Pia

Lokalavdelningsstyrelse

Sydöstra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Rönnberg Niklas

Lokalavdelningsordförande

Hertzen-Zilliacus Hennica von

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Kristina

Lokalavdelnings sekreterare

Tollander Ingmar

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ljung Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Hertzen Yrsa von

Lokalavdelningsstyrelse

Grandén Ira

Lokalavdelningsstyrelse

Niemi Monika

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antell Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hagert Richard

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Railo Matthias

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lundin Rolf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist Gunnar

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Magnus
Lokalavdelningsstyrelse

Sorsa Barbara

Lokalavdelningsstyrelse

Wallin Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

Biaudet Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Holmén Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Tölö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Toyoda Karin

Lokalavdelningsordförande

Hackman Peter

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Falck Marianne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Brettschneider Gunvor

Lokalavdelningsstyrelse

Westerholm Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Gripenberg Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Lövdahl Sonja

Lokalavdelningsstyrelse

Enkvist Ossian

Lokalavdelningsstyrelse

Litonius Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlblad Linda

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hertzberg Veronica

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Strandell Helena

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Fant Björn

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Henriksson Henry

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Tuhkunen Arne

Lokalavdelningsstyrelse

Olenius Helge
Lokalavdelningsstyrelse

Stark Torbjörn
Lokalavdelningsstyrelse

Geber Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Hassan Ahmed

Lokalavdelningsstyrelse

Hyvinge stad

Hyvinge stad

Hyvinge lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gräsbeck Manfred

Lokalavdelningsordförande

Moberg-Jokinen Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sörensen-Behm Caroline

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Laitila Annika

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Rantanen Alice
Lokalavdelningsstyrelse

Stam Asser
Lokalavdelningsstyrelse

Juselius Lars-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Jänkälä Heikki

Lokalavdelningsstyrelse

Tanner Juha

Lokalavdelningsstyrelse

Högfors stad

Högfors stad

I

Ingå kommun

Ingå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Selén Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rehnberg Mikael

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Björklöf Eivor

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Träskman Ingrid

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lemström Robert

Kommunfullmäktige

Bergman-Auvinen Marie

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Elfving Andreas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Holmström Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Åberg Karl

Kommunfullmäktige

Westerholm Kristian

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wide Annika

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Wickström Henrik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Lindholm Lars

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Siggberg Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Åberg Karl Eilif

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Ljungqvist Tanja

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Unnérus Hans-Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Wickström Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Karlstedt Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Örnmark Bjarne

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Malmberg Martina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Backman Tom

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Nordlund Deisi

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Grönholm Cecilia

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöberg-Backman Åsa

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Kawecki Daniel

Bildning, kultur, fritid

Damén Maria

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

McQuade Jessica

Bildning, kultur, fritid

Malmberg Lars

Bildning, kultur, fritid

Sundström Malin

Bildning, kultur, fritid

Holmberg Anders
Bildning, kultur, fritid

Lindh Tiina

Bildning, kultur, fritid

Hildén Johanna

Tekniska, miljö

Montén Cecilia

Tekniska, miljö

Höckert Cindy

Tekniska, miljö

Holmbom Gustav

Tekniska, miljö

Westermarck Monica

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Westermark Viviann

Tekniska, miljö

Nyholm Christian

Tekniska, miljö

Wessman Patricia

Revision- och centralnämnd

Carlberg Mikael

Revision- och centralnämnd

Nylander Margita

Revision- och centralnämnd

Ingå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlstedt Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Anders

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Eivor

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman-Auvinen Marie

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Wessman Patricia

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöberg-Backman Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

J

Jakobstad

Jakobstad

Visa kontaktpersoner ›
Boström Peter

Kommunfullmäktige

Tonberg Christer

Kommunfullmäktige

Silander Jaana

Kommunfullmäktige

Holmgård Sebastian

Kommunfullmäktige

Sandlin Anders

Kommunfullmäktige

Storholm Stefan

Kommunfullmäktige

Howard Trey

Kommunfullmäktige

Jungell Ida-Marie

Kommunfullmäktige

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunfullmäktige

Sjölund Owe

Kommunfullmäktige

Lunabba Maria

Kommunfullmäktige

Karjaluoto Johan

Kommunfullmäktige

Yli-Pelkola Kim

Kommunfullmäktige

Kjellman Marika

Kommunfullmäktige

Englund Conny

Kommunfullmäktige

Henriksson Anna-Maja

Kommunfullmäktige

Nyman Kaj

Kommunfullmäktige

Haldin Annica

Kommunfullmäktige

Jakobstads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Sundqvist Carola

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Brännbacka-Brunell Brita

Kommunorganisations sekreterare

Sundberg Siv

Kommunorganisations styrelse

Ström-Hakala Agneta

Kommunorganisations styrelse

Suojoki Marcus

Kommunorganisations styrelse

Sjölund Owe

Kommunorganisations styrelse

Jakobstads centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Suojoki Marcus

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Fagernäs Sixten

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Ingmar

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Boström Peter

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Marja

Lokalavdelningsstyrelse

Hällis Maria
Lokalavdelningsstyrelse

Brännbacka-Brunell Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sundqvist Carola

Lokalavdelningsordförande

Sjölund Owe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör

Kjellman Marika

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Johan
Lokalavdelningsstyrelse

Holmgård Sebastian

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Vikström Mona

Lokalavdelningsordförande

Wester Harald

Lokalavdelnings viceordförande

Ström-Hakala Agneta

Lokalavdelnings sekreterare

Björn-Lindell Denise

Lokalavdelnings kassör

Ström Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Christel

Lokalavdelningsstyrelse

Englund Conny

Lokalavdelningsstyrelse

Yli-Pelkola Kim

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sundberg Siv

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Forss Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åhman Stig Göran
Lokalavdelningsstyrelse

Löw Inga-Britt

Lokalavdelningsstyrelse

Linden Kerstin

Lokalavdelningsstyrelse

Lindén Erik
Lokalavdelningsstyrelse

Jyväskylä stad

Jyväskylä stad

Jyväskylä lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Honkonen Sanna

Lokalavdelningsordförande

Kärkkäinen Olli-Pekka

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör

Kauppinen Helena
Lokalavdelningsstyrelse

Finskas Ingmar
Lokalavdelningsstyrelse

Silvola Maj-Lis
Lokalavdelningsstyrelse

Rekola Erkki
Lokalavdelningsstyrelse

Bonsdorff Monika von

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlskog Markus
Lokalavdelningsstyrelse

K

Karleby stad

Karleby stad

Visa kontaktpersoner ›
Brandt Mats

Kommunfullmäktige

Anderson Stefan

Kommunfullmäktige

Snellman Hans

Kommunfullmäktige

Timonen Marlén

Kommunfullmäktige

Wikman Camilla

Kommunfullmäktige

Karleby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Stenman Brit

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Jan-Ove

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmbäck-Puskala Carola

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vähäkainu Johanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Zitting Hannele

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Kouvo Kajsa

Lokalavdelningsstyrelse

Sourander Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Kortell Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Kuikka Heidi

Lokalavdelningsstyrelse

Silvander Mats

Lokalavdelningsstyrelse

Kaskö stad

Kaskö stad

Visa kontaktpersoner ›
Mangs Carl-Gustav

Kommunfullmäktige

Bärnlund Johan

Kommunfullmäktige

Skur Catharina

Kommunfullmäktige

Lindholm Aarno

Kommunfullmäktige

Björklund Solveig

Kommunfullmäktige

Kaskö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nygård Tor

Lokalavdelningsordförande

Lapveteläinen Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Stig Göran

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Wirta Birgitta
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Back Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Skur Catharina

Lokalavdelningsstyrelse

Kervo stad

Kervo stad

Kervo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Johansson Harry

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Tarna Kerstin

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Honkanen Ann-Christin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kivinen Christa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Svensk Per
Lokalavdelningsstyrelse

Moring Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Nieminen Maritta

Lokalavdelningsstyrelse

Kimitoöns kommun

Kimitoöns kommun

Visa kontaktpersoner ›
Fabritius Helena

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lindroos Kristian

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Blomqvist Jonas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Enestam Jan-Erik

Kommunfullmäktige

Wretdal Inger

Kommunfullmäktige

Karlsson Jill

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Sjöblom Patrik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Oksanen Michael

Kommunfullmäktige

Wendelin Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Wilson Daniel

Kommunfullmäktige

Liljeqvist Wilhelm

Kommunfullmäktige

Guseff Niklas

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Simola Fredrik

Kommunfullmäktige

Blomberg Cay

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wikgren-Roelofs Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Backas Carita

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Edmark Ghita

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Holmström Birgitta

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Örtendahl Patrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Nordell Anders

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Nurmi Jonathan

Bildning, kultur, fritid

Guseff Linus

Bildning, kultur, fritid

Lindroth Thomas

Bildning, kultur, fritid

Nordell Dennis

Bildning, kultur, fritid

Tilvis Taina

Bildning, kultur, fritid

Granberg Eva-Lotta

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Byman Pål
Bildning, kultur, fritid

Drugge Brita

Bildning, kultur, fritid

Wretdal-Lindström Cathina

Bildning, kultur, fritid

Guseff Hanna

Bildning, kultur, fritid

Lönnström Yvonne

Bildning, kultur, fritid

Byman Leif

Bildning, kultur, fritid

Hakalax Roger

Tekniska, miljö

Sjöberg Johanna

Tekniska, miljö

Eriksson Marlene

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Eggert Stig

Tekniska, miljö

Drugge Jan

Revision- och centralnämnd

Kimitoöns lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hermansson Jörgen

Kommunorganisations viceordförande

Edmark Ghita

Lokalavdelningsordförande

Byman Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Drugge Birger
Lokalavdelningsstyrelse

Hakalax Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Nurmi Jonathan

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Jill

Lokalavdelningsstyrelse

Granberg Eva-Lotta

Lokalavdelningsstyrelse

Korsholms kommun

Korsholms kommun

Visa kontaktpersoner ›
Björkman Patrik

Kommunfullmäktige

Hilden Ulf

Kommunfullmäktige

Broman Samuel

Kommunfullmäktige

Lithén Per-Henrik

Kommunfullmäktige

Pada Patrik

Kommunfullmäktige

Söderberg Nina

Kommunfullmäktige

Back Peter

Kommunfullmäktige

Vikström Pernilla

Kommunfullmäktige

Ahlbäck Linda

Kommunfullmäktige

Lettelin Terhi

Kommunfullmäktige

Ingo Christoffer

Kommunfullmäktige

Knipström Jens

Kommunfullmäktige

Degerlund Ralf

Kommunfullmäktige

Mäkisalo Mika

Kommunfullmäktige

Nygård Nicklas

Kommunfullmäktige

Skytte Ida-Maria

Kommunfullmäktige

Finne Rosmarie

Kommunfullmäktige

Nyman Johanna

Kommunfullmäktige

Håkans Johan

Kommunfullmäktige

Burman Alf

Kommunfullmäktige

Salin Ulla-Maj

Kommunfullmäktige

Lillas Alice

Kommunfullmäktige

Sund Rolf

Kommunfullmäktige

Thölix Peter

Kommunfullmäktige

Sirén-Aura Monica

Kommunfullmäktige

Lahti Jussi

Kommunfullmäktige

Bäck Tomas

Kommunfullmäktige

Lithén Carola

Kommunfullmäktige

Gästgivars Lars

Kommunfullmäktige

Forth-Snellman Åsa-Britt

Kommunfullmäktige

Nedergård Kenth

Kommunfullmäktige

Sundman Anita

Kommunfullmäktige

Asplund Monica

Kommunfullmäktige

Beijar Stig

Kommunfullmäktige

Luther Michael

Kommunfullmäktige

Korsholm kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Nedergård Kenth

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Åkerman Tor-Erik

Kommunorganisations styrelse

Sund Rolf

Kommunorganisations styrelse

Bäck Tomas

Kommunorganisations styrelse

Asplund Monica

Kommunorganisations styrelse

Beijar Stig

Kommunorganisations styrelse

Broman Samuel

Kommunorganisations styrelse

Ingo Christoffer

Kommunorganisations styrelse

Skytte Ida-Maria

Kommunorganisations styrelse

Lettelin Terhi

Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsordförande

Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bäck Tomas

Lokalavdelningsordförande

Rönnskog Leif

Lokalavdelnings viceordförande

Toivio Pia-Maria

Lokalavdelnings sekreterare

Forth-Snellman Åsa-Britt

Lokalavdelnings kassör

Rodas Margareta

Lokalavdelningsstyrelse

Fochsell Jens

Lokalavdelningsstyrelse

Lithén Per-Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Glader Sune

Lokalavdelningsstyrelse

Pada Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Agnesbäck Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Ingo Christoffer

Lokalavdelningsstyrelse

Kvevlax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Salin Ulla-Maj

Lokalavdelningsordförande

Sundman Anita

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Anders
Lokalavdelnings sekreterare

Burman Alf

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Beijar Stig

Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Rabb Susann

Lokalavdelningsstyrelse

Hedman Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Jakob

Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Börje

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Åkerman Tor-Erik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Loo Leif-Åke
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Mattas Sven

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lintula Mari

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Burman Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Hjerppe Alf
Lokalavdelningsstyrelse

Back Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Replot-Björkö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Sund Rolf

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Håkans Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Backman-Nord Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bengs Leif

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Gammelgård Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Ekblad Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Friberg Lise-Maj
Lokalavdelningsstyrelse

Ahlbäck Linda

Lokalavdelningsstyrelse

Degerlund Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Smedsby-Böle lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broman Samuel

Lokalavdelningsordförande

Björkqvist Harry

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Flink Jennie

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Söderback Birgitta

Lokalavdelningsstyrelse

Holm Bjarne
Lokalavdelningsstyrelse

Backman Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Solborg Joachim

Lokalavdelningsstyrelse

Solf lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nedergård Kenth

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wester Kristian

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Silfver Josefine

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Monica

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Luther Michael

Lokalavdelningsstyrelse

Granholm Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Rosenlöf Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun

Visa kontaktpersoner ›
Bergström Roger

Kommunfullmäktige

Mitts-Björkblom Sofia

Kommunfullmäktige

Holm-Rosbäck Johan

Kommunfullmäktige

Gullblom Mona

Kommunfullmäktige

Hodzic Mirza

Kommunfullmäktige

Björkqvist Niclas

Kommunfullmäktige

Granlund Emma

Kommunfullmäktige

Kronholm Nina

Kommunfullmäktige

Bjurbäck Jens

Kommunfullmäktige

Wester-Bergman Katarina

Kommunfullmäktige

Eklund Rosita

Kommunfullmäktige

Bernas Sven-Erik

Kommunfullmäktige

Sandholm Angelica

Kommunfullmäktige

Juthborg Johanna

Kommunfullmäktige

Nordmyr Marcus

Kommunfullmäktige

Backholm Roger

Kommunfullmäktige

Wester Håkan

Kommunfullmäktige

Ribacka Camilla

Kommunfullmäktige

Häggdahl Mikael

Kommunfullmäktige

Holmqvist Katarina

Kommunfullmäktige

Kronqvist Anna-Lena

Kommunfullmäktige

Korsnäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Mitts-Björkblom Sofia

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juthborg Johanna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Gullblom Mona

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Holmblad Lars Erik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Kronqvist Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Backholm Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Rosita

Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Holm-Rosbäck Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Kotka stad

Kotka stad

Visa kontaktpersoner ›
Bardy Johan

Kommunfullmäktige

Kotka med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bardy Johan

Lokalavdelningsordförande

Häggblom Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandelin Benedict

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Olsson Birgitta

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Öksnevad Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Sjögren Holger

Lokalavdelningsstyrelse

Wikman Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Wennerstrand Jani

Lokalavdelningsstyrelse

Kouvola stad

Kouvola stad

Norra Kymmenedalen lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Malmberg Kurt
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenbacka Else-May

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sundholm Boris
Lokalavdelningsstyrelse

Hannén Lars Johan
Lokalavdelningsstyrelse

Sundholm Stina
Lokalavdelningsstyrelse

Bergheim-Mårtens Annette
Lokalavdelningsstyrelse

Niska Doris
Lokalavdelningsstyrelse

Kristinestad

Kristinestad

Visa kontaktpersoner ›
Eriksson Bror

Kommunfullmäktige

Teir Agneta

Kommunfullmäktige

Englund Tommy

Kommunfullmäktige

Grannas Peter

Kommunfullmäktige

Kindt Christina

Kommunfullmäktige

Antfolk Henrik

Kommunfullmäktige

Lillmangs Eva

Kommunfullmäktige

Ingvesgård Hans

Kommunfullmäktige

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

Kommunfullmäktige

Hoxell Mikael

Kommunfullmäktige

Kärr Kaj

Kommunfullmäktige

Blomstedt Åsa

Kommunfullmäktige

Storhannus Carina

Kommunfullmäktige

Ragnäs Patrick

Kommunfullmäktige

Rosenback Ingmar

Kommunfullmäktige

Ingves Mats

Kommunfullmäktige

Kristinestads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Antfolk Henrik

Kommunorganisations ordförande

Dagsmark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Englund Per-Erik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hammarberg John

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Nina
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hammarberg Lilian

Lokalavdelnings kassör

Berg Sixten

Lokalavdelningsstyrelse

Gröndahl Micael

Lokalavdelningsstyrelse

Blomstedt Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Hoxell Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Englund Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Nyholm Tina

Lokalavdelningsstyrelse

Hemberg Kaj
Lokalavdelningsstyrelse

Grönlund Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse

Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

Lokalavdelningsordförande

Rosenback Britta

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kindt Christina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Storsved Yngve

Lokalavdelningsstyrelse

Nybond Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Lillandt Stefan
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman Tor
Lokalavdelningsstyrelse

Westerlund Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Antfolk Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Grannas Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Lappfjärd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ragnäs Patrick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storhannus Carina

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lundman-Evars Helena
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Engman Göran

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ingvesgård Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnlund Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Klåvus Mikael
Lokalavdelningsstyrelse

Nya Sfp i Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lassfolk Lennart
Lokalavdelnings viceordförande

Blomkvist Håkan
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sundqvist Björn
Lokalavdelningsstyrelse

Boström Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Sundqvist Dorli
Lokalavdelningsstyrelse

Södra Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ingves Mats

Lokalavdelningsordförande

Nordman Jarl

Lokalavdelnings viceordförande

Sahl Peder

Lokalavdelnings sekreterare

Kärr Kaj

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Bror

Lokalavdelningsstyrelse

Ingves Bo Göran
Lokalavdelningsstyrelse

Teir Britt-Marie

Lokalavdelningsstyrelse

Teir Agneta

Lokalavdelningsstyrelse

Ingves Rikard
Lokalavdelningsstyrelse

Tjöck lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Söderlund Thomas

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillås Kim

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Harry
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Back Torolf
Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Annica
Lokalavdelningsstyrelse

Mitts Allan
Lokalavdelningsstyrelse

Lillmas Ronny
Lokalavdelningsstyrelse

Kronoby kommun

Kronoby kommun

Visa kontaktpersoner ›
Skullbacka Bengt-Johan

Kommunfullmäktige

Sandström Hans

Kommunfullmäktige

Dahlvik Sören

Kommunfullmäktige

Hagnäs Tomas

Kommunfullmäktige

Harju Kari

Kommunfullmäktige

Åminne Malin

Kommunfullmäktige

Forsberg Anders

Kommunfullmäktige

Svartsjö Peter

Kommunfullmäktige

Sandstedt Per-Emil

Kommunfullmäktige

Ranta Anne-Mie

Kommunfullmäktige

Broända Helena

Kommunfullmäktige

Byggmästars Liane

Kommunfullmäktige

Wistbacka Inger

Kommunfullmäktige

Hongell Susanne

Kommunfullmäktige

Lassas Tuula

Kommunfullmäktige

Lindgren Hans-Erik

Kommunfullmäktige

Kronoby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Lindgren Hans-Erik

Kommunorganisations ordförande

Granvik Dan-Anders

Kommunorganisations viceordförande

Wistbacka Inger

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Kronoby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Torrkulla Matias

Lokalavdelningsordförande

Lindvall Jesper

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Takkula Monica

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Backman Inger

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindgren Hans-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Träisk Bjarne

Lokalavdelningsstyrelse

Öst Harry
Lokalavdelningsstyrelse

Ranta Anne-Mie

Lokalavdelningsstyrelse

Nedervetil lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broända Helena

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Hansén Nina
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Dalvik Sixten

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Ahlskog Margaretha
Lokalavdelningsstyrelse

Hagström Elisabeth
Lokalavdelningsstyrelse

Sandbacka Joacim

Lokalavdelningsstyrelse

Lerbacka Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Kristian

Lokalavdelningsstyrelse

Terjärv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsberg Anders

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storbacka Bernt

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wistbacka Inger

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Grahn Johan
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Högnabba Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Granvik Dan-Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Dahlvik Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Kyrkslätt kommun

Kyrkslätt kommun

Visa kontaktpersoner ›
Björk Tony

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Aintila Anna

Kommunfullmäktige

Lindholm Bodil

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lundell Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Basilier Linda

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Adlercreutz Anders

Kommunfullmäktige

Männikkö Kim

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Kajanti Carl-Johan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Kjerin Ulf

Kommunfullmäktige

Engström Miika

Kommunfullmäktige

Hedberg Hans

Kommunfullmäktige

Björkqvist Eja

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sjöblom Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Munck Jean Alexander

Bildning, kultur, fritid

Lindholm Niklas

Bildning, kultur, fritid

Hellström Maj-Britt

Bildning, kultur, fritid

Åberg-Hildén Maj

Bildning, kultur, fritid

Hieta Gun

Bildning, kultur, fritid

Lindertz Dick

Bildning, kultur, fritid

Valtonen Martin

Bildning, kultur, fritid

Furu Pia

Bildning, kultur, fritid

Grönqvist Kerstin

Bildning, kultur, fritid

Wikström Teresa

Bildning, kultur, fritid

Kämpe-Hellenius Jerri

Tekniska, miljö

Nyström Christina

Tekniska, miljö

Sulin Maiju

Tekniska, miljö

Lindström Cenneth

Tekniska, miljö

Englund Greger

Tekniska, miljö

Gareis Christoph

Tekniska, miljö

Wikström Leif

Tekniska, miljö

Lindberg Simon

Tekniska, miljö

Hellström Gunnel

Tekniska, miljö

Forsén Tove

Tekniska, miljö

Snellman Jenny

Tekniska, miljö

Ahlberg Siv

Revision- och centralnämnd

Lindholm Michaela

Revision- och centralnämnd

Holmström Linda

Revision- och centralnämnd

SFP i Kyrkslätt (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Snellman Jenny

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Englund Greger

Kommunorganisations styrelse

Hedberg Hans

Kommunorganisations styrelse

Hellström Gunnel

Kommunorganisations styrelse

Grönqvist Kerstin

Kommunorganisations styrelse

Kämpe-Hellenius Jerri

Kommunorganisations styrelse

Aintila Anna

Kommunorganisations styrelse

Björk Tony

Kommunorganisations styrelse

Strandberg Ove

Kommunorganisations styrelse

Adlercreutz Anders

Kommunorganisations styrelse

Sundelin Christine My

Kommunorganisations styrelse

Lindholm Niklas

Kommunorganisations styrelse

Kyrkslätt centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Aintila Anna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kämpe-Hellenius Jerri

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkqvist Eja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ekman Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Hieta Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Lassheikki Markus
Lokalavdelningsstyrelse

Björk Tony

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Norra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forssén Anita

Lokalavdelnings sekreterare

Bondestam Kristoffer

Lokalavdelnings kassör

Hellström Gunnel

Lokalavdelningsstyrelse

Kjerin Ulf

Lokalavdelningsstyrelse

Södra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Snellman Jenny

Lokalavdelningsordförande

Henriksén Henrik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Forsén Tove

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sundholm Dage

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Åberg Gustaf

Lokalavdelningsstyrelse

Åberg Crista

Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Michaela

Lokalavdelningsstyrelse

Adlercreutz Anders

Lokalavdelningsstyrelse

L

Lahtis stad

Lahtis stad

Lahtis lokalavdelning

Laihela kommun

Laihela kommun

Lappträsk kommun

Lappträsk kommun

Visa kontaktpersoner ›
Svennas Rea

Kommunfullmäktige

Andersson Pricella

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Engård Benny

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nygård Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Jordas Kim

Kommunfullmäktige

Wallén Sebastian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Lill-Smeds Jan-Erik

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Hällfors Christoffer

Kommunfullmäktige

Lindfors Linnea

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gammals Erik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Wallén Gun

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Gustafsson Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lund Henrik
Bildning, kultur, fritid

Nybondas Dan
Bildning, kultur, fritid

Vickholm Hannes
Bildning, kultur, fritid

Storgårds Jarno

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Lindfors Annika

Bildning, kultur, fritid

Wallén Marie
Tekniska, miljö

Hoffström Kalevi

Revision- och centralnämnd

Strömberg Marit
Revision- och centralnämnd

Österholm Bjarne

Revision- och centralnämnd

Lappträsk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Engård Benny

Lokalavdelningsordförande

Lustig Sonja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Svennas Rea

Lokalavdelnings sekreterare

Svenskberg Kim

Lokalavdelnings kassör

Borup Kirsten
Lokalavdelningsstyrelse

Storgårds Bo
Lokalavdelningsstyrelse

Enqvist Tomi

Lokalavdelningsstyrelse

Gustafsson Johan

Lokalavdelningsstyrelse

Larsmo kommun

Larsmo kommun

Visa kontaktpersoner ›
Svenfelt Leif

Kommunfullmäktige

Palo Katarina

Kommunfullmäktige

Stenman Carl-Wilhelm

Kommunfullmäktige

Björkman Åsa

Kommunfullmäktige

Mattsson Roland

Kommunfullmäktige

Sundqvist Mats-Helge

Kommunfullmäktige

Stenman Ulf

Kommunfullmäktige

Björkskog Anna

Kommunfullmäktige

Nynäs Karita Margaretha

Kommunfullmäktige

Sämskar Marléne

Kommunfullmäktige

Larsmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nynäs Karita Margaretha

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkskog Anna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Björkman Åsa

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Svenfelt Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Nynäs Johnny

Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Anette

Lokalavdelningsstyrelse

Kozic Hajrudin

Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Kurt
Lokalavdelningsstyrelse

Vikström Olav
Lokalavdelningsstyrelse

Ray Jan

Lokalavdelningsstyrelse

Lojo stad

Lojo stad

Visa kontaktpersoner ›
Grandell Rolf

Kommunfullmäktige

Himmanen Heidi

Bildning, kultur, fritid

Lojonejdens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Himmanen Heidi

Lokalavdelningsordförande

Grandell Rolf

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Heir Björn

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Simon

Lokalavdelnings kassör

Sjöblom Susanne

Lokalavdelningsstyrelse

Erlund Tomi

Lokalavdelningsstyrelse

Lemberg Monica

Lokalavdelningsstyrelse

Bolin Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Streng Rebecka

Lokalavdelningsstyrelse

Lovisa stad

Lovisa stad

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Håkan

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Grundström Maria

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Hinttaniemi Jonna

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Aitokari Mia

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Thesslund Stefan

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Sederholm Eva

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Willner Kristian

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Turku Roger

Kommunfullmäktige

Uutinen Lotte-Marie

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Skogster Leif

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Andersson Otto

Kommunfullmäktige

Heijnsbroek-Wirén Mia

Kommunfullmäktige

Sjödahl Ralf

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Karlsson Mikael

Kommunfullmäktige

Björkman-Nysten Nina

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Liljestrand Tom

Kommunfullmäktige

Stenvall Patrik

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Bruce Marina

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Rosenberg Thomas

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Relander Ilkka

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Starck-Kastrén Martina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Grundström Ben

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Hovi Karolina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Bergman Monica

Bildning, kultur, fritid

Staffans Sten

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Forsblom-Helander Benita

Bildning, kultur, fritid

Malms Kim

Bildning, kultur, fritid

Bäcklund-Kuikka Marina

Bildning, kultur, fritid

Äijö Raili

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Hollmén Annina

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Eriksson Mats

Bildning, kultur, fritid

Silvennoinen Algot

Bildning, kultur, fritid

Lindfors Bo Gustav

Bildning, kultur, fritid

Svenskberg Veronica

Bildning, kultur, fritid

Törnroos Ingrid

Bildning, kultur, fritid

Lönnfors Johanna

Bildning, kultur, fritid

Karlsson Ann-Mari

Bildning, kultur, fritid

Söderholm Li-Lo

Bildning, kultur, fritid

Wallén Sebastian

Tekniska, miljö

Jalkanen Kalle

Tekniska, miljö

Liljeström Anna
Tekniska, miljö

Meriheinä Thérèse

Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Lindén Ralf

Tekniska, miljö

Wilhelmson Bengt
Revision- och centralnämnd

Ekström Carita

Revision- och centralnämnd

Antas Mona

Revision- och centralnämnd

Laukas Gunnel

Revision- och centralnämnd

Schauman Berndt-Gustaf

Revision- och centralnämnd

Lovisa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Turku Roger

Kommunorganisations ordförande

Lindfors Kristina

Kommunorganisations styrelse

Lönnfors Mats
Kommunorganisations styrelse

Meriheinä Thérèse

Kommunorganisations styrelse

Mickels Henrik

Kommunorganisations styrelse

Andersson Otto

Kommunorganisations styrelse

Heijnsbroek-Wirén Mia

Kommunorganisations styrelse

Heijnsbroek Emma

Kommunorganisations styrelse

Hinttaniemi Jonna

Kommunorganisations styrelse

Bäcklund-Kuikka Marina

Kommunorganisations styrelse

Kämäräinen Camilla

Kommunorganisations styrelse

Liljendal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindfors Kristina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Holmsten Alice

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Backas Sten-Olof

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindroos Teresa
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Henry

Lokalavdelningsstyrelse

Bruce Bjarne
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Andergård Tore
Lokalavdelningsstyrelse

Lönnfors Mats
Lokalavdelningsstyrelse

Sjögård Carita
Lokalavdelningsstyrelse

Nybondas Daniela

Lokalavdelningsstyrelse

Törnroos Ingrid

Lokalavdelningsstyrelse

Lovisa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hollmén Annina

Lokalavdelningsordförande

Orava Helena

Lokalavdelnings viceordförande

Karlsson Ann-Mari

Lokalavdelnings sekreterare

Uutinen Lotte-Marie

Lokalavdelnings kassör

Stenbacka Bo

Lokalavdelningsstyrelse

Meriheinä Thérèse

Lokalavdelningsstyrelse

Heijnsbroek-Wirén Mia

Lokalavdelningsstyrelse

Turku Niklas

Lokalavdelningsstyrelse

Lindfors Bo Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Ek Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Pernå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Otto

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Skogster Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hydén Pia

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Illman Lars

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Björkman-Nysten Nina

Lokalavdelningsstyrelse

Björkell Jan-Eric

Lokalavdelningsstyrelse

Paakkanen Petra

Lokalavdelningsstyrelse

Bäcklund Lars Olof

Lokalavdelningsstyrelse

Strömfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kämäräinen Camilla

Lokalavdelningsordförande

Äijö Raili

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ekebom-Jönsas Benita

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mickels Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granroth Torsten
Lokalavdelningsstyrelse

Winqvist Jan-Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Udd Ann-Lis

Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Magnus

Lokalavdelningsstyrelse

Staffans Sten

Lokalavdelningsstyrelse

M

Malax kommun

Malax kommun

Visa kontaktpersoner ›
Bäck-Sjökvist Iris

Kommunfullmäktige

Knip Håkan

Kommunfullmäktige

West Markus

Kommunfullmäktige

Malm Stefan

Kommunfullmäktige

Holmlund Krister

Kommunfullmäktige

Bjurs Elin

Kommunfullmäktige

Appel Mikael

Kommunfullmäktige

Söderholm Minna

Kommunfullmäktige

Ståhl Ann-Helene

Kommunfullmäktige

Björkholm Bernt

Kommunfullmäktige

Syrén Rolf

Kommunfullmäktige

Bergqvist Johan

Kommunfullmäktige

Rönnqvist Jonas

Kommunfullmäktige

Klockars Eirik

Kommunfullmäktige

Storbacka Folke

Kommunfullmäktige

Bengs-Lattunen Carola

Kommunfullmäktige

Uthardt Lorenz

Kommunfullmäktige

Rajala Pentti

Kommunfullmäktige

Nygård Christina

Kommunfullmäktige

Skinnar Sture

Kommunfullmäktige

West Mia

Kommunfullmäktige

Malax kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Storbacka Folke

Kommunorganisations ordförande

Antell Alf-Håkan

Kommunorganisations viceordförande

Bergö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Skinnar Sture

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

West Jonas
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Per-Erik
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Klockars Eirik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Backholm Annika
Lokalavdelningsstyrelse

Skinnar Ann-Charlotte
Lokalavdelningsstyrelse

West Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Malax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nygård Christina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Storbacka Folke

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Söderholm Minna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Forsberg Malin

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Aspholm Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Långgård Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Uthardt Lorenz

Lokalavdelningsstyrelse

Bengs-Lattunen Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnqvist Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Enlund-Nisula Chatrine

Lokalavdelningsstyrelse

Strandberg Hanna

Lokalavdelningsstyrelse

Petalax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Knip Håkan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björkholm Bernt

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Vesterback Kristina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Storfors Sofia

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Berglund Marie-Louis

Lokalavdelningsstyrelse

Skinnars Kenneth

Lokalavdelningsstyrelse

Svahn Tage

Lokalavdelningsstyrelse

Ståhl Ann-Helene

Lokalavdelningsstyrelse

Holmlund Krister

Lokalavdelningsstyrelse

Mäntsälä kommun

Mäntsälä kommun

Mäntsälä lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Michelsson Börje

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lampola Kristina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sten-Asuja Ingegerd
Lokalavdelningsstyrelse

Oksa Harriet

Lokalavdelningsstyrelse

Suoperä Ingeborg
Lokalavdelningsstyrelse

Mörskom kommun

Mörskom kommun

Visa kontaktpersoner ›
Lindgren Sten

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Mårtenson Jesse

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Antman Robert
Bildning, kultur, fritid

Stenfors Susanne

Bildning, kultur, fritid

Antman Linda
Bildning, kultur, fritid

Fabritius Mikaela

Bildning, kultur, fritid

Petas Ann-Mari

Revision- och centralnämnd

Antman Boris

Revision- och centralnämnd

Mörskom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fabritius Mikaela

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Antman Ture

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman Yngve

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mellqvist Kurt
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Petas Ann-Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Lindgren Sten

Lokalavdelningsstyrelse
Kommunfullmäktigegrupps ordförande

Antman Boris

Lokalavdelningsstyrelse

Nikkanen Hannu

Lokalavdelningsstyrelse

N

Nurmijärvi kommun

Nurmijärvi kommun

Visa kontaktpersoner ›
Valli Mika

Bildning, kultur, fritid

Nurmijärvi lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Valli Mika

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pollari Mika

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ahonen Rainer

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby stad

Nykarleby stad

Visa kontaktpersoner ›
Jansson Bengt

Kommunfullmäktige

Nylund Kenneth

Kommunfullmäktige

Wiklund Tom

Kommunfullmäktige

Saari Ted

Kommunfullmäktige

Blomqvist Robert

Kommunfullmäktige

Lindgrén Marléne

Kommunfullmäktige

Nylund Elin

Kommunfullmäktige

Frostdahl-Blomqvist Siv

Kommunfullmäktige

Palm Maria

Kommunfullmäktige

Karv Thomas

Kommunfullmäktige

Flén Elli

Kommunfullmäktige

Sjöblom Joel

Kommunfullmäktige

Kengo Anna

Kommunfullmäktige

Häggblom Anneli

Kommunfullmäktige

Grahn Stefan

Kommunfullmäktige

Nyholm Steve

Kommunfullmäktige

Frostdahl Roger

Kommunfullmäktige

Lawast Sören

Kommunfullmäktige

Häger Carita

Kommunfullmäktige

Lindvall Mikael

Kommunfullmäktige

Nykarleby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Linder Ulla

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Nylund Kenneth

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Sourander Ulf

Kommunorganisations styrelse

Lindvall Mikael

Kommunorganisations styrelse

Eklund Mikael

Kommunorganisations styrelse

Sirén Maria

Kommunorganisations styrelse

Häggblom Anneli

Kommunorganisations styrelse

Vestlin Albert

Kommunorganisations styrelse

Övergaard Anna

Kommunorganisations styrelse

Palm Maria

Kommunorganisations styrelse

Jeppo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Strengell Glenn

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Back Viking
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Grahn Kerstin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Mariann

Lokalavdelnings kassör

Rönnqvist Johnny
Lokalavdelningsstyrelse

Höglund Sara
Lokalavdelningsstyrelse

Munsala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backlund Fredrik

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Heinonen Tom
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Höglund-Bergström Christel

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Jan-Olof

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Johan
Lokalavdelningsstyrelse

Nyqvist Mats
Lokalavdelningsstyrelse

Wiklund Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsbacka Sabina

Lokalavdelningsordförande

Kengo Anna

Lokalavdelnings viceordförande

Kass Mathias

Lokalavdelnings sekreterare

Palm Maria

Lokalavdelnings kassör

Strang Frej
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Joel

Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Elin

Lokalavdelningsstyrelse

Övergaard Anna
Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nylund Kenneth

Kommunorganisations ordförande

Lindvall Mikael

Lokalavdelningsordförande

Linqvist Rita

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöholm Rune

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sandnabba Boel
Lokalavdelnings kassör

Hagman Richard
Lokalavdelningsstyrelse

Sandström Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Cederström Tom

Lokalavdelningsstyrelse

Frostdahl-Blomqvist Siv

Lokalavdelningsstyrelse

Frostdahl Andreas
Lokalavdelningsstyrelse

Määttä Jari

Lokalavdelningsstyrelse

Ek-Bäck Marina

Lokalavdelningsstyrelse

Pensala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Rögård Linda

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Karf Jakob

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sirén Christoffer

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nyman Ronny

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sirén Maria

Lokalavdelningsstyrelse

Sundholm André

Lokalavdelningsstyrelse

Karf Johannes
Lokalavdelningsstyrelse

Nystad

Nystad

Nystad lokalavdelning

Nådendal stad

Nådendal stad

Visa kontaktpersoner ›
Gardberg Emilie

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Marjamäki Märta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Leino Elina

Revision- och centralnämnd

Nådendals lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Leppänen Christina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Marjamäki Märta

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Jalava Marja

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Leino Elina

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Bergfors Anne
Lokalavdelningsstyrelse

Vahtera Satu
Lokalavdelningsstyrelse

Raitis Marja
Lokalavdelningsstyrelse

Närpes stad

Närpes stad

Visa kontaktpersoner ›
Simons Stig

Kommunfullmäktige

Pellfolk Linda

Kommunfullmäktige

Högback Kenneth

Kommunfullmäktige

Wilson Jennie

Kommunfullmäktige

Sjöström Roberth

Kommunfullmäktige

Norrbo Anahit

Kommunfullmäktige

Eklund Tanja

Kommunfullmäktige

Sten Johan

Kommunfullmäktige

Österdahl Marjo

Kommunfullmäktige

Ehlers Laura

Kommunfullmäktige

Borg Johanna

Kommunfullmäktige

Smith Johanna

Kommunfullmäktige

Dahlbo Daniel

Kommunfullmäktige

Granlund Gun

Kommunfullmäktige

Arnautovic Emina

Kommunfullmäktige

Norrback Daniel

Kommunfullmäktige

Jerkku Sven

Kommunfullmäktige

Österberg Bengt

Kommunfullmäktige

Esch Michaela

Kommunfullmäktige

Viklund Matts-Erik

Kommunfullmäktige

Gjäls Göran

Kommunfullmäktige

Sjögård Olav

Kommunfullmäktige

Ulfvens Erik

Kommunfullmäktige

Björklund Mikaela

Kommunfullmäktige

Nyqvist-Mannsén Marianne

Kommunfullmäktige

Wester Thomas

Kommunfullmäktige

Svedjebäck Karl-Gustav

Kommunfullmäktige

Åberg Lasse

Kommunfullmäktige

Skinnars Johan

Kommunfullmäktige

Norrback Anders

Kommunfullmäktige

Stenberg Britta

Kommunfullmäktige

Närpes kommunorganisation

Närpes lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Österdahl Marjo

Lokalavdelningsordförande

Sten Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Esch Michaela

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nordberg Olav

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granlund Gun

Lokalavdelningsstyrelse

Gjäls Göran

Lokalavdelningsstyrelse

Svedjebäck Karl-Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Österberg Bengt

Lokalavdelningsstyrelse

Norrback Daniel

Lokalavdelningsstyrelse

Arnautovic Emina

Lokalavdelningsstyrelse

Bylund Christina

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöström Roberth

Lokalavdelningsstyrelse

Storsved Yngve
Lokalavdelningsstyrelse

Pörtom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Högback Kenneth

Lokalavdelningsordförande

Rönnqvist Henrik

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrgård Mikaela

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehlers Laura

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Stoor Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Backlund Sven

Lokalavdelningsstyrelse

Berg John

Lokalavdelningsstyrelse

Borg Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlroos Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Övermark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Eklund-Back Eivor

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rönnholm Leif

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stenberg Britta

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kakkuri Beatrice

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Broo Rainer
Lokalavdelningsstyrelse

Lybäck Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse

P

Pargas stad

Pargas stad

Visa kontaktpersoner ›
Koskinen Regina

Kommunfullmäktige

Lundqvist Kurt

Kommunfullmäktige

Åberg Staffan

Kommunfullmäktige

Elenius Olof

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rönnholm Mona

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Schwartz Rolf

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Karlsson Kaj-Johan

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Pahlman Folke

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Tengström Johanna

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Strömborg Daniel

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Björk Maj

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Holmberg Mikael

Kommunfullmäktige

Friis Christer

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Fredriksson Merja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Rinne Tarja

Kommunfullmäktige

Ekström Kurt

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Wickström Laura

Kommunfullmäktige
Revision- och centralnämnd

Jansén Tomas

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Kronberg Kasper

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Björklund Denina

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Granqvist Conny

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Andersson Christian

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Karlsson Svante

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Eriksson Anne

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Revision- och centralnämnd

Sihvonen Fredrika

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Fraboni Paola

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Adolfsson Mi

Bildning, kultur, fritid

Montag-Wärnå Susanne

Bildning, kultur, fritid

Bergan Benjamin

Bildning, kultur, fritid

Ilmonen Otto

Bildning, kultur, fritid

Björkroth Tomas

Bildning, kultur, fritid

Stolzmann Marianna

Bildning, kultur, fritid

Fellman Jacob-Hendrik

Bildning, kultur, fritid

Karlgren Fabian
Bildning, kultur, fritid

Berglund Leif

Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Uddström Mirella

Bildning, kultur, fritid

Bergmann Andreas von

Bildning, kultur, fritid

Engström Sverker

Bildning, kultur, fritid

Lindqvist Jannica

Bildning, kultur, fritid

Kneck-Möller Disa

Bildning, kultur, fritid

Palmroos Petra

Bildning, kultur, fritid

Eklund-Pelto Marika

Bildning, kultur, fritid

Jansson Micaela

Bildning, kultur, fritid

Wikman Calle

Bildning, kultur, fritid

Hilke Kaija

Bildning, kultur, fritid

Reuter Mikael

Bildning, kultur, fritid

Nyström Filip

Tekniska, miljö

Abrahamsson Dick

Tekniska, miljö

Gråhn Anna

Tekniska, miljö

Laaksonen Jeanette

Tekniska, miljö

Lundsten Aya

Tekniska, miljö

Svahnström Soili

Tekniska, miljö

Björklöf Alice

Tekniska, miljö

Lindberg Linda

Tekniska, miljö

Lindberg Gun-Britt

Revision- och centralnämnd

Kortteinen Johan

Revision- och centralnämnd

Koppe Tom

Revision- och centralnämnd

Granberg Gunilla

Revision- och centralnämnd

Palmroos-Broos Annemo

Revision- och centralnämnd

Möller Rolf

Revision- och centralnämnd

Väståbolands kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Björkroth Tomas

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Björklöf Alice

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Eriksson Anne

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Schwartz Rolf

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse

Sundström Staffan

Kommunorganisations styrelse

Hedström-Järvinen Monica

Kommunorganisations styrelse

Rinne Tarja

Kommunorganisations styrelse

Friis Christer

Kommunorganisations styrelse

Rönnholm Mona

Kommunorganisations styrelse

Hampf Mikaela

Kommunorganisations styrelse

Mattjus Peter

Kommunorganisations styrelse

Elenius Olof

Kommunorganisations styrelse

Pahlman Folke

Kommunorganisations styrelse

Sjöholm Anita

Kommunorganisations styrelse

Houtskär lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Friis Christer

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wikstedt Johnny
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Rune

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerberg Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Backman Rosita

Lokalavdelningsstyrelse

Axen Tina
Lokalavdelningsstyrelse

Engsjö Kristian
Lokalavdelningsstyrelse

Iniö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björklund Denina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nygård Ramona

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Schwartz Rolf

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Linda

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Hilke Kaija

Lokalavdelningsstyrelse

Korpo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fredriksson Merja

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Färm Roy

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör

Jansson Ingrid
Lokalavdelnings sekreterare

Berglund Leif

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Brita

Lokalavdelningsstyrelse

Jansson Magnus
Lokalavdelningsstyrelse

Wikström Siv
Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Laura

Lokalavdelningsstyrelse

Fellman Jacob-Hendrik

Lokalavdelningsstyrelse

Nyström Mickel

Lokalavdelningsstyrelse

Nagu lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gråhn Anna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Jan-Erik

Lokalavdelnings viceordförande

Björklöf Alice

Lokalavdelnings sekreterare

Palmroos Petra

Lokalavdelnings kassör

Nymalm Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Pargas lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Koskinen Regina

Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Granqvist Conny

Lokalavdelningsordförande

Laaksonen Jeanette

Lokalavdelnings viceordförande

Möller Rolf

Lokalavdelnings sekreterare

Mattjus Peter

Lokalavdelnings kassör

Sundström Staffan

Lokalavdelningsstyrelse

Ekström Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Rinne Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Granberg Gunilla

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Björkroth Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre kommun

Pedersöre kommun

Visa kontaktpersoner ›
Vik-Hästbacka Carita

Kommunfullmäktige

Backlund Christian

Kommunfullmäktige

Mattsson Annika

Kommunfullmäktige

Lasén Joakim

Kommunfullmäktige

Sandbacka Markus

Kommunfullmäktige

Storbacka Håkan

Kommunfullmäktige

Sten Christine

Kommunfullmäktige

Borgmästars Yvonne

Kommunfullmäktige

Häggman Roger

Kommunfullmäktige

Roslund-Nordling Camilla

Kommunfullmäktige

Ekman Stephan

Kommunfullmäktige

Holmäng Johanna

Kommunfullmäktige

Löv Jonas

Kommunfullmäktige

Lillqvist Anja

Kommunfullmäktige

Berger Helena

Kommunfullmäktige

Hjulfors Bernhard

Kommunfullmäktige

Stenmark Tore

Kommunfullmäktige

Dahlin Christian

Kommunfullmäktige

Häggblom Carola

Kommunfullmäktige

Häll Tarja

Kommunfullmäktige

Forsblom Greger

Kommunfullmäktige

Sjöskog Niclas

Kommunfullmäktige

Pedersöre kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Stenmark Tore

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Esse lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björklund Annika

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Wärn Mathias

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Myrevik-Eklund Nina

Lokalavdelnings sekreterare

Häll Tarja

Lokalavdelningsstyrelse

Forsblom Greger

Lokalavdelningsstyrelse

Roslund-Nordling Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Sandbacka Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Törnfeldt Alexander

Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Dahlin Christian

Kommunorganisations ordförande

Backlund Christian

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ekman Stephan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillmåns Britt-Marie

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Inborr Gun

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindqvist Eva

Lokalavdelningsstyrelse

Eriksson Roger

Lokalavdelningsstyrelse

Hjulfors Bernhard

Lokalavdelningsstyrelse

Nyberg-Sundqvist Åsa

Lokalavdelningsstyrelse

Holmäng Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Cederström Tiina

Lokalavdelningsstyrelse

Rönnlund Carina

Lokalavdelningsstyrelse

Högland Ida

Lokalavdelningsstyrelse

Purmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Stenmark Tore

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lillqvist Anja

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Westström David

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Berger Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Lillqvist Ole

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöskog Niclas

Lokalavdelningsstyrelse

Eklöv Andreas
Lokalavdelningsstyrelse

Löv Jonas

Lokalavdelningsstyrelse

Lasén Joakim

Lokalavdelningsstyrelse

Sten Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Pukkila

Pukkila

Pyttis kommun

Pyttis kommun

Pyttis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Drockila Rune

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Roimola Marita
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Anttas Per
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Backman Karl
Lokalavdelningsstyrelse

Rockas Erba
Lokalavdelningsstyrelse

Skoas Anne
Lokalavdelningsstyrelse

Öst Ragnar
Lokalavdelningsstyrelse

R

Raseborgs stad

Raseborgs stad

SFP i Raseborg (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Alén Isabella

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Starck Gunilla

Kommunorganisations viceordförande

Munsterhjelm Erik

Kommunorganisations sekreterare

Lindholm Staffan

Kommunorganisations styrelse

Ilander Kerstin

Kommunorganisations styrelse

Svahnström Karin

Kommunorganisations styrelse

Forsbäck Isa

Kommunorganisations styrelse

Nyberg Michael

Kommunorganisations styrelse

Forsell Ann-Christine

Kommunorganisations styrelse

Selenius Stefan

Kommunorganisations styrelse

Lindgrén Ann Britt
Kommunorganisations styrelse

Orre Werner

Kommunorganisations styrelse

Högnabba Stefan

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Göran

Kommunorganisations styrelse

Westerholm Anita

Kommunorganisations styrelse

Lindholm Frank

Kommunorganisations styrelse

Bromarv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Karlsson Göran

Lokalavdelningsordförande

Sjöholm Mikael

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Grönroos Daniel
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindroos Roger

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Kristian R

Lokalavdelningsstyrelse

Ravia Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Patricia

Lokalavdelningsstyrelse

Ekenäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ekholm Jan Mikael

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Roger

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Cavonius Sirkkaliisa

Lokalavdelnings sekreterare

Lindroth Georg

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Forsbäck Isa

Lokalavdelningsstyrelse

Henriksson Linnéa

Lokalavdelningsstyrelse

Damén-Wikholm Tove

Lokalavdelningsstyrelse

Orre Werner

Lokalavdelningsstyrelse

Högnabba Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Bergman Thomas

Lokalavdelningsstyrelse

Karis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Siggberg Björn

Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse

Johansson Dan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Åkerö Fredrika

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Långvik Otto

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Svahnström Karin

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Wickström Mona

Lokalavdelningsstyrelse

Lindgrén Ann Britt
Lokalavdelningsstyrelse

Walls Anders

Lokalavdelningsstyrelse

Bender Ann-Katrin

Lokalavdelningsstyrelse

Björklöf Filip

Lokalavdelningsstyrelse

Pojo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Starck Gunilla

Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Frank

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nykänen-Lindqvist Tina

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Christel

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Andersson Pamela

Lokalavdelningsstyrelse

Dönsberg Karl

Lokalavdelningsstyrelse

Vallas-Lindholm Hannele

Lokalavdelningsstyrelse

Snappertuna lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lindholm Staffan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kajander Rabbe

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindholm Thomas

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Tallberg Hanna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Linnokari Henrika

Lokalavdelningsstyrelse

Holmberg Sven

Lokalavdelningsstyrelse

Broman Krister
Lokalavdelningsstyrelse

Grünn Tomas

Lokalavdelningsstyrelse

Öblom Jonna

Lokalavdelningsstyrelse

Tenala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nyberg Michael

Lokalavdelningsordförande

Kevin Henrik

Lokalavdelnings viceordförande

Lindroos Jan

Lokalavdelnings sekreterare

Forsström Annika

Lokalavdelnings kassör

Selenius Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Franzen Berndt

Lokalavdelningsstyrelse

Nylund Mikael

Lokalavdelningsstyrelse

Lind Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Söderlund Christian

Lokalavdelningsstyrelse

Reso stad

Reso stad

Visa kontaktpersoner ›
Broberg Janette

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Våg Hans

Tekniska, miljö

Reso lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broberg Nils-Jörgen

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Våg Hans

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindén Karl-Erik
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Broberg Janette

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Fahler Alfhild Linnea
Lokalavdelningsstyrelse

Silver Kaj
Lokalavdelningsstyrelse

Gustafsson Folke
Lokalavdelningsstyrelse

S

Salo stad

Salo stad

Salo regionens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gardberg Emilie

Lokalavdelningsordförande

Jönsson Kenneth

Lokalavdelningsordförande

Sonntag-Wilenius Camilla

Lokalavdelnings viceordförande

Solin Jessica

Lokalavdelnings sekreterare

Stenfors Berndt

Lokalavdelnings kassör

Pukkila Jukka

Lokalavdelningsstyrelse

Sibbo kommun

Sibbo kommun

Visa kontaktpersoner ›
Röman Micaela

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Engblom Charlotta

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Abrahamsson Anna

Kommunfullmäktige

Elfgren Thomas

Kommunfullmäktige

Kaiser Elvira

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Skogster Antti

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Möller Henrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Christiansson Hans-Eric

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Lindroos Kicka

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Kankfelt Tim

Kommunfullmäktige

Lindqvist Clara

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Liljeström Maria

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sandström Stefan

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Åström Magnus

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Sundbäck Tom

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Oljemark Karl-Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Nyberg Kasper

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Lindqvist Kaj

Kommunfullmäktige

Forss Maria

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Gustafsson Henrik

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Silen Christer

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Saxen Johanna

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Bildning, kultur, fritid

Nygren Anna-Karin

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Törrönen Rolf

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Syrjäläinen Kari-Matti

Bildning, kultur, fritid

Lönn Helena
Bildning, kultur, fritid

Berg Mari

Bildning, kultur, fritid

Öhman Rasmus

Bildning, kultur, fritid

Albrecht Kenneth

Bildning, kultur, fritid

Grönroos Mikael

Bildning, kultur, fritid

Udd Kenneth

Bildning, kultur, fritid

Högel Caroline

Bildning, kultur, fritid

Suomi Daniela

Bildning, kultur, fritid

Mickos Viola

Bildning, kultur, fritid

Granqvist Johan

Bildning, kultur, fritid

Backström Björn

Tekniska, miljö

Wikström Mia

Tekniska, miljö

Hindsberg Jan

Tekniska, miljö

Ståhl Bjarne

Tekniska, miljö

Simonsen Kim

Tekniska, miljö

Holmberg Gunilla

Tekniska, miljö

Lindqvist Christer

Tekniska, miljö

Mellin Michael

Revision- och centralnämnd

Lindgren Hans-Peter S

Revision- och centralnämnd

Liimatainen Sakarias

Revision- och centralnämnd

Sibbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Liljeström Maria

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Silen Christer

Lokalavdelnings viceordförande

Nygren Anna-Karin

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Liimatainen Sakarias

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Olenius-Jansson Siv

Lokalavdelningsstyrelse

Berg Mari

Lokalavdelningsstyrelse

Abrahamsson Anna

Lokalavdelningsstyrelse

Skogster Antti

Lokalavdelningsstyrelse

Sjundeå kommun

Sjundeå kommun

Visa kontaktpersoner ›
Nygård Jan-Peter

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Rosengren Heidi

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Laaksonen Merja

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Dahlqvist Rabbe

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Perklén Erik

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö

Oravakangas Anette

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Karell Anders

Kommunfullmäktige
Tekniska, miljö
Revision- och centralnämnd

Ekström Susanne

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid
Tekniska, miljö

Dahlström Kaj

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Berglund Hans

Social- och hälsovård, grundtrygghet
Tekniska, miljö

Gottberg Berndt

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Blomqvist Anne-Maj
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Holmberg Johan

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Rönnberg Darling
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Perklén Nina
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Grönberg Carl-Johan
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Gottberg Carl-Johan

Bildning, kultur, fritid

Alopaeus Jari

Bildning, kultur, fritid
Revision- och centralnämnd

Östberg Magnus

Tekniska, miljö

Bardy Ann-Marie
Revision- och centralnämnd

Backman Bo

Revision- och centralnämnd

Sjundeå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Svanfeldt Stefan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Martin Kirsi

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Laaksonen Merja

Lokalavdelningsstyrelse

Dahlqvist Rabbe

Lokalavdelningsstyrelse

Paajes Jan-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Lundqvist Mats
Lokalavdelningsstyrelse

St Karins stad

St Karins stad

Visa kontaktpersoner ›
Gustafsson Åsa

Kommunfullmäktige

Häggblom Charlotta

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Kvist Mårten

Bildning, kultur, fritid

Silventoinen Toni
Bildning, kultur, fritid

Lindholm Linda

Tekniska, miljö

Forssell Margit

Tekniska, miljö

Koivunen Jånna

Revision- och centralnämnd

St Karins lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gustafsson Åsa

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kvist Mårten

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Molander Lisa

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Aho Ilkka
Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Forssell Margit

Lokalavdelningsstyrelse

Häggblom Charlotta

Lokalavdelningsstyrelse

Koivunen Jånna

Lokalavdelningsstyrelse

T

Tammerfors stad

Tammerfors stad

Visa kontaktpersoner ›
Löfberg Peter

Kommunfullmäktige

Tammerfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bjurström Rikard

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sohlberg-Siltanen Heidi
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sjöholm Suzanne

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Carita
Lokalavdelningsstyrelse

Wallen Ulrika

Lokalavdelningsstyrelse

Träskända stad

Träskända stad

Visa kontaktpersoner ›
Strandberg Ida-Cecilia

Bildning, kultur, fritid

Träskända lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Strandberg Stig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Utriainen Alice
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Granberg Ann-Marie
Lokalavdelningsstyrelse

Tusby stad

Tusby stad

Visa kontaktpersoner ›
Avellan Monica Wilhelmina

Kommunfullmäktige

Tusby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Avellan Monica Wilhelmina

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Laurén Helmer
Lokalavdelningsstyrelse

Karvinen Liisa

Lokalavdelningsstyrelse

U

Uleåborgs stad

Uleåborgs stad

Uleåborg med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Nyman Tanja

Lokalavdelningsordförande

Brantberg Robert

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hilli Mats

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Weckman Petra
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Åström Eva

Lokalavdelnings kassör

Remes Brita
Lokalavdelningsstyrelse

Sundén (f.d. Rantanen) Rhea

Lokalavdelningsstyrelse

V

Vanda stad

Vanda stad

Visa kontaktpersoner ›
Åstrand Stefan

Kommunfullmäktige

Karlsson Patrik

Kommunfullmäktige
Bildning, kultur, fritid

Teir Ann-Christine H

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Buss Allan

Bildning, kultur, fritid

Siimelä Susanne

Bildning, kultur, fritid

Kiviaho Jani

Bildning, kultur, fritid

Rehnström Kristian

Bildning, kultur, fritid

Lindfors Susanna

Bildning, kultur, fritid

Andergård Martin

Bildning, kultur, fritid

SFP i Vanda (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Halonen Solveig

Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse

Sandell Håkan

Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Asplund Karola

414
Kommunorganisations styrelse

Asplund Ralf

Kommunorganisations styrelse

Karlsson Patrik

Kommunorganisations styrelse

Lanaéus Mona

Kommunorganisations styrelse

Mikkonen Pia

Kommunorganisations styrelse

Sieviläinen Marianne

Kommunorganisations styrelse

Forsman-Ryhänen Harriet

Kommunorganisations styrelse

Kiviaho Jani

Kommunorganisations styrelse

Mellersta Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lanaéus Mona

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Ek Michael

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindfors Susanna

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Olenius Melker

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Palomaa Ulla-Stina

Lokalavdelningsstyrelse

Aura Per-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Teir Ann-Christine H

Lokalavdelningsstyrelse

Karlsson Patrik

Lokalavdelningsstyrelse

Markelin Markus

Lokalavdelningsstyrelse

Mårtensdal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kiviaho Jani

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Håkan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Sivunen Jessica

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sieviläinen Marianne

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Bäckström Carola

Lokalavdelningsstyrelse

Forsman-Ryhänen Harriet

Lokalavdelningsstyrelse

Baarman Guy-Erik

Lokalavdelningsstyrelse

Mansner Gea

Lokalavdelningsstyrelse

Västra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Åstrand Stefan

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Mikkonen Pia

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Juslin Marit

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kärkkäinen Kimmo

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Selenius Hans

Lokalavdelningsstyrelse

Åstrand Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Eklund Kurt

Lokalavdelningsstyrelse

Nurmivaara Astrid

Lokalavdelningsstyrelse

Olander Raine

Lokalavdelningsstyrelse

Rehnström Kristian

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Halonen Solveig

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Härmälä Göran

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lundström Ulf

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Karola

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Ralf

Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Henrik

Lokalavdelningsstyrelse

Orrström Axel

Lokalavdelningsstyrelse

Vasa stad

Vasa stad

Visa kontaktpersoner ›
Salovaara-Kero Anne

Kommunfullmäktige

Norrgård Martin

Kommunfullmäktige

Svartsjö Heidi

Kommunfullmäktige

Strand Joakim

Kommunfullmäktige

Somppi Sari

Kommunfullmäktige

Skytte Mathias

Kommunfullmäktige

Öhman Thomas

Kommunfullmäktige

Wägar Lars-Erik

Kommunfullmäktige

Kloo Barbro

Kommunfullmäktige

Granfors Ulla

Kommunfullmäktige

Boucht-Lindeman Helena

Kommunfullmäktige

Blomfeldt Ragnvald

Kommunfullmäktige

Erickson Sture

Kommunfullmäktige

Slotte Filip

Kommunfullmäktige

Kullas Johan

Kommunfullmäktige

Mahdi Ramieza

Kommunfullmäktige

Frantz Hans

Kommunfullmäktige

Nilsson-Väre Marit

Kommunfullmäktige

Vasa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Swanljung Maj-Len

Kommunorganisations viceordförande

Brändö-Vikinga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Swanljung Maj-Len

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Almqvist Ulla

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Martonen Kai

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nystrand Anders
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Granroth Gustav

Lokalavdelningsstyrelse

Boucht Helena

Lokalavdelningsstyrelse

Strömman Birgitta
Lokalavdelningsstyrelse

Bonäs Johanna

Lokalavdelningsstyrelse

Dragnäsbäck-Hemstrand lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jakobsson Dan

Lokalavdelningsordförande

Salmenheimo-West Ulla

Lokalavdelnings viceordförande

Frejman Mikael

Lokalavdelnings sekreterare

Helle´n Göran

Lokalavdelnings kassör

Airenne Britta
Lokalavdelningsstyrelse

Jakobsson Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Linde Bo

Lokalavdelningsstyrelse

Gerby-Västervik lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Tåg Ingemar

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Syring Roy

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Loo Maj-Len

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Ehnström Marita

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sundelin Karl-Rune

Lokalavdelningsstyrelse

Ingves Gunlög

Lokalavdelningsstyrelse

Rantschukoff Elisabet

Lokalavdelningsstyrelse

Asplund Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Hammarström Christer

Lokalavdelningsstyrelse

Högbacken-Sunnanvik lokalavdelning

Roparnäs omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jungerstam Dick

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Jungerstam Jenna

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Klockars Reinhold

Lokalavdelningsstyrelse

Mäkelä Carita

Lokalavdelningsstyrelse

Sundom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomfeldt Ragnvald

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Nilsson-Väre Marit

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lindberg Anders
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sundelin Ingemar

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlnäs Bengt
Lokalavdelningsstyrelse

Hortans Sven-Ola
Lokalavdelningsstyrelse

Enges Birger

Lokalavdelningsstyrelse

Ahlnäs Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Ekholm Helén

Lokalavdelningsstyrelse

Stenvall Kaj

Lokalavdelningsstyrelse

Hartvik Annette
Lokalavdelningsstyrelse

Drud Hansen Jens

Lokalavdelningsstyrelse

Sjöblom Andreas

Lokalavdelningsstyrelse

Vasa centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Granfors Ulla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Rosengren Christer

Lokalavdelnings viceordförande

Carp-Seppänen Victoria

Lokalavdelnings kassör

Bäck Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Storgård Mariana

Lokalavdelningsstyrelse

Edén Peter

Lokalavdelningsstyrelse

Aalto Olli

Lokalavdelningsstyrelse

Bekalp Sara

Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vasa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Smeds Kaj

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Kull Helge
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Smeds Leena

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nordström Ralf
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Pörn Birger
Lokalavdelningsstyrelse

Weegar Kerstin
Lokalavdelningsstyrelse

Salovaara-Kero Anne

Lokalavdelningsstyrelse

Vichtis kommun

Vichtis kommun

Visa kontaktpersoner ›
Seppälä Heidi

Kommunfullmäktige
Social- och hälsovård, grundtrygghet

Vichtis-Högfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Roos Eva

Lokalavdelningsordförande

Seppälä Heidi

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings sekreterare

Degerman Henrik

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Lindquist-Pinomaa Marianne

Lokalavdelningsstyrelse

Vörå kommun

Vörå kommun

Maxmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Skarper Johanna

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norrlin Ulf-Peter
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Heir Kjell

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Finne Kurt

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Sandqvist Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Lindman Anneli
Lokalavdelningsstyrelse

Björklund Christina
Lokalavdelningsstyrelse

Oravais lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jusslin Gunilla

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Käcko-Englund Anna

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Lönnqvist Börje

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Engström Kjell

Lokalavdelningsstyrelse

Krooks Anna-Lena

Lokalavdelningsstyrelse

Back Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Joupers Joana
Lokalavdelningsstyrelse

Lillbacka Gunilla
Lokalavdelningsstyrelse

Vörå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ohlis Victor

Lokalavdelningsordförande

Björklund Jimmy

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Helsing-Johansson Maria

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Bergman Ove

Lokalavdelnings kassör

Forss Ulrika

Lokalavdelningsstyrelse

Kulp Stefan

Lokalavdelningsstyrelse

Staffas Bror Karl-G
Lokalavdelningsstyrelse

Ehrs Tommy

Lokalavdelningsstyrelse

Backlund Linda

Lokalavdelningsstyrelse

Södergård Stefan
Lokalavdelningsstyrelse

Helsing Björn

Lokalavdelningsstyrelse

Småros Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

Bengts Fredrik

Lokalavdelningsstyrelse

å

Åbo stad

Åbo stad

Visa kontaktpersoner ›
Schauman Ida

Kommunfullmäktige

Achrén Ulla

Kommunfullmäktige

Wulff Nicke

Kommunfullmäktige

Blomquist Markus

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Wennström Kjell

Social- och hälsovård, grundtrygghet

Selén Gustaf

Bildning, kultur, fritid

Landor Ann-May

Bildning, kultur, fritid

Laineenkare Lotta

Bildning, kultur, fritid

Hesthammer Joachim

Bildning, kultur, fritid

Vörlund-Wallenius Terhi

Bildning, kultur, fritid

Sourander Christian

Bildning, kultur, fritid

Werkelin Johan

Bildning, kultur, fritid

Hanski Vesa

Bildning, kultur, fritid

Björkqvist Jerker

Bildning, kultur, fritid

Gräsbeck William

Bildning, kultur, fritid

Schauman Barbro

Bildning, kultur, fritid

Honkasaari Helen

Bildning, kultur, fritid

Nyberg Lars

Revision- och centralnämnd

Åbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomquist Markus

Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Tötterman Anna-Karin

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Werkelin Johan

Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Hesthammer Joachim

Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Nygård-Taxell Rachel

Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Selén Gustaf

Lokalavdelningsstyrelse

Basilier Solveig

Lokalavdelningsstyrelse

Sandell Camilla

Lokalavdelningsstyrelse

Rosenqvist Sonja

Lokalavdelningsstyrelse

Casas Piiroinen Marcos

Lokalavdelningsstyrelse

Jern Sofia

Lokalavdelningsstyrelse

Engblom Christine

Lokalavdelningsstyrelse

Berg Johan

Lokalavdelningsstyrelse