Artiklar

Christoffer Ingo lämnade in sin fullmakt till riksdagen

Christoffer Ingo, Korsholm, lämnade idag 18.6 in sin fullmakt till riksdagens generalsekreterare. Fullmakten är nu granskad och godkänd av både riksdagens generalsekreterare och talman Jussi Halla-Aho. Ingo inleder sitt arbete som riksdagsledamot 16.7.2024.

Adlercreutz vald till Svenska folkpartiets nya partiordförande

Europa- och ägarstyrningsminister och tredje periodens riksdagsledamot Anders Adlercreutz har idag med 183 röster valts till ny partiordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i Helsingfors.

Ingo backar sin kandidatur till Svenska folkpartiets vice ordförande – siktar in sig på annan post

Den 14.4.2024 meddelade Christoffer Ingo att han står till förfogande till att väljas till SFP:s viceordförande under SFP:s partidag som hålls inkommande helg 14–16.6. Men med söndagens EU-valresultat med följden att Ingo i juli blir riksdagsledamot för också med sig andra följder.

Följ med SFP:s partiordförandedebatt 5.6 i Borgå via nätet

SFP:s partiordförandedebatt ordnades onsdagen den 5 juni på Grand i Borgå. Debatten kan ses på i efterhand här. Som moderator för debatten fungerade chefredaktör Stefan Holmström och partiordförandekandidaterna Anders AdlercreutzLäs mer »

SFP står upp för den svenskspråkiga servicen i Varha!

De politiska förhandlingarna har nu gett resultat i ett kompromissförslag gällande servicenätverket för social- och hälsovårdscentraler, -stationer och serviceställen. SFP är relativt nöjd med kompromissförslaget – utan SFPs insatser hade varken Iniö-modellen, svenskspråkiga Åbo eller koordineringen av den svenskspråkiga servicen tagits i beaktande. Arbetet för att garantera ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster på Kimitoön har stått högt på gruppens agenda. I detta skede ser det ut att också det arbetet bär frukt.

Ytterligare inbesparingar i HUS – SFP räddade personalens språktillägg

HUS styrelse sammanträdde till möte idag 3.6. Styrelsen beslöt om tilläggsåtgärder i syfte att balansera ekonomin. HUS utgifter har vuxit mer än väntat hittills under 2024, och planerade intäkter har uteblivit. Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf, HUS styrelsemedlemmar för SFP, är mycket bekymrade över ekonomin. Resultatet för första kvartalet visar att HUS sammanslutningen överskridit budgeten med 24,1 miljoner. De största överskridningarna har skett på grund av ökade köptjänster och dyra läkemedelskostnader bl.a. för cancerbehandlingar, samt ökade personalkostnader.

Möller: Sänk rösträttsåldern till 16 även i EU-valet

Inför varje val ställs den eviga frågan om vad ungas roll är i politiken, vilka påverkningsmöjligheter de har och hur de konkret kan delta i samhällsengagemanget trots att det ofta finns en tydlig brist på konkreta åtgärder. SFP:s EU-valskandidat Ingr Möller anser att ungas deltagande spelar en avgörande roll i demokratin.

Anton Nilsson: Avsätt EU-pengar till skarvjakt

Skarven orsakar enorma problem runt om i Finland. Döda öar och minskande fiskbestånd följer i skarvens fotspår och nu kräver Anton Nilsson, kandidat i EU-valet, att det tas ett helhetsgrepp kring skarvfrågan i EU.

SFP i Nyland är bestört över beslutet att stänga Raseborgs dygnet runt jour

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse sammanträdde idag och behandlade Raseborgs sjukhus jours framtid. Tjänsteinnehavarnas förslag om att jouren omvandlas till en akutmottagning med öppettid 8-20 fick majoritetens understöd med minsta möjliga marginal: 9-8. Samlingspartiet, Vänstern och Sannfinländarna motsatte sig längre öppettider. De satte spiken i kistan för jourens fortsättning.

SFP besviket då majoriteten vill minska öppettiden för Raseborgsjouren

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade idag öppenhållningstiderna för Raseborgs jour. SFP var det enda parti som försvarade att jouren skulle vara öppen 24/7.

Den allmänpolitiska diskussionen på SFP:s Partifullmäktige 25.5.2024

SFP Partifullmäktige samlas för möte i Helsingfors 25–26.5.2024. Traditionellt sänds inledning av mötet med den allmänpolitiska diskussionen live. Mötet öppnas kl. 12:30 och inleder med allmänpolitisk debatt. Du kan seLäs mer »

Byman lanserar ett ambitiöst valprogram för ett starkare och mer enat EU – ”Muskler och vilja att bemöta det nya säkerhetsläget”

Oscar Byman, EU-valskandidat för Svenska folkpartiet, publicerade idag sitt omfattande valprogram inför Europaparlamentsvalet. Med fokus på säkerhetspolitik, ekonomisk tillväxt och grön omställning, strävar Byman efter att stärka Europeiska unionens roll både inom och utanför dess gränser.

SFP vill se särlösningar som tryggar servicen i skärgården

Fredagen 10.5.2024 publicerades tjänstemännens förslag på hur servicenätverket i Varha kunde se ut. SFP ser flera brister och en tydlig försämring av servicen om servicenätverket förverkligas enligt tjänstemännens förslag.

SFP:s ministergrupp betonar vikten av att grundlagsutskottets ska behandla den nya gränslagen

Regeringen gav den 21 maj ett lagförslag till riksdagen om tillfälliga åtgärder mot instrumentaliserad inresa. Lagen ska stärka gränssäkerheten och ge Finland verktyg mot påtryckningar från andra länder som är ägnade att rubba vår suveränitet. Förslaget beskriver när statsrådet kan begränsa mottagandet av asylansökningar vid gränsen. Beslutet kräver alltid samverkan med republikens president. Lagen får endast användas i extremt tvingande och exceptionella fall och gäller max en månad i taget. För att lagen ska kunna tas i bruk måste det finnas misstanke om att ett annat land hotar Finlands suveränitet och säkerhet, och inga andra åtgärder ska anses vara tillräckliga.

Lojo BB ett bevis på Nylands vårdlösnings brister — samspelet mellan HUS och välfärdsområdena måste korrigeras

Nylands kretsstyrelse ser oroligt på hur vårdens särlösning i Nyland fungerar. Systemets brister syns på ett dramatiskt och sorgligt sätt i bland annat beslutet att lägga ner Lojo BB.

SFP: Välfärdsområdesstyrelsen fattar beslut om jouren i Raseborg i juni

Partierna i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har nått ett förhandlingsresultat om linjedragningarna för servicenätet. SFP är med i överenskommelsen, som har omfattats av alla andra partier förutom Sannfinländarna och Centern.

Samlingspartiet och de gröna stängde Lojo BB — SFP:s medlemmar gjorde sitt allt

På HUS sammanslutningens styrelsemöte idag 6.5 drev Samlingspartiets och De Grönas medlemmar i styrelsen igenom en stängning av Lojo förlossningsavdelning. Efter många omgångar av omröstningar beslöts till sist att BB kommer stängas. Stängningen blir verklighet när Kvinnoklinikens och Jorvs tilläggsutrymmen för förlossningar tas i bruk.

SFP går till val för att trygga mandatet i Bryssel

SFP går till EU-val med 20 kandidater och därmed en full lista. EU-valet äger rum den 9 juni 2024 i Finland. Förhandsröstningen äger rum i Finland 29.5–4.6.2024.

Kalle Pusa ställer upp i EU-valet

Kalle Pusa är en 31-årig jurist och IT-konsult från Helsingfors. Han kommer ursprungligen från Hertonäs i Helsingfors och bor med sin fru på Drumsö. Pusa arbetar som konsult inom IT-sektorn och är styrelsemedlem för SFP i sydvästra Helsingfors och suppleant i Helsingfors stadsmiljönämnd.

Oona Hagman ställer upp i EU-valet

Oona Hagman är företagare med fokus på ansvarsfull marknadsföring och kommunikation. Hagman har en bakgrund av entreprenörskap som sträcker sig över fyra generationer. Inom politiken är hon suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige samt medlem i social-, hälso- och räddningsnämnden. Hon har tidigare även varit medlem i kultur- och fritidsnämnden och digitaliseringskommittén.

Anita Westerholm kandiderar i EU-valet

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm meddelar idag 29 april att hon kandiderar i EU-valet som hålls den 9 juni.

Samuel Broman fortsätter som kretsordförande för SFP i Österbotten

SFP i Österbotten samlades under lördag eftermiddag till kretsmöte på Yrkesakademin i Vasa. Under kretsmötet återvaldes Samuel Broman till kretsordförande och Sabina Forsbacka samt Roberth Sjöström till vice ordförande för kretsen. Kretsmötet valde även ny styrelse för verksamhetsperioden 2024-2025.

Hårt arbete ger resultat, SFP är relativt nöjd med principerna för servicenätverket i Varha

På fullmäktigemötet på onsdag 24.4 ska fullmäktige behandla principerna för servicenätverket i Varha. De principer som nu står listade på fullmäktiges föredragningslista är behandlade i många olika omgångar av både de politiska grupperingarna, som såväl av nämnderna och tjänstemännen.

Trots sparkraven: Satsningar på personalens välmående och inga stängningar

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige samlades måndagen 22.4. Det största och viktigaste ärendet på listan var godkännandet av framtids- och anpassningsprogrammet för 2025-2026. Programmet innehåller inga stängningar av enheter eller avdelningar, utan målet är att nå inbesparingar inom den nuvarande verksamheten genom olika effektiveringar. Totalt ska 40 miljoner sparas in, varav de största summorna hittas inom personalkostnader och bl.a. minskningar av hyreskostnader.

Wilhelm von Nandelstadh står till förfogande som SFP:s vice ordförande

Företagaren Wilhelm von Nandelstadh, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem i Sastamala, ställer sig till förfogande som SFP:s vice ordförande vid partidagen i juni.

SFP:s Samkrets presidium fortsätter leda kretsen

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 20.4.2024 i Tammerfors. Under kretsmötet valdes presidium och styrelse för verksamhetsåret 2024–2025. Johan Bardy (Sydöstra Finland) omvaldes till kretsordförande och Pia Tyyskä (Tavastland) fortsätter som kretsens vice ordförande.

Ida Wikman är ny tf. verksamhetskoordinator för SFP i Österbotten

Ida Wikman, hemma från Kaskö inledde sitt arbete 25 mars för SFP i Österbotten. Wikman har bott och studerat vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi i Åbo. Tillsammans med verksamhetsledaren och välfärdsområdeskoordinatorn kommer Wikman att ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen.

Mikael Jern ställer upp i EU-valet

Mikael Jern kandiderar i EU-parlamentsvalet för Svenska Folkpartiet. Han är agronom till utbildningen, bor i Esbo och är jordbrukare på en gård i Ingå. Under åren har han varit aktiv inom många lantbruksorganisationer, nu bland annat som styrelseordförande för Svenska lantbrukssällskapens förbund och Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Genom förtroendeuppdragen och arbetet som aktiv jordbrukare har han sett hur EU påverkar vardagen på landsbygden.

Satsningar på lättare former av vård och förebyggande insatser

Idag tog Österbottens välfärdsområdesstyrelse beslut om det tredje framtids- och anpassningsprogrammet för området. Åtgärderna i progammet ska inbringa inbesparingar på ca 40 miljoner euro under 2025-2026.

Ingo står till förfogande som SFP:s vice ordförande

Efter noggrann kartläggning och flera uppmaningar från hela kretsen, med nominering av SFP:s kommunorganisation i Korsholm och med brett stöd från Svensk Ungdom meddelar Christoffer Ingo att han, om han får den österbottniska kretsens förtroende, är redo att axla ansvaret som en av SFP:s vice ordförande. Ingo är kommunfullmäktigeordförande i Korsholm och tidigare förbundsordförande för Svensk Ungdom.

Tomas Björkroth omvald till ordförande för SFP i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 13.4.2024 i Pargas valt styrelse och presidium för 2024–2025. Tomas Björkroth från Pargas omvaldes till kretsordförande. Till vice ordförande omvaldes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.

Henrik Meinander ställer upp i EU-valet

Henrik Meinander, femte generationens helsingforsare, kandiderar i EU-valet för Svenska folkpartiet i Finland. Han är sedan 2001 professor i historia vid Helsingfors universitet och har både i sin vetenskapliga produktion och offentliga uttalanden i regelbundet analyserat och kommenterat Europeiska unionens utveckling och utmaningar. Meinander är en hängiven anhängare av en handlingskraftig och dynamisk union och ser ett stort behov av att Europaparlamentet har ledamöter som kan också annat än politisk retorik och valtaktik.

Inga nedskärningar i servicenätverket

Idag har Österbottens välfärdsområde offentliggjort sitt senaste åtgärdspaket, vars syfte är att balansera ekonomin, utveckla välfärdsområdets tjänster och uppnå målsättningarna i den fastställda strategin. Totalt ska åtgärderna inbringa inbesparingar för 40 miljoner euro under 2025-2026.

Frida Sigfrids kandiderar i EU-valet 2024

Frida Sigfrids, hemma från Borgå, kandiderar i EU-valet 2024 för Svenska folkpartiet i Finland. Hon är politices magister från Åbo Akademi. Sigfrids har bred erfarenhet av politik. Hon är SFP:s yngsta medlem både i stadsstyrelsen i Borgå och i välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland. Hon fungerar även som SFP:s enda ledamot i Nylands förbunds styrelse. Utöver det jobbar hon på riksdagen som medarbetare för både undervisningsminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Sigfrids vill driva en långsiktig politik i Europaparlamentet där också de kommande generationerna tas i beaktande i alla beslut som fattas.

Dan Cederlöf kandiderar i EU-valet 2024

Dan Cederlöf, 23, kandiderar i Europaparlamentsvalet. Cederlöf är hemma från Helsingfors och slutför för tillfället sina kandidatstudier i pedagogik. Han arbetar som elevhandledare och är styrelsemedlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse.

SFP väljer ordförande på partidagen den 16 juni

Svenska folkpartiet i Finland kommer att välja ny ordförande på den ordinarie partidagen i juni i Helsingfors. Det sade SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff på tisdagen efter att han fört diskussioner med samtliga kretsar inom partiet.

Oscar Byman kandiderar i EU-valet – ”Jag ställer upp för att försvara freden i Europa”

Ekonomie magister Oscar Byman ställer upp i vårens Europaparlamentsval på Svenska folkpartiets lista. Byman jobbar som specialmedarbetare för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist. Han fick tredje mest röster av SFP:s kandidater i Egentliga Finland i riksdagsvalet. Byman säger att Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina är den viktigaste orsaken till att han ställer upp i valet.

Österbottens beväringar har sämst kondition

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har haft möte 25.3.2024. Godkännande av bokslutet var utan tvekan det största ärendet.

Mira Bäck ställer upp som kandidat i Europaparlamentsvalet!

I Europa står vi inför en rad utmaningar som kräver nya perspektiv och en progressiv inställning. Som en ung kandidat är Mira övertygad om att ungas röster och idéer är avgörande för att forma det Europa vi vill se framåt.

Nicke Wulff ställer upp i EU-valet

Nicke Wulff, 48-år, rektor, tidigare vice ordförande för Svenska folkpartiet, medlem av Åbo stadsfullmäktige samt gruppordförande för Svenska folkpartiets (SFP) fullmäktigegrupp, ställer upp i EU-valet.

Anton Nilsson ställer upp i Europaparlamentsvalet

Ministerrådet Anton Nilsson från Mariehamn kandiderar på SFP:s lista i Europaparlamentsvalet som en del av valsamarbetet mellan de åländska samarbetspartierna och SFP. I det senaste valet till Europaparlamentet fick Nilsson näst flest röster på SFP:s lista och har därför varit första ersättare till Europaparlamentet under mandatperioden. Nu är Nilsson redo att axla ansvaret som Europaparlamentariker!

Kretsordförande Samuel Broman ställer upp i EU-valet

Europa befinner sig vid ett viktigt vägskäl. I tider där Europas demokratiska framtid utmanas, behöver vi driva en EU-agenda som är både djärv och visionär. Det handlar inte enbart om att förvalta det existerande, utan om att aktivt forma vår framtid.

Ramieza Mahdi vill bli vice ordförande för SFP

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland.

SFP är nöjd med utgångsläget, men många tuffa förhandlingar är att vänta

Under fredagen 15.3 ordnades en presskonferens för alla Varhas invånare där beredande tjänstemän presenterade ett första utkast till servicenätverk för social- och hälsovårdstjänster. Beredningen är endast ett första utkast och har ännu inte behandlats politiskt. Dessa förhandlingar blir aktuella inom de kommande veckorna.

Cecilia Achrén ny ordförande för Väståbolands kommunorganisation i SFP

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland (VÅKO) har på sitt årsmöte i Nagu den 14.3 valt ny ordförande och styrelse.

SFP lanserar sitt EU-valsprogram – Följ med live

Svenska folkpartiet publicerar sitt EU-valsprogram. Följ med lanseringen live:

Magnus Hertzberg kandiderar i EU-valet

Journalisten Magnus Hertzberg från Helsingfors kandiderar för SFP i Europaparlamentsvalet. 66-årige Hertzberg är en känd profil från TV-Nytt. Han pensionerades från reporterjobbet vid Svenska Yle i fjol.

Palm: Utan anställda har vi inget välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde har samlats för årets första fullmäktigemöte. Bland annat en uppdatering av välfärdsområdets strategi, översikt över megatrender och servicestrategi behandlades på mötet. Uppdateringen av strategin visar att välfärdsområdet är på väg mot uppsatta målsättningar men fortfarande har lång väg kvar. I en taltur för SFP-gruppen lägger gruppordförande Maria Palm mycket vikt vid personalen.

Henriksson på internationella kvinnodagen: Finland behöver slå vakt om förlossningssjukhusen!

Idag uppmärksammas internationella kvinnodagen. Trots att Finland ofta leder internationella jämförelser återstår det ännu mycket arbete förrän kvinnor och män är jämställda. SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson understryker att kvinnohälsa och jämlik förlossningsvård också handlar om jämställdhet.

Lönnfors ställer inte upp för omval till ordförande för SFP i Nyland

SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors ställer inte upp för omval. Lönnfors valdes till ordförande våren 2021 och har lett kretsen genom Finlands första välfärdsområdesval 2022, riksdagsvalet 2023 och en förändrad verksamhets- och möteskultur efter coronapandemin.

SFP vill utreda möjlighet till gemenskapsboende i Pörtom

Ekonomin diskuterades flitigt när styrelsen för Österbottens välfärsområde hade möte 19.2.2024. För tillfället ser resultatet för 2023 ut att bli ca 24 miljoner bättre än förväntat och landar då på ungefär -38 miljoner.

Stadsfullmäktigeledamot och företagaren Wilhelm von Nandelstadh ställer upp i EU-valet

Wilhelm von Nandelstadh kandiderar i Europaparlamentsvalet 9.6.2024.

Raseborgsjourens öppettider hotas minskas till hösten – nu krävs snabba beslut av välfärdsområdet

HUS styrelse sammanträdde till möte måndag morgon. På listan var bland annat Raseborgs jours framtid. HUS tjänstelednings förslag var att 24/7-primärvårdsjouren decimeras under hösten, för att förbereda en överföring av jouren till välfärdsområdet. Enligt tidigare beslut kommer jouren att överföras till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2025. HUS har haft speciallov av social- och hälsovårdsministeriet att ordna dygnetruntjour. Speciallovet går ut 31.12.2024.

Niclas Sjöskog ställer upp i EU-valet

Niclas Sjöskog, Pedersöre, ställer upp i EU-valet. Sjöskog har en långvarig karriär inom intressebevakning och av politiska uppdrag. För tillfället fungerar han som fullmäktigeordförande i Pedersöre, vice ordförande för Österbottens svenska producentförbund och första vice ordförande i fullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund(SLC). Sjöskog ställde även upp i riksdagsvalet och EU-valet 2019.

Johanna Borg ställer sig till förfogande i EU-valet!

Johanna Borg (SFP) från Närpes ställer sig till förfogande att kandidera i EU-valet. EU-valet äger rum i juni.

Otto Andersson fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen hade sitt konstituerande möte idag måndag 5.2.2024 under sitt midvintermöte i Grankulla. Riksdagsledamot Otto Andersson från Lovisa fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen. Inför den politiska våren lyfter Andersson upp behovet att skapa förutsättningar för tillväxt och åtgärder för att lösa personalbristen inom vården och omsorgen.

SFP:s ministergrupp: Vi behöver vårdlösningar som skapar trygghet, inte oro

Vårdfrågorna var i fokus då ministergruppen höll sitt midvintermöte i Helsingfors onsdagen den 31 januari.

Lassus, Rehn-Kivi och Wickström: Vi vill få slut på oklarheterna kring Raseborgs sjukhus

Svenska folkpartiets medlemmar i Västra Nylands välfärdsområde styrelse Johan Lassus, Veronica Rehn-Kivi och Henrik Wickström vill att framtidsutsikterna för Raseborgs sjukhus bör behandlas separat i välfärdsområdets styrelse. Under styrelsens möte idag (29.1) framförde de en önskan om ett gemensamt diskussionsmöte mellan HUS, välfärdsområdet och styrelsen om vilken service som ska ordnas vid sjukhuset i framtiden.

SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp utesluter Pennanen

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors utesluter ersättare Petrus Pennanen ur gruppen. Orsaken är att Pennanen på onsdag dömdes för narkotikabrott i Helsingfors tingsrätt. Gruppens beslut är enhälligt och träder i kraft omedelbart.

Verksamheten på Raseborgs sjukhus är viktig

Nina af Hällström, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde, anser att det är viktigt för hela regionen att man utvecklar Raseborgs sjukhus verksamhet så att det kommer hela regionen till gagn. Det konstaterar hon efter att fullmäktigegruppen i söndags (21.1.) hade ett möte för att diskutera beslut om jourverksamheten som blir aktuellt i välfärdsområdets styrelse under våren.

Österbottens välfärdsområde: Beslut om matservice

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll årets första möte idag. Under årets sista möte återremitterades frågan om matservicen som välfärdsområdet erbjuder. Då meddelade SFP att man vill ha mer fakta innan man fattar beslut om matportionerna ska köras ut varma eller kalla till klienterna.

Adlercreutz & Wickström: Vi vill se fler närtåg mellan Hangö och Helsingfors

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Henrik Wickström gläds över att VR idag inledde sina första direkta tågturer mellan Helsingfors och Hangö. Både Adlercreutz och Wickström deltog i invigningen av den nya tågförbindelsen vid Helsingfors järnvägsstation idag. De åkte också båda med det första tåget från Helsingfors mot Hangö.

Varhas budget 2024: många positiva satsningar

På onsdagen 20.12.2023 höll Varha sitt sista fullmäktigemöte för året. På mötet
behandlades nästa års budget. Arbetet med budgeten har varit arbetsdrygt och krävt gott
samarbete mellan politikerna och flera svåra beslut har tagits. I offentligheten har
besparingar och nedskärningar varit återkommande teman. Faktum är emellertid att Varha
har budgeterat mera pengar för år 2024 än vad som budgeterades för år 2023. SFP vill
påpeka att budgetboken för 2024 också innehåller flera positiva satsningar.

SFP axlar sitt ansvar för hela regionens invånare

Styrelsen i Österbottens välfärdsområde sammanträdde till årets sista möte 15.12. Ett av ärendena som behandlades var barnavdelningen vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Efter en granskning har det visat sig att avdelningen är den enda barnavdelningen i landet, som inte finns i anslutning till ett central- eller universitetssjukhus. Lagförändringar och höjda krav på beredskap har lett till att avdelningen inte mer kan garantera den nivå och intensitet av vård, som kan krävas, om ett barns tillstånd till exempel plötsligt försämras.

Andersson och Wickström: Svenskfinland är en stor vinnare i fördelningen av riksdagens julklappspengar

Riksdagens finansutskott har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget och samtidigt fattat beslut om fördelningen av de så kallade julklappspengarna. Otto Andersson och Henrik Wickström är Svenska riksdagsgruppens medlemmar i finansutskottet och dess delegationer. De är nöjda över förhandlingarna eftersom man lyckats trygga anslag för många viktiga ändamål i Svenskfinland. Anslagen riktas till såväl viktiga trafikprojekt, kultur, medborgar- och producentorganisationer.

Ollikainen och Norrback: Skattenivån på nikotinpåsar är inte ändamålsenlig

Riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen och Anders Norrback har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman. Spörsmålet handlar om nikotinpåsarnas beskattning i Finland. Enligt Ollikainen och Norrback har kriterierna för beskattningen inte beaktat nivån i Sverige vilket enligt Ollikainen och Norrback kan leda till att smugglingen från Sverige fortsätter.

Benina Uotinen ny riksdagsassistent för minister Adlercreutz

Benina Uotinen har valts till riksdagsassistent för Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP). Uotinen tillträdde tjänsten den 4 december. Uotinen är politices kandidat från Åbo Akademi och på slutrakan av sina magisterstudier i folkrätt.

SFP efterlyser bättre samarbete kring långtidsarbetslösa

Välfärdsomårdesfullmäktige i Soite sammanträdde sista gången för i år. Både budgeten för 2024 och investeringsplanen för 2025-2028 behandlades under mötet. Om budgeten håller kommer Soite att gå knappt 2 miljoner euro på plus nästa år. SFP:s fullmäktigegrupp litar på beredningen och är nöjda med helheten.

SFP: Budgetförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde avslutades i en kompromiss

Nina af Hällström, SFP:s fullmäktigegruppordförande i Västra Nylands välfärdsområde, är lättad över att tjänstemännens förslag till nedskärningar i servicen kunde avstyras under fullmäktigegruppernas förhandlingar till välfärdsområdets budget för 2024.

Andersson och Wickström: Regeringen ger anslag för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus

Regeringen har idag (23.11) publicerat sitt kompletterande budgetförslag för 2024 där Borgå och Raseborg sjukhus beviljas en miljon euro för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson och riksdagsledamot Henrik Wickström är glada för att finansieringen för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus finns med i budgetförslaget.

Österbottens välfärdsområde: SFP drar i handbromsen

För knappt tre veckor sedan offentliggjordes sparåtgärder till värdet av 30 miljoner euro inom Österbottens välfärdsområde. Åtgärderna har väckt mycket oro hos både invånare och personal i välfärdsområdet. SFP:s fullmäktigegrupp ser mycket allvarligt på sparåtgärderna och har under de senaste veckorna fört en intensiv dialog med invånarna, personalen och den högsta ledningen i välfärdsområdet. Gruppen har begärt tilläggsinformation och hållit flera möten för att grundligt gå igenom åtgärderna. Igår samlades gruppen en sista gång innan styrelsen fattar beslut om åtgärderna på måndag.

SFP fattar beslut som baserar sig på fakta, inte lösa förhoppningar

På onsdagens 15.11 fullmäktigemöte i välfärdsområdet i Egentliga Finland (Varha) tog fullmäktige beslut om två stora och betydande ärenden. På mötet behandlades och godkändes Varhas servicestrategi. Dessutom blev det omröstning om åtgärdsplanen för balansering av Varhas ekonomi.

SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde vill se satsningar på barn och unga samt på stödet till tredje sektorn

Tisdagen den 14 november inledde Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige behandlingen av budgeten för 2024. SFP:s fullmäktigegrupp var i huvudsak nöjd med budgetförslaget, men under fullmäktigemötet lämnade in ändå fem ändringsförslag om tilläggsresurser till tjänster för barn och unga och för stödet till tredje sektorn.

Thors: Den ryska oppositionen och demokratin överallt behöver allt stöd

Liberal Internationals frihetspris (Prize for Freedom) har på onsdagen 15.11 delats ut till den ryska journalisten och oppositionspolitikern Vladimir Kara-Murza. Liberal Internationals vice ordförande och ordförande för människorättskommittén Astrid Thors (SFP) överräckte priset till Kara-Murzas hustru vid ceremonin som ägde rum i London vid House of Lords.

Fossilfritt stål är framtiden – Adlercreutz och Torvalds på fabriksbesök i Brahestad

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och Europaparlamentariker Nils Torvalds besökte SSAB:s stålfabrik i Brahestad på måndagen 13.11. Adlercreutz och Torvalds träffade bolagets och fabrikens ledning och bekantade sig med arbetet på fabriksgolvet.

SFP vill se en fungerande färdtjänst i hela Västra Nylands välfärdsområde

SFP i Västra Nylands välfärdsområde vill att de utmaningar som finns idag med färdtjänsten i olika delar av välfärdsområdet ska lösas. Upphandlingen av färdtjänsten behandlades idag (13.11) av välfärdsområdets styrelse.

HUS styrelse behandlade Raseborgs sjukhus framtid

Raseborgs hemsjukhus flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet. Arrangören för verksamheten byts, men vården fortsätter som förr. Styrelsen delgavs också en redogörelse om den planerade överföringen av dygnet runt jouren och avdelningen vid Raseborgs sjukhus från HUS till välfärdsområdet.

SFP i Helsingfors: Riv inte annexet vid Statsrådsborgen

Frågan om annexets framtid på Statsrådsborgens innergård har diskuterats i media och även behandlats i Helsingfors stadsmiljönämnd. SFP i Helsingfors har en klar ståndpunkt i frågan och anser att gårdsbyggnaden borde bevaras. Förslaget om att skjuta framåt beslutet och invänta Närings-, trafik- och miljöcentralens ställningstagande gällande byggnadens skydd fick inte gehör i Helsingfors stadsmiljönämnd.

SFP tänker före – inte efter

Senaste veckorna har insändarsidor, ledarspalter och kaffebordsdiskussioner fyllts med oro kring de kommande sparåtgärderna i Österbottens välfärdsområde. Sparåtgärderna inom välfärdsområdet är tuffa och SFP:s fullmäktigegrupp arbetar febrilt för att hitta hållbara lösningar för att säkerställa fortsatt närservice inom Österbotten.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors har godkänt budgetuppgörelsen

Budgetuppgörelsen som omfattats av stadsstyrelsens alla sex partier

Nina af Hällström: Det som nu kostar ger inbesparingar i framtiden

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkände förslaget till välfärdsområdets servicestrategi på tisdag 24.10. SFP:s gruppordförande Nina af Hällström talade för godkännandet av förslaget i sitt gruppanförande.

HUS tvunget att höja patientavgifter och sälja egendom

HUS sammanslutningens styrelse sammanträdde idag för att inleda behandling av budgeten för år 2024. Styrelsen beslöt om riktlinjer för beredningen av budgeten. I mötet deltog SFP:s båda styrelserepresentanter, Elin Blomqvist-Valtonen från Östra Nylands välfärdsområde och Karin Cederlöf från Västra Nylands välfärdsområde.

SFP i Österbotten samlades till strategidagar

SFP i Österbottens kretsstyrelse samlades 29-30.9 till strategidagar i Helsingfors. Strategidagarnas främsta fokus var att rent konkret behandla den nya strategin som godkändes under kretsmötet i maj 2023.

Tack vare SFP ses kraven för språktillägg över i Soite

Välfärdsområdesfullmäktige i Mellersta Österbotten samlades för möte i Perho måndagen 2.10. På agendan fanns bland annat godkännande av personalprogram och uppdatering av investeringsplaner. Personalprogrammet är framtaget för att konkretisera de målsättningar i välfärdsområdets strategi som berör personalen. Välfärdsområdet har i sin strategi slagit fast att personalens välmående och kompetens är en av de allra viktigaste nyckelfrågorna för området.

Kustbanans utvecklande tar ett steg framåt

Igår presenterade regeringen Orpo sitt första budgetförslag. I budgetförslaget för år 2024 finns kustbanan omnämnd. Enligt beslutet ska en plan för utveckling av kustbanan på sträckan Köklax-Karis utarbetas år 2024.

Minister Bergqvist begär befrielse från uppdraget som Pargas stads fullmäktigeordförande

Idag meddelade Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist att hon begär befrielse från sitt uppdrag som fullmäktigeordförande för Pargas stad. Bergqvist har varit ordförande för fullmäktige i Pargas sen kommunalvalet 2021. Bergqvist var tidigare stadsstyrelsens ordförande 2009-2012.

Andreas Elfving kallad till specialmedarbetare för minister Adlercreutz

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har kallat SFP:s långvariga politiska och internationella sekreterare Andreas Elfving till sin specialmedarbetare vid statsrådets kansli. Till Elfvings ansvarsområden hör EU-frågor och kommunikation.

SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.

SFP accepterar inte att Varha försvagar svenskspråkiga servicetagares grundläggande rättigheter inom funktionshinderservicen

Nämnden för social- och hälsovård behandlade under sitt möte 15.8 en plan med organisationsförändringar inom Varha, i planen ingick det att centralisera funktionshinderservicen inom välfärdsområdet. I dagsläget är den svenskspråkiga och finskspråkiga funktionshinderservicen uppbyggd med egna särlösningar och strukturer, för att kunna möta det behov som finns bland servicetagarna och för att trygga att hela vårdkedjan inom funktionshinderservicen ges på servicetagarens modersmål.

Åtgärderna inom framtids- och anpassningsprogrammet godkändes

Idag har styrelsen för Österbottens välfärdsområde tagit ställning till de åtgärder som föreslås förverkliga framtids- och anpassningsprogrammet. Programmet godkändes i fullmäktigesalen i början av juni men det är styrelsen som tar ställning till de konkreta åtgärderna som ska omsätta programmet i praktiken.

Patrik Björkman leder SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde valde Patrik Björkman till ny gruppordförande på söndag 27.8. Björkman tar över ordförandeuppdraget efter Otto Andersson, som meddelade om sin vilja att lämna uppdraget eftersom han i somras valts till Svenska riksdagsgruppens ordförande och därför skulle ha svårt att sköta ordförandeskapet för fullmäktigegruppen samtidigt. Andersson fortsätter som medlem i fullmäktigegruppen och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

SFP i Österbotten ger sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen

SFP i Österbotten höll under tisdagen ett långt styrelsemöte där SFP:s regeringsmedverkan och framtid diskuterades. Kretsstyrelsen var eniga i att ge sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen om att fortsätta regeringssamarbetet. Samtidigt betonade kretsstyrelsen att ett regeringssamarbete i nuläge förutsätter att regeringens meddelande om främjandet av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället är tillräckligt ambitiöst och att det leder till konkreta åtgärder.
Svenska riksdagsgruppen har ännu inte tagit ett slutligt beslut.

Merja Fredriksson ny gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Varha

På onsdagen 23.8 hade SFP:s fullmäktigegrupp i Varha sitt första gruppmöte inför hösten. Under mötet valdes Merja Fredriksson till ny gruppordförande, och till viceordförande valdes Regina Koskinen.

Laura Fagerlund utsedd till t.f. lagstiftningssekreterare för Svenska riksdagsgruppen

Laura Fagerlund har utsetts till t.f. lagstiftningssekreterare för Svenska riksdagsgruppen. Fagerlund arbetar för tillfället som verksamhetsledare för SFP i Nyland och kommer att vikariera Jade Malmi som blir föräldraledig.

SFP:s partistyrelse sammankom för att höra en lägesrapport beträffande regeringen

Svenska folkpartiets partistyrelse sammankom på torsdagen för att få en lägesrapport av partiordförande Anna-Maja Henriksson beträffande det aktuella läget för regeringen. Mötet hade inga beslutsärenden.

Svenska riksdagsgruppens och Svenska folkpartiets ställningstagande gällande den dagsaktuella politiska situationen

Svenska riksdagsgruppen har i dag på sitt gruppmöte diskuterat Finlands politiska läge och regeringens interna situation. Riksdagsgruppen förhåller sig ytterst allvarligt till läget.

Grönroos blir specialmedarbetare för minister Adlercreutz

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har utsett Crista Grönroos till sin specialmedarbetare vid statsrådets kansli.

Blomster och Byman blir specialmedarbetare för minister Bergqvist

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP) har utsett Rosanna Blomster och Oscar Byman till sina specialmedarbetare vid undervisnings- och kulturministeriet.

Abrahamsson blir specialmedarbetare för minister Henriksson och för SFP:s ministergrupp

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har utsett Anna Abrahamsson till sin specialmedarbetare vid undervisningsministeriet samt till specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp.

Alla ministrar borde besöka Åland inkommande mandatperiod

Ålands riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i riksdagens debatt om nya regeringsprogrammet:

Svenska riksdagsgruppen fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på tisdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för den kommande valperioden. Utskottsarbetet är en central del av ledamotsuppdraget. Riksdagsgruppens tio mandat berättigar till representation i riksdagens samtliga utskott förutom revisionsutskottet. Eftersom gruppens tre ministrar inte deltar i utskottsarbetet fördelades utskottsplatserna på gruppens övriga sju ledamöter.

Viktigt att Raseborgs sjukhus och jour tryggas

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström och SFP:s styrelsemedlem i HUS sammanslutningens styrelse Karin Cederlöf besökte idag Raseborgs sjukhus. Wickström och Cederlöf träffade bl.a. Raseborgs sjukhus ansvariga läkare Fredrik Forsström. De diskuterade det aktuella läget vid Raseborgs sjukhus samt Västra Nylands välfärdsområdets servicestrategi och HUS budgetarbete.

SFP i Helsingfors: Personalbristen måste ges allra högsta prioritet”

SFP kräver åtgärder för att lösa personalbristen, önskar analys av effekterna av regeringsprogrammet och lämnar in motion om trafiklösningar.

Otto Andersson vald till ordförande för Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Otto Andersson har valts till gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen valde ny ordförande efter att Anders Adlercreutz valdes till Europa- och ägarstyrningsminister. Andersson valdes till riksdagen 2023 från Nylands valkrets. Han är hemma från Lovisa.

Österbottens välfärdsområde fortsätter med gratis preventivmedel

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll sitt sista möte inför sommarpausen måndagen 19.6. På föredragningslistan fanns många intressanta ärenden och beslut för styrelsen. En av de stora frågorna som diskuterades gällde personalens välbefinnande. Styrelsen fick ta del av en lägesöversikt som innehöll en lång rad åtgärder och projekt som relaterar till de anställdas välbefinnande och trivsel samt rekrytering.

Henriksson, Adlercreutz och Bergqvist blir ministrar i regeringen Orpo

Svenska folkpartiet kommer att ha tre ministrar i den kommande regeringen. SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson blir undervisningsminister med ansvar även för de nordiska frågorna, Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz blir Europa- och ägarstyrningsminister och riksdagsledamot Sandra Bergqvist blir idrotts- och ungdomsminister (2 år).

Borgå och Raseborgs sjukhus blir kompetenscenter för tvåspråkig vård

SFP:s riksdagsledamöterna Otto Andersson och Henrik Wickström är glada då Borgå och Raseborgs som enda sjukhus i Finland nämns i regeringsprogrammet. Båda sjukhusen ska bli nätverksbaserade kompetenscenter för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna.I regeringsprogrammet är det enbart de här de två sjukhusen som nämns.

Henriksson: Nu skapar vi förutsättningar för Finland att förnya sig

Regeringssonderare Petteri Orpo meddelade på torsdagen 15 juni att ett förhandlingsresultat har nåtts. I de sju veckor långa regeringsförhandlingarna deltog förutom Samlingspartiet även Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna.

Broman: Österbotten spelar en viktig roll i stabiliseringen av Finlands ekonomi

SFP i Österbottens kretsordförande Samuel Broman höll ett inlägg som fokuserade på pälsdjursnäringen samt Finlands ekonomiska situation i den allmänpolitiska debatten under SFP:s partidag på lördagen. Broman lyfte liberala värderingar och vikten av att låta dessa tala i frågan om pälsdjursnäringen.

Henriksson fortsätter leda SFP

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag i Tammerfors fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

SFP-gruppen inom Österbottens välfärdsområde valde ny gruppordförande

SFP:s fullmäktigegrupp inom Österbottens välfärdsområde höll gruppmöte onsdagen 7.6 och valde en ny gruppordförande och två vice ordförande, eftersom tidigare gruppordförande Patrick Ragnäs valt att avgå från sitt uppdrag. Gruppen valde tidigare vice ordförande Maria Palm till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Patrick Ragnäs och Johan Kullas. Kullas har också hittills fungerat som vice ordförande.

SFP vill bevara små boendeenheter inom välfärdsområdet

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde för ett extra inkallat möte idag, tisdag 30.5. Orsaken till mötet var behandlingen av framtids- och anpassningsprogrammet. Programmets första utkast har bearbetats efter att invånarnas enkätsvar analyserats och hörandetillfällen gällande programmet hållits. Även personal och beslutsfattare har tagit ställning till programmet.

SFP i Soite nöjda med samarbetsavtal gällande svenskspråkig service

Mellersta Österbottens välfärdsområde samlades till fullmäktigemöte idag måndag 29.5. SFP-gruppen inom välfärdsområdet är särskilt nöjda med behandlingen av avtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster.

SFP i Österbotten sammanträdde i Jakobstad

Lördagen 27 maj samlades SFP i Österbotten till kretsmöte vid Jakobstads gymnasium. 104 delegater från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på mötet där Samuel Broman valdes till ny kretsordförande och Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström valdes till nya vice ordföranden.

Samuel Broman blir ny kretsordförande för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Jakobstad lördagen den 27 maj vid Jakobstads gymnasium. Tre kandidater hade innan mötet meddelat intresse för ordförandeskapet. Efter omröstningen föll rösterna 63 av 104 röster (60%) på Broman och han blir därmed SFP i Österbottens nya kretsordförande.

Fler vill bli vice ordförande för SFP i Österbotten

Valberedningen höll sitt sista möte inför lördagens kretsmöte för SFP i Österbotten och ytterligare två kandidater vill fungera som vice ordförande i kretsstyrelsen.

Gott samarbete mellan Varha och kommunerna avgörande för att trygga friska fastigheter

På onsdagens fullmäktigemöte 24.5 behandlades ändringar i investeringsplanen 2023-2026 samt beslöt fullmäktige att fortskrida med en ansökan om en fullmakt att få uppta mera lån till välfärdsområdet. Ändringarna i investeringsplanen var väntade i.o.m. att planen gjordes upp under extrema tidsfrister med delvis bristfällig information och kommunerna kom med ändringar i sina redogörelser till välfärdsområdet ännu in i det sista. I den investeringsplan som presenterades under mötet är det beräknat att välfärdsområdet kommer att använda sin fullmakt att uppta lån för sammanlagt 432,4 miljoner euro under perioden 2023-2026, tidigare var summan 457,3 miljoner euro.

Emma Ringbom ny kretsordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till ett fullsatt kretsmöte tisdagen den 23 maj. Kretsmötet valde en ny styrelse med ett helt nytt presidium. Emma Ringbom valdes till ny kretsordförande och till vice ordförande valdes Kasper Kannosto och Kristian Wahlbeck.

Kristian Wahlbeck kandiderar till vice ordförande för SFP i Helsingfors

Kristian Wahlbeck, 63 år, är till utbildningen specialläkare i psykiatri och har en livslång erfarenhet av att arbeta för psykisk folkhälsa. För tillfället är han ledande sakkunnig vid föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Antfolk ställer inte upp för omval

SFP i Österbottens kretsordförande Henrik Antfolk ställer inte upp för omval. Efter fem år i presidiet för den österbottniska kretsen varav ett år som kretsordförande är det dags för honom att ge klubban vidare. Dessa 5 år har kantats av idel val, Eu-val, riksdagsval, kommunalval samt välfärdsområdesval.

Hanna Lönnfors fortsätter leda SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte i Karis torsdagen den 11 maj. Hanna Lönnfors från Borgå återvaldes som ordförande för kretsen. Nina af Hällström från Esbo återvaldes till viceordförande, och Ville Berglund från Raseborg valdes till ny viceordförande för kretsen.

Kasper Kannosto ställer sig till förfogande i valet av vice ordförande för SFP i Helsingfors

Kannosto, 26 år, har djupa rötter i Helsingfors och ser SFP:s potential i Helsingfors. Han studerar fred- och konfliktforskning på magisternivå och njuter av fotboll på fritiden, både på planen och på hemmabänken. Kannosto är en av grundarna och ordförande för organisationen Your Finnish Friends ry, som stöder finska krigare i Ukraina.

SFP i Österbottens valberedning sonderar fältet – viceordförande Lindvall ställer inte upp för omval

SFP i Österbotten tillsatte en valberedning under vintern med uppgift att sondera fältet inför kretsmötet. Valberedningen består av Ulla Granfors (ordf.), Anita Sundman, Tommy Perjus, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Kenneth Pärus, Gunilla Jusslin och Mira Bäck.

Nina af Hällström är ny gruppordförande för SFP i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har under sitt gruppmöte på söndag 23.4 valt Nina af Hällström till ny gruppordförande. Af Hällström efterträder riksdagsledamot Henrik Wickström, som valde att avgå som gruppordförande i välfärdsområdet med anledning av invalet i riksdagen.

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Ringbom, 31 år, är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon är diplomingenjör och aktiv ledare inom sjöscouterna. Ringbom har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter. Hon jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 22.4.2023 i Helsingfors. Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy (Sydöstra Finland) till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Pia Tyyskä (Tavastland) återvaldes till vice ordförande. Tyyskä har fungerat som vice ordförande sedan april 2021.

Tomas Björkroth ny ordförande för SFP i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 22.4.2023 i Kimito valt ny styrelse och presidium. Tomas Björkroth från Pargas valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.

Svenska riksdagsgruppen valde ny generalsekreterare

Svenska riksdagsgruppen har valt vicehäradshövding Hanna Seppä till ny ordinarie generalsekreterare. Seppä har skött uppdraget sedan november 2021.

Markus Blomquist och Roger Hakalax vill bli viceordförande för SFP i Egentliga Finland

Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön vill bli viceordförande för SFP i Egentliga Finland. På kretsmötet lördagen den 22 april väljs presidiet, som består av kretsordförande och två viceordföranden. Tidigare har Tomas Björkroth från Pargas meddelat att han ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande.

Simon Granroth ställer inte upp för omval till ordförande för SFP i Helsingfors

Simon Granroth ställer inte upp för omval till posten som ordförande för SFP i Helsingfors. Granroth valdes till ordförande efter kommunalvalet 2021 och ledde kretsen genom riksdagsvalet 2023.

SFP svarade på regeringssonderare Orpos frågor

Svenska folkpartiet publicerade i dag i sin helhet svaren på regeringssonderare Petteri Orpos frågor. Svenska riksdagsgruppen slog fast svaren idag tisdagen den 18 april.

Tomas Björkroth ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande

Tomas Björkroth ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland.

Österbotten bibehåller sina mandat

När resultaten efter söndagen klarnar står det klart att SFP i Österbotten behåller sina fyra mandat i Vasa valkrets i riksdagsvalet 2023. Svenska folkpartiet gick till val med totalt 111 kandidater i alla 12 valkretsar varav 16 kandidater ställde upp i Vasa valkrets.

Cecilia Achrén ger stafettpinnen vidare som kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

Cecilia Achrén från Åbo har lett Egentliga Finlands krets sedan 2022 och ställer inte upp för omval till ordförandeposten.

Helsingfors grundar en Nordisk skola!

SFP:s fullmäktigeledamöter Nora Grotenfelt, Marcus Rantala och Björn Månsson välkomnar planerna på en Nordisk skola i Helsingfors.

Beslut ska tas med individen i åtanke

För SFP är det viktigt att varje person känner sig trygg att leva i Finland. Riksdagsvalskandidat Greger Forsblom tar fasta på regeringens roll och att de som sitter vid beslutsfattarborden har en stor roll i att trygga finländarnas vardag.

Blomqvist och Westerholm: Tjänsterna för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning måste fungera

Innan årsskiftet erbjöd Kårkulla samkommun service på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. I och med reformen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna upplöstes Kårkulla samkommun och verksamheten och uppdragen överflyttades till de tvåspråkiga välfärdsområdena. Det har kommit tydliga signaler att övergången inte varit smidig.

Tidiga ingripanden och samverkan räddar liv

Trygghet och säkerhet har diskuterats aktivt senaste tiden och SFP vill att alla ska få leva tryggt och fri från rädsla i Finland. Riksdagsvalskandidat Hans Snellman säger att landets inre och yttre säkerhet samt individens trygghet ska garanteras i alla livsskeden i enlighet med gällande grundlag och speciallagar.

Hanna Lönnfors vill fortsätta leda SFP i Nyland

Hanna Lönnfors från Borgå ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Nyland. Lönnfors har lett den nyländska kretsen sedan 2021 och fungerade som vice ordförande för kretsen innan det.

Hållbarhet kräver delaktighet

Hållbarhet, klimat och energi är tre stora och viktiga ämnen i SFP:s valprogram. Riksdagsvalskandidat Steven Frostdahl ser arbetet med dessa frågor som högt prioriterat och hoppas att nästa regeringsprogram tar förhållanden som präglar människors liv och vardag på landsbygden bättre i beaktande.

Finlands trumfkort riskerar bli ett minne blott

SFP strävar efter att Finland ska ha världens bästa skola. Riksdagskandidat Frans Villanen påpekar att vi i många år glatt stoltserat med utbildningssystemet men att man på senare tid sett en negativ trend i inlärningsresultaten. Han tycker därför det är hög tid att vända trenden.

Dags att stödja företagarnas arbete

SFP vill satsa på åtgärder som stärker företagande och ägandet och höjer sysselsättningen för att kunna få den tillväxt som behövs i vårt land. Riksdagsvalskandidat Ida-Marie Jungell beskriver företagarna i Finland som driftiga med stark arbetsmoral och en vilja att utvecklas. Hon betonar därför att det är dags att ge någonting tillbaka och stödja företagarnas arbete.

SFP lämnade in en full kandidatlista i Nyland

På måndagen 20.2 lämnade Svenska folkpartiet i Nyland in en stark kandidatlista i Nylands valkrets. SFP i Nyland går till val med full kandidatlista i riksdagsvalet 2023.

Historisk kandidatnominering för SFP i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet gör historia och går till riksdagsval för första gången i alla valkretsar på fasta Finland. SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff gläds över att partiets långsiktiga arbete bär frukt och att SFP nu även har nominerat ett rekordantal kandidater. SFP ställer upp 111 kandidater i riksdagsvalet i april.

SFP i Egentliga Finland lämnade in kandidatlistan inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finland har på måndag eftermiddag den 20 februari lämnat in kandidatlistan inför riksdagsvalet. I Egentliga Finland går SFP till val med en full lista på 17 kandidater.

Höj språktilläggen för Soites personal

SFP:s fullmäktigegrupp inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har på måndagens fullmäktigemöte lämnat in en motion om att höja språktilläggen för Soites personal.

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf är bestörta över att HUS försummar skyldigheten att ge vård på svenska

I en granskning gjord av HBL (19.2) framgår det att endast en liten andel av de digitala tjänster som HUS erbjuder finns tillgängliga på svenska.

Trygghet ett av människans viktigaste grundbehov

För SFP är det viktigt att man i Finland ska kunna leva tryggt, fri från rädsla, våld och trakasserier. SFP betonar att hjälpen ska finnas nära då man behöver den. Riksdagsvalskandidat Sari Somppi menar att trygghet kan se olika ut beroende person, men hon vill speciellt lyfta tryggheten kring psykisk ohälsa, sjukvård, boendemiljöer, den äldre befolkningen och polisens arbete.

Invånarna ska garanteras delaktighet inom Varha!

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde lämnade på onsdagens fullmäktigemöte 15.2 in en motion om bristfälliga möteshandlingar inom välfärdsområdet. För tillfället finns möteskallelse på svenska endast till tre möten på Varhas svenskspråkiga hemsidor, dessa är till ett fullmäktigemöte, ett styrelsemöte och Nationalspråksnämndens möte. Detta strider med förvaltningsstadgans § 121 där det står att “Kallelsen ska sändas minst fyra dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats.”.

Svenska folkpartiet når en milstolpe och går till riksdagsval i hela landet!

För första gången i historien går Svenska folkpartiet till riksdagsval i alla 12 valkretsar i fasta Finland. Förändringen är enorm. Det tidigare rekordet är från senaste val med nio av 12 valkretsar. Ännu i valet 2007 hade SFP kandidater i endast fyra av de dåvarande 14 valkretsarna.

I ett tvåspråkigt välfärdsområde ska servicen fungera lika bra på finska och svenska

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har under fullmäktigemötet på tisdag 14.2 lämnat in en motion om att servicen i välfärdsområdet måste fungera på svenska och finska.

Granroth siktar in Helsingfors på två mandat – SFP i Helsingfors går till val med full lista

SFP i Helsingfors har nominerat alla 23 kandidater för riksdagsvalet. Kandidatlistan har en bra bredd på representationen och många kompetenta profiler från sina respektive sektorer.

SFP i Helsingfors nominerar nya kandidater inför riksdagsvalet 2023.

.

Kandidatnomineringen för SFP i Österbotten klar inför riksdagsvalet 2023

SFP i Österbotten nominerade en sista kandidat inför riksdagsvalet på kretsstyrelsens sammanträde på fredagen 10.2. Kandidatnomineringen är därmed fullbordad och SFP i Österbotten går till val med full kandidatlista på 16 kandidater inom Vasa valkrets.

Ingo: Skogspolitiken än inhemsk och markägaren har alltid sista ordet

I debatten om skogen t.ex. naturvårdslagen, fredningsprocesser, EU-lagstiftning och skogsbruksmetoder har den Österbottniska markägaren den senaste tiden fått ta del av inlägg av politiker och medborgarorganisationer som inte beaktar grundlagens §15 om egendomsskydd som tydlig säger att vars och ens egendom är tryggad. Riksdagskandidat Christoffer Ingo förargas över debatten och tar kraftigt avstånd från all politik och retorik som äventyrar markägarens egendomsskydd.

SFP i Österbotten nominerade riksdagsvalskandidat

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade en kandidat till riksdagsvalet 2023 på sitt sammanträde på tisdag kväll.

För en hållbar samhällsutveckling

Finland är en del av den globala världen och riksdagsvalskandidat Ramieza Mahdi betonar därför att vi parallellt med vårt nationella ansvar också har ett internationellt ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Benina Uotinen ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Benina Uotinen, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Uotinen började sin praktikperiod i början av februari och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av juni. Hon är magisterstuderande i folkrätt på Åbo Akademi och har tidigare jobbat som praktikant på Finlands ständiga representation för FN i Genève.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 2 februari nominerades Emmi Thompson och Håkan Blomberg från Esbo, Kjell Törner från Borgå samt Karl Åberg från Ingå.

Livsviktigt med god infrastruktur

Finland behöver en fungerande infrastruktur av många orsaker. Bland annat är det enligt SFP en förutsättning för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Finland. Riksdagsvalskandidat Rainer Bystedt vill att vägarnas skick ska diskuteras kontinuerligt och inte bara inför val.

Utveckla den förebyggande vården

Vården och välfärdsområden har aktivt diskuterats den senaste tiden. SFP lyfter fram vikten av att oberoende boningsort snabbt få träffa läkare då man blir sjuk. Riksdagsvalskandidat Joacim Sandbacka konstaterar att otrygghet skapas efter att det blev klart att drygt 30 miljoner saknas för Österbottens välfärdsområde efter att staten fördelat pengar och budgeten för 2023 godkänts.

Vården nära dig och personligt bemötande

Det ska vara tryggt att leva i Finland, under livets alla skeden. Enligt SFP är det viktigt att man får den hjälp och vård man behöver när man blir äldre. Hemvården och hemsjukvården ska fungera och olika stödboenden ska finnas tillgängliga till rimligt pris. Riksdagsvalskandidat Johanna Holmäng betonar vikten av att äldre också får sin röst hörd.

SFP i Helsingfors nominerar kandidater

Svenska folkpartiet i Helsingfors nominerade under torsdagskvällen fyra nya kandidater inför riksdagsvalet 2023. Henrika Franck, Anna Hultin, Juha Hurme och Marcus Rantala.

Mera stöd för barnens välmående

SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. I partiets valprogram lyfts bland annat barnens välbefinnande och rättigheter, samt samarbete mellan myndigheter upp som viktiga teman att fokusera på för att även i fortsättningen kunna trygga barns uppväxt. Riksdagsvalskandidat Marja Lindberg betonar skillnader i barnfamiljers ekonomiska situationer som det största problemet.

SFP i Egentliga Finland: NTM-centralen bör tänka om!

SFP i Egentliga Finland ser att NTM-centralen bör tänka om i frågan om den virtuella vajerfärjan mellan Nagu och Korpo. Behörighetskraven för besättningen får inte sänkas! Kretsstyrelsen delar oron med Pargas fullmäktige och vår riksdagsledamot Sandra Bergqvist och anser att de nuvarande planerna riskerar trafiksäkerheten samt passagerarnas säkerhet.

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland: Svenskan får inte nonchaleras i välfärdsområdet

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde kräver att välfärdsområdet omedelbart vidtar åtgärder för att utbildningsmaterialet för personalen i området ska fås på korrekt svenska.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade två kandidater till riksdagsvalet på styrelsemötet den 21 december.

Henrik Dettmann ställer upp i riksdagsvalet

Henrik Dettmann, ställer upp som obunden kandidat för SFP i riksdagsvalet 2023 i Nylands valkrets. Dettmann är en av de mest ikoniska tränarna i den finska idrottens historia. Han är född i Helsingfors men bosatt i Grankulla.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 19.12 nominerades Henrik Dettmann(obunden) från Grankulla och Mathew Mailaparampil från Esbo. Tidigare i höst nominerade kretsstyrelsen riksdagsvalskandidaten Eva-Lena Gästrin från Esbo.

Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet

Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 15 december nominerades Veronica Helanen och Tanja Nyman från Uleåborgs valkrets och Sara Ikävalko från Tavastlands valkrets.

SFP i Egentliga Finland hade sitt sista fullmäktigemöte i välfärdsområdet för i år – Framåt tillsammans!

På onsdag hade Egentliga Finlands välfärdsområdet sitt sista fullmäktigemöte för detta år. På mötet behandlades välfärdsområdets budget för nästa år och investeringsplanen för åren 2024-2027. Dessutom tillsattes tre nya sektioner: personalsektionen, sektionen för främjande av hälsa och välfärd och sektionen för organisering. Utöver dessa, tillsattes fyra nämnder: servicenämnden för ÅUCS/ sjukhustjänster, servicenämnden för social- och hälsovårdstjänster, räddningsnämnden och servicenämnden för tjänster för äldre.

Adlercreutz och Rehn-Kivi: Vägprojekt och bättre trafiksäkerhet får viktig finansiering i Nyland

Riksdagens finansutskott har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget och samtidigt även fattat beslut om fördelningen av de så kallade julklappspengarna. Flera väsentliga vägar i Nyland kommer till följd av detta att tilldelas välbehövliga tilläggsresurser.

Adlercreutz och Rehn-Kivi: Projekt för satsningar på trygghet, medmänsklighet och framtiden får extra finansiering

Riksdagens finansutskott har på tisdagen fattat beslut om de så kallade julklappspengarna. Svenska riksdagsgruppens medlemmar i utskottet och dess delegationer, Anders Adlercreutz (SFP) och Veronica Rehn-Kivi (SFP), är nöjda över förhandlingarna då man lyckats säkerställa tilläggsfinansiering för en mängd viktiga ändamål. Det är nu klart att det beviljas budgetanslag till bland annat organisationer som främjar kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter över lag, ungas företagsamhet och framgång, export samt en hel del lokala projekt såsom museiskeppet Vega.

SFP i Österbotten nominerade kandidat inför riksdagsvalet 2023

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade en kandidat till riksdagsvalet 2023 på sitt sammanträde på onsdag kväll. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är glad över att listan växer.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 5 december nominerades Laura Johansson från Vanda och Alexandra Lundmark från Raseborg. Under november månad nominerade kretsstyrelsen riksdagsvalskandidaterna Karin Cederlöf från Esbo och Petra Lind från Askola.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade fyra kandidater till riksdagsvalet på styrelsemötet den 30 november.

Mathias Mattsson vill bli ordförande för SFP i Åbo – ”Det ska vara meningsfullt och roligt att vara med i verksamheten”

Mathias Mattsson, 30 år, ser Åbo som en ständigt växande stad med utvecklingsmöjligheter för att bli en ännu trivsammare plats att bo på, oberoende av livssituation eller ålder. Pargasbördige Mattsson har varit Åbobo i snart över 10 år och var uppställd som kandidat för SFP i Åbo i kommunalvalet 2021. Mattsson ser en enorm potential i staden och vill gärna se mera satsningar gällande företagsamhet samt unga vuxnas välmående. Riksdagsvalet närmar sig och där vill Mattsson vara med och dra sitt strå till stacken.

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo – vill i sitt ledarskap stärka SFP:s liberala högerpolitik

Anna-Karin Tötterman ställer sig till förfogande för omval till SFP i Åbos ordförande. Tötterman har varit aktiv beslutsfattare i flera år och innehar för tillfället flertalet förtroendeuppdrag i SFP, Åbo stad och i Folktinget. Hon har fungerat som SFP i Åbos ordförande sedan 2020. Tötterman är politices licentiat från Åbo Akademi och för tillfället arbetar hon med utbildningspolitisk intressebevakning.

Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot jämställdhet och folkhälsa

Idag uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att minska på våldet mot kvinnor är en viktig målsättning. Regeringen och Svenska folkpartiets ministergrupp har aktivt jobbat med åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor och könsbaserat våld.

SFP i Egentliga Finlands välfärdsområde vill se en hållbar ekonomi inom hela välfärdsområdet

På fullmäktigemötet 23.11 i Egentliga Finlands välfärdsområde togs beslut angående klient- och patientavgifterna. Fullmäktige beslöt att befria frontveteraner, krigsinvalider och minröjare samt personer som får garantipension eller utkomststöd från hälsocentralsavgiften. Därtill befrias frontveteraner, krigsinvalider och minröjare också från jour- och poliklinikavgifter vid ÅUCS. Som tillägg till beslutsförslaget valde fullmäktige att även befria de personer som får närståendevård från klientavgifter under de lagstadgade lediga dagar i månaden som närståendevårdaren har rätt till.

SFP i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt sammanträde på onsdag kväll. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är väldigt nöjd med kandidatnomineringen hittills.

Malin Storhannus utsedd till t.f. verksamhetskoordinator för SFP i Österbotten

Malin Storhannus har utsetts till t.f. verksamhetskoordinator för SFP i Österbottens krets. Tillsammans med verksamhetsledaren kommer Storhannus att ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen.

Heidi Himmanen leder arbetet med att ta fram SFP:s energipolitiska program

Partistyrelsen för Svenska folkpartiet har utsett teknologie doktor Heidi Himmanen till ordförande för arbetsgruppen som kommer att ta fram SFP:s energipolitiska program.

Wickström: Företagen får inte glömmas i vinter

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att företagen inte lämnas ensamma i vinter då energipriserna räknas bli rekordhöga. Wickström är orolig för att flera företag inte klarar av den förutspådda svåra vintern. Enligt honom behöver företagen nu signaler om hur staten tänker stödja företagen.

Rehn-Kivi och Wickström gläds över att en lösning om Kårkullas framtid hittats

SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glada då en lösning i frågan om Kårkullas framtid har hittats.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade sju kandidater till riksdagsvalet och därmed är över halva listan fylld. Kretsen kommer att nominera alla kandidater innan årsskiftet.

SFP i Egentliga Finland samlades till Kommunparlament

SFP i Egentliga Finland samlades till sitt traditionsenliga Kommunparlament lördagen den 22 oktober. Kommunparlamentet ordnades i form av en picknick-kryssning Åbo–Mariehamn–Åbo. På evenemanget deltog ca. 60 medlemmar från kommuner runtom i Egentliga Finland. Under kryssningen hölls bland annat en allmänpolitisk diskussion där riksdagsledamot Sandra Bergqvist berättade om den gångna regeringsperioden. Bergqvist betonade SFP:s roll i de beslut som gynnat Egentliga Finland.

Alexander Eriksson ny assistent för riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi

Juris magister Alexander Eriksson (25) har börjat jobba som assistent för riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP). Eriksson tillträdde tjänsten den 20 oktober.

Wickström, Cederlöf, af Hällström: Välfärdsområdets strategi ger en god grund för jämlik vård

Styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde har idag behandlat förslaget till välfärdsområdets strategi. Strategin är ett slutresultat av förhandlingar mellan fullmäktigegrupperna i Västra Nylands välfärdsområde. SFP:s viceordförande och områdesfullmäktigegruppens ordförande Henrik Wickström är nöjd med resultatet.

SFP i Helsingfors om stadens lönehöjningar: Mycket välkommet!

Helsingfors stad meddelade förra veckan att staden höjer lönerna för ett flertal yrkesgrupper inom fostran samt social- och hälsovårdssektorerna. Lönerna höjs på basis av både nationellt avtalade justeringar och stadens eget löneutvecklingsprogram. För genomförandet av löneförhöjningarna har staden reserverat fem miljoner euro. Löneförhöjningarna är något som SFP i Helsingfors länge arbetat för.

Ministrarna Henriksson och Blomqvist i Lojo: Vi måste värna om de regionala sjukhusen i Nyland

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte på tisdagen Lojo sjukhus. Ministrarna träffade sjukhusets ledning och diskuterade sjukhusets situation och resursbehov. Besöket kom dagen efter att HUS-sammanslutningens styrelse beslöt att återremittera tjänstemannaledningens lista med sparåtgärder. De föreslagna sparåtgärderna skulle drabba de mindre sjukhusen i de nyländska regionerna hårt, då samjouren vid Borgå sjukhus samt både samjouren och BB vid Lojo sjukhus föreslogs läggas ner. Även Raseborgs sjukhus skulle enligt tjänstemännens förslag stått inför en omorganisering. Också samjouren vid Malms sjukhus i Helsingfors skulle ha upphört.

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: En delseger för Borgå, Raseborg och Lojo sjukhus

På SFP:s initiativ beslöt HUS sammanslutningens styrelse på sitt möte måndagen 3.10 att enhälligt återremittera den sparlista som tjänstemannaledningen presenterat för styrelsen.

Biaudet och Månsson värnar om akuten i Malm

Riksdagsledamot Eva Biaudet och SFP:s gruppordförande i stadsfullmäktige Björn Månsson tar skarpt avstånd från HUS planer på att dra in akutjouren vid förutom Borgå och Lojo sjukhus också Malms sjukhus i norra Helsingfors.

Andersson, Blomqvist-Valtonen och Nylander motsätter sig kraftigt HUS-ledningens förslag

”Våra regionsjukhus ska utvecklas, inte avvecklas”

Laura Ollila utsedd till specialmedarbetare för minister Blomqvist

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist har kallat politices magister Laura Ollila till specialmedarbetare. Ollila är hemma från Borgå och har senast arbetat som projektchef på organisationen Ekonomi och ungdom TAT med ansvar för att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna och kommunikationen på svenska. Tidigare har hon bland annat arbetat på Svenska folkpartiets partikansli som politiskt sakkunnig och som riksdagsassistent för Mikaela Nylander och Veronica Rehn-Kivi.

SFP i Österbotten nominerade riksdagsvalskandidater

På onsdagens kretsstyrelsemöte nominerade kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten fyra nya kandidater till riksdagsvalet 2023. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är glad över att nu kunna komplettera listan med de redan sex nominerade med fyra nya, starka namn.

Runa Ismark utsedd till verksamhetsledare för SFP i Helsingfors

Runa Ismark har utsetts till tillförordnad verksamhetsledare för SFP i Helsingfors. Ismark är ansvarig för kretsens verksamhet och förberedelser inför riksdagsvalet i april. Ismark inledde sitt arbete 12.9.2022.

Henriksson och Blomqvist: Välfärdsområdenas finansiering blir rättvisare

Regeringen har idag skickat på utlåtanderunda ett utkast till ändring av finansieringslagen för välfärdsområdena. Ändringen av den s.k. övergångsutjämningen betyder i praktiken att välfärdsområdenas finansiering bli mer rättvis mellan de olika områdena. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist är nöjda att denna ändring som SFP länge drivit inom regeringen nu förverkligas.

Svenska folkpartiet i Helsingfors nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

Under torsdagskvällens kretsstyrelsemöte nominerade styrelsen för SFP i Helsingfors 4 kandidater inför riksdagsvalet 2023. Kretsens vice ordförande Elina Sagne-Ollikainen ser med tillförsikt på det kommande valet.

Nu påskyndas den gröna omställningen

Henriksson och Blomqvist om regeringens lagförslag:

Bergqvist och Rehn-Kivi kräver klarhet i Kårkulla-frågan

Riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist (SFP) och Veronica Rehn-Kivi (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsministeriet om beredningen av lagändringar angående krävande specialomsorgstjänster på svenska. Ledamöterna oroar sig över hur verksamheten som idag ansvaras av Kårkulla samkommun skulle se ut efter årsskiftet.

Vi behöver kraftfulla åtgärder för att rädda Östersjön

Henriksson och Adlercreutz om SFP:s nya Östersjöprogram:

Kaoset med de uteblivna lönerna från Helsingfors stad: Vi behöver bättre offentliga upphandlingar!

Utbetalningen av lönerna till Helsingfors stads anställda har redan i flera månader fungerat dåligt. Den bakomliggande orsaken är det nya löneräkningsprogrammet Sarastia och bristen på löneräknare. Det har visat sig att löneräkningsprogrammet inte har kapacitet att hantera tillräckligt stora mängder data och som följd har löner inte betalats ut, eller betalats ut felaktigt. Även om den värsta krisen är över så är alla problem långt ifrån lösta.

Trygghet i vardagen kräver målmedvetna åtgärder

Svenska riksdagsgruppen vid sitt sommarmöte:

Henriksson och Adlercreutz: En hög sysselsättningsgrad, fler investeringar och en sporrande skattepolitik är grunden för ett framgångsrikt och välmående Finland

Svenska riksdagsgruppen håller sitt sommarmöte i Östra Nyland i början av denna vecka. Riksdagsgruppen besöker bland annat Fortums kraftverk i Lovisa och Neste i Sköldvik, Borgå.

SFP i Egentliga Finland nominerade de första riksdagsvalskandidaterna

På fredagens extra kretsmöte nominerade SFP i Egentliga Finland tre kandidater inför riksdagsvalet 2023.

SFP kräver att välfärdsområdena ska följa lagen

När ansvaret för social- och hälsovården från och med årsskiftet flyttar från kommunerna till välfärdsområdena upplöses också Kårkulla samkommun som producerar stödtjänster för personer med funktionsnedsättning och krävande specialomsorgstjänster på svenska. I ett förslag som presenterats av den nyländska arbetsgruppen Kepa Uusimaa föreslås att både den finsk- och svenskspråkiga medicinska expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutning. Svenska folkpartiet (SFP) motsätter sig förslaget i en skrivelse som lämnats in till de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad.

Sandra Högström koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten

Sandra Högström har börjat som SFP:s koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten. Högström kommer att koordinera SFP:s verksamhet i välfärdsområdena.

Tonårsrådgving bör erbjudas för unga och familjer

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att rådgivningen också ska omfatta tonårsfamiljer och tonåringar. I dagsläget finns olika former av stöd, men de når inte alltid ut till målgruppen.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist blir ny Ålandsminister

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson överlåter ansvaret för Ålandsfrågorna till minister Blomqvist. Statsrådet har idag fastslagit den nya arbetsfördelningen.

Astrid Thors återvald till vice ordförande för Liberala Internationalen

Astrid Thors har återvalts till vice ordförande för Liberala Internationalen under organisationens 75-års jubileumskongress i Sofia, Bulgarien.

Regina Koskinen: Specialomsorgen på svenska måste tryggas, för det krävs samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

Nationalspråksnämnden i Egentliga Finlands välfärdsområde har sammanträtt för första gången idag, 30 juni. Nämndens arbete kommer att ha stor betydelse för det svenska språket inom välfärdsområdet, inte minst då det kommer till att trygga tillgången till det svenskspråkiga specialkunnandet inom social- och hälsovården. Till nämndens huvudsakliga uppgifter hör att utreda, bedöma och uttala sig om hur beslut i välfärdsområdesfullmäktige påverkar de språkliga rättigheterna, samt fastställa behovet av tjänster på minoritetsspråket och följa upp tillgången och kvaliteten på dessa. Två av ärendena som behandlades på torsdagens möte var samkommunen Kårkullas framtid i välfärdsområdet samt Egentliga Finlands välfärdsområdets roll som samordnare vid utarbetningen av ett gemensamt samarbetsavtal välfärdsområdena emellan.

SFP på Helsingfors Pride!

SFP, Tankesmedjan Agenda, Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet samt Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar program under prideveckan:

SFP i Helsingfors: Gruppanförande om bokslutet 2021

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Astrid Thors medlem i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA

Europaparlamentet utsåg i våras Astrid Thors till en av dess två representanter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet med säte i Parma. Styrelsens uppgift är bland annat att godkänna budgeten och arbetsprogrammen för myndigheten och att övervaka hur dessa förverkligas. Efter en ändring av reglerna för myndigheten har nu alla medlemsstater en representant, men dessutom har Europaparlamentet två representanter och i styrelsen ingår också representation för civilsamhället.

SFP i Egentliga Finland går till val på egen lista

SFP i Egentliga Finland beslöt på sitt styrelsemöte den 15 juni att gå till val på egen lista i riksdagsvalet 2023. I valet ställer kretsen upp 17 kandidater. SFP:s åboländska representation i riksdagen är otroligt viktig, inte bara för SFP utan för hela Egentliga Finland.

SFP har nominerat Wilhelm von Nandelstadh till riksdagsvalskandidat i Birkaland

Svenska folkpartiets Samkrets har på onsdag 25.5.2022 nominerat Wilhelm von Nandelstadh till partiets riksdagsvalskandidat i Birkaland.

Matilda Holmström utsedd till verksamhetskoordinator för SFP i Nyland

Matilda Holmström har utsetts till verksamhetskoordinator för SFP i Nyland. Tillsammans med verksamhetsledaren kommer Holmström att ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen.

Kia Ahlfors utsedd till verksamhetskoordinator för SFP Samkretsen

Kia Ahlfors har utsetts till verksamhetskoordinator för SFP Samkretsen. Tillsammans med verksamhetsledaren kommer Ahlfors att ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen.

Christina Salonius ny AD för SFP

Christina Salonius har utsetts till ny Art Director(AD) för SFP. Salonius ansvarar för partiets grafiska utseende och utformning. Salonius har en bred tidigare erfarenhet som grafiker och AD

Eva Biaudet fortsätter som SFP:s partifullmäktigeordförande

Svenska folkpartiet valde under sin partidag 21-22.5 ett nytt partifullmäktige.
Partifullmäktige hade under söndag kväll 22.5 sitt konstituerande möte och återvalde Eva Biaudet från Helsingfors till dess ordförande. Till vice ordförande valdes Tomas Björkroth från Pargas.

SFP:s partifullmäktige valde även under sitt möte ny partistyrelse.

SFP i Helsingfors: Två mandat är målet!

Under veckoslutet hölls SFP i Helsingfors kretsmöte och då blev även de första kandidaterna inför riksdagsvalet 2023 nominerade.

Simon Granroth fortsätter leda SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte under lördag förmiddag och inledde med en diskussion kring Nato, varefter val av den nya styrelsen för perioden 2022-2023 förrättades.

Elina Sagne-Ollikainen ställer upp för omval till viceordförande för SFP i Helsingfors.

Elina Sagne-Ollikainen,39, har fungerat som viceordförande sedan hösten 2021 och är medlem i Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetsutskott. Hon är också suppleant i Kårkulla samkommuns styrelse.

Simon Granroth ställer upp för omval till ordförande för SFP i Helsingfors

Simon Granroth ställer sig till förfogande för omval som ordförande för SFP i Helsingfors. Granroth har hållit i ordförandeklubban sedan hösten 2021 och sitter som suppleant för Silja Borgarsdottir-Sandelin i stadsmiljönämnden.

Suraindran Kamalakanan on RKP eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalassa

– Maamme turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut huomattavan paljon. Tulevien kansanedustajien pitää sitoutua maailmanlaajuiseen yhteistyöhön. Emme saa olla riippuvaisia itänaapurin energiasta vaan panostaa omavaraisuuteen sekä lisätä uusiutuvan energian tuotantoa, sanoo Suraindran Kamalakanan.

Pekka Sinervo ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Norra Österbotten

Pekka Sinervo nominerades till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP Samkretsens kretsmöte 26.4.2022.

Ida Susi ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Satakunta

Ida Susi nominerades till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP Samkretsens kretsmöte 26.4.2022.

Niklas Guseff välkomnar den nya direktören – men kritiserar fullmäktiges attityd mot svenskan

I sitt anförande under fullmäktigemötet för Egentliga Finlands välfärdsområde den 27 april, välkomnar SFP:s styrelsemedlem Niklas Guseff direktör Tarmo Martikainen till välfärdsområdet. Samtidigt kritiserar Guseff fullmäktiges attityd mot det svenska språket.

Johan Bardy från Kotka återvaldes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till kretsmöte i Helsingfors den 26.4.2022
Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Till vice ordförande återvaldes Pia Tyyskä.

SFP i Nyland inledde kandidatnomineringen till riksdagsvalet 2023

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte torsdagen den 21 april i Kyrkslätt. Mötet öppnades av kretsordförande Hanna Lönnfors. Kretsmötet nominerade de första kandidaterna till riksdagsvalet som äger rum den 2.4.2023.

Otto Andersson kandiderar i riksdagsvalet 2023

Otto Andersson från Lovisa kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nylands valkrets.

Nylander kandiderar i riksdagsvalet 2023

Statssekreterare Mikaela Nylander nomineras till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP i Nylands kretsmöte på torsdag kväll.

Grotenfelt:Pressat läge gällande närdagisplatser för svenskspråkiga barn i södra Helsingfors

Tisdagen den 12.4 meddelade Barnavårdsföreningen i Finland att verksamheten vid två daghem i södra Helsingfors läggs ner i juli 2022.
Som bakomliggande orsak till att Daghemmet Arbetets Vänner och Daghemmet B. E. von Schantz stängs anges att lokalerna inte i framtiden kan uppfylla myndigheternas kvalitetskrav på utrymmen för småbarnspedagogik. Barnavårdsföreningen har lämnat dessa två daghem utanför stadens upphandling av dagisplatser.

SFP i Egentliga Finland – ”Svenska språket ska vara levande och synligt i vardagen”

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterade sin strategi hösten 2020. Och förnyade därefter sitt språkprogram för åren 2021–2022 med en klausul till år 2025. Skillnaden till det tidigare programmet är att man nu gjort upp ett konkret handlingsprogram för hur svenskan ska förbättras och synas inom sjukvårdsdistriktet.

SFP i Egentliga Finland stöder riksdagsledamot Sandra Bergqvists mycket kritiska syn på förslaget till fastighetsskattereform

Enligt regeringsprogrammet ska en ”fastighetsskattereform genomföras som bättre än nu beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde.” De föreslagna ändringarna gäller hur beskattningsvärdet ska beräknas. Som för närvarande påverkas en fastighets beskattningsbara värde av bland annat markens användningsändamål, byggrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet för byggändamål och kommunalteknik, men priserna och priszonerna ska uppdateras. Dessutom föreslås det en höjning av det beskattningsbara värdet på obebyggda tomter också på glesbygden.

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd.

Henrik Antfolk ny ordförande för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd valt ny styrelse och presidium. Henrik Antfolk från Kristinestad valdes till ny kretsordförande. Till vice ordföranden valdes Carola Bengs Lattunen från Malax och Mikael Lindvall från Nykarleby.

Granroth: Tiden för NATO är inne

I sitt partiprogram “Ett mänskligt och framgångsrikt Finland” har Svenska folkpartiet som målsättning att Finland år 2025 är medlem av NATO. SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granrothdelar med sig av sina tankar kring ämnet.

Laura Fagerlund ny verksamhetsledare för SFP i Nyland

Laura Fagerlund har utsetts till ny verksamhetsledare för SFP i Nyland. Som verksamhetsledare ansvarar Fagerlund för över kretsens verksamhet och ekonomi. Fagerlund har tidigare arbetat som verksamhetskoordinator i kretsen och efterträder tidigare verksamhetsledare Jenny Vilén.

Tomas Björkroth och Roger Hakalax vill bli vice ordförande för SFP i Egentliga Finland

Tomas Björkroth, Pargas, och Roger Hakalax, Kimitoön, ställer sig till förfogande som vice ordförande för SFP i Egentliga Finland. På kretsmötet den 2 april väljs två vice ordföranden.

Vi måste se bättre förebyggande arbete i skolorna mot sexuella övergrepp mot barn

År 2018 fattade SFP:s partidag beslut om att arbeta för att alla kommuner ska ha en handlingsplanför förebyggande av sexuellt utnyttjande. Förhoppningsvis finns det här i alla kommuner, annars är det hög tid att utarbeta en sådan.

Valberedningen färdig inför SFP i Österbottens kretsmöte

Kretsmötet är det högsta beslutande organet i SFP i Österbotten r.f. och väljer ordförande och viceordföranden samt styrelse för kommande verksamhetsår. Till kretsmötet kallas SFP:s lokalavdelningars delegater samt förbundens delegater. Kretsmötet ordnas lördagen den 9 april 2022 i Lappfjärd. Under kretsmötet nomineras även riksdagskandidater till riksdagsvalet 2023.

Anni Dahlén koordinator för SFP i Nylands välfärdsområden

Anni Dahlén har börjat som SFP:s koordinator i Nylands välfärdsområden. Dahlén kommer att koordinera SFP:s verksamhet i landskapets fyra välfärdsområden; Västra Nylands-, Mellersta Nylands-, Vanda och Kervo- och Östra Nylands välfärdsområde.
Dahlén har tidigare arbetat som riksdagsassistent för minister Thomas Blomqvist.

Hanna Lönnfors ställer upp för omval

Hanna Lönnfors vill fortsätta leda Svenska folkpartiet i Nyland. Lönnfors valdes till kretsordförande på kretsmötet 2021 och ställer upp för omval.

Johan Bardy viceordförande i Kymmenedalens välfärdsområdets nationalspråksnämnd

Kymmenedalens välfärdsområde samlades tisdag 8.3 till sitt första fullmäktigemöte. Det nya välfärdsområdet är tvåspråkigt och där behöver också finnas en nationalspråksnämnd.

Henrik Wickström leder SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde valde gruppordförande jämte vice ordförande för en ettårig period på sitt möte på söndag den 6 mars. Gruppen valde Henrik Wickström till ordförande och Karin Cederlöf samt Nina af Hällström till vice ordförande.

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige valde att förbigå kunskaper i svenska för den högsta chefen

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde idag till sitt första möte. På mötet gjordes det personval till de olika förtroendemannaposterna. På mötet behandlade man även kompetenskraven för välfärdsområdesdirektören. I beslutsförslaget föreslogs det att direktören endast skulle behöva nöjaktiga kunskaper i båda nationalspråken.

SFP stödjer Ukraina med 10 000 euro

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt på måndag kväll att stödja det krigsdrabbade ukrainska folket med 10 000 euro.

Cecilia Achrén siktar på kretsordförandeposten

Cecilia Achrén, långvarig verksamhetsledare för SFP i Egentliga Finland, ställer sig till förfogande i valet av ny kretsordförande. Valet går av stapeln i april, efter att sittande ordförande Regina Koskinen har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

SFP i Österbottens valberedning har inlett sitt arbete

SFP i Österbotten har tillsatt en valberedning för att sondera intresset och bereda förslag till valet av ny kretsstyrelse vid kretsmötet lördagen den 9.4.2022. Valberedningen består av Maria Palm, ordförande, Gunilla Jusslin, Jonas Rönnqvist, Maria Tokou och Carola Sundqvist.

SFP:s fördelning av uppdrag i Östra Nylands välfärdsområde klara

Onsdagen den 23 februari samlades SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde till gruppmöte och godkände platsfördelningen av gruppens förtroendeposter. I fördelningen har man tagit i beaktande könsbalansen, personligt röstetal och regional representation. Dessutom valde gruppen Otto Andersson (Lovisa) som gruppordförande, Elin Blomqvist-Valtonen (Borgå) som första vice ordförande och Christoffer Hällfors (Sibbo) som andra vice ordförande för gruppen.

SFP tar plats i Mellersta Österbottens välfärdsområde

Svenska Folkpartiet gjorde ett exceptionellt bra välfärdsområdesval i Mellersta Österbotten. Tack vare valförbundet med Samlingspartiet lyckades man få fem mandat i fullmäktige. Förhandlingarna partierna emellan gav även välkommet resultat då sfp besätter en plats i styrelsen, samt får ordförandeposten i nationalspråknämnden och en plats i välfärds- och framtidsnämnden.

SFP har fördelat sina poster i Österbottens välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Österbottens välfärdsområde samlades till gruppmöte på torsdag kväll. På mötet fördelades SFP:s förtroendemannaposter i styrelser, nämnder och sektioner.

Tötterman vill leda SFP i Egentliga Finland

Anna-Karin Tötterman meddelar att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Tötterman har varit viceordförande i kretsstyrelsen sedan 2020 och har lett SFP i Åbo sedan 2019. Som aktiv beslutsfattare sedan 2018 har hon meriterat sig för flertalet förtroendeposter i SFP samt är även som ledamot för Egentliga Finland i Folktinget. Därtill har hon byggt upp ett gediget kontaktnätverk i regionen, till de andra partierna och så även inom SFP på nationell nivå. Som SFP i Åbos ordförande har Tötterman lett lokalavdelningen genom flera framgångsrika val.

Regina Koskinen ställer inte upp för omval som kretsordförande

SFP:s kretsordförande i Egentliga Finland Regina Koskinen ställer inte upp för omval. Koskinen har varit kretsordförande de senaste fyra åren och lett kretsen genom ett riksdagsval, ett EU-val, ett kommunalval och det första välfärdsområdesvalet.

SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda och Kervo välfärdsområde har fördelat sina platser

På måndagen den 21 februari kom SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda och Kervo välfärdsområde överens om fördelningen av sina förtroendeposter i välfärdsområdets nämnder och sektioner. I platsfördelningen har man beaktat könsbalansen, personliga röstetal och representation från både Vanda och Kervo.

SFP:s representanter i Kommunförbundet valda

Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen höll sitt konstituerande möte 17.2 via Teams. SFP:s delegationsmedlemmar valde Henrik Antfolk (Kristinestad) till gruppordförande för SFP:s grupp i förbundsdelegationen under sitt gruppmöte innan förbundsdelegationsmötet. Under förbundsdelegationsmötet så valdes styrelse för kommunförbundet för den kommande 4-årsperioden. Till styrelsen valdes Johan Johansson (Grankulla) med Malin Brännkärr (Kronoby) som ersättare. Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi.

Löfström: Glädjande att antagningen till den första svenskspråkiga räddningsutbildningen på 10 år snart inleds

Långsiktig lösning på den svenskspråkiga utbildningen behövs fortsättningsvis

Kuratorerna och psykologerna blir kvar i utbildningsväsendet i Helsingfors; en seger för barnen och skolorna.

Vi är jättenöjda med att kuratorerna och skolpsykologerna stannar kvar under sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors, säger stadsstyrelseledamot Marcus Rantala och ledamoten av nämnden för fostran och utbildning Nora Grotenfelt.

SFP i Egentliga Finland har fördelat förtroendeposterna i välfärdsområdet

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige samlades till gruppmöte på tisdagen för att fördela förtroendeposterna i välfärdsområdets olika organ.

SFP har fördelat sina platser i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde beslöt om ordinariemedlemmarna och de personliga ersättarna i välfärdsområdets styrelse och nämnder på sitt möte på söndag den 13 februari. Fullmäktigegruppen kom överens om en helhet som beaktar könsbalansen, personliga röstetal och regional representation.

SFP:s förhandlare i Östra Nylands välfärdsområde nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna

SFP:s förhandlare i Östra Nyland är glada över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få ordförandeskapet och andra vice ordförandeskapet i styrelsen, fyra styrelseplatser och första viceordförandeskapet i fullmäktige. Därtill får partiet ordförandeskapet i Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden, ”Palveluiden järjestäminen”-nämnden, individsektionen, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesvalnämnden. Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och namn förtydligas senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder ännu svenska namn.

Partierna förhandlade om förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde

Torsdagen den 10 februari samlades fullmäktigegruppernas representanter för att förhandla förtroendemannaposterna i Östra Nylands välfärdsområde. Förhandlingarna skedde under ledning av välfärdsområdetsstörsta parti, Svenska folkpartiet.

Adlercreutz och Biaudet tar plats i Nordiska Rådet

– Vi behöver en gemensam vision om Nordens framtid

Veronica Rehn-Kivi: Det förebyggande arbetet är viktigt också inom cancervården

Idag den 4 februari uppmärksammas den Internationella Cancerdagen, även kallad Världscancerdagen. Enligt Finlands Cancerregisters rapport från år 2019 är de mest allmänna cancersjukdomar i Finland prostatacancer och bröstcancer, där de vanligaste orsakerna till död i cancer bland män var lungcancer, prostatacancer och tarmcancer och bland kvinnor bröstcancer och lungcancer. För att effektivisera cancerdiagnostiken och få den behandling som behövs, krävs tillräckliga resurser till cancerforskningen och det cancerförebyggande arbetet, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, medlem av social- och hälsovårdsutskottet och ordförande för riksdagens vaccingrupp.

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Österbottens välfärdsområde samlades till sitt första möte

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige samlades till sitt första möte på måndag kväll. Gruppen valde Patrick Ragnäs till tillfällig gruppordförande under de politiska platsförhandlingarna. Till tillfälliga viceordföranden valdes Maria Palm och Johan Kullas.

SFP nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna i Västra Nyland

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde är glad över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendemannaposterna. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få tre platser i styrelsen varav den ena är andra viceordförandeskapet. Därtill får partiet ordförandeskapet i nationalspråksnämnden. SFP är representerad i alla nämnder och sektioner. Från SFP:s sida förhandlade tf verksamhetsledare Jenny Vilén och tillfälliga gruppordförande Henrik Wickström.

Nylander vill bli styrelseordförande

I välfärdsområdesvalet fick Svenska folkpartiet ett mycket stort förtroende i Östra Nyland. SFP blev det klart största partiet med 20 mandat av totalt 59. Mikaela Nylander fick med sitt personliga röstetal (1990) flest röster i valet. Det stora förtroende SFP fick innebär att det är naturligt att partiet väljer styrelseordförandeposten eftersom posten är så central.

Holmäng: Service på svenska inom Soite bör vara en självklarhet

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har meddelat att de börjar erbjuda familjeträning för förstagångsföräldrar, men enbart på finska. SFP i Österbottens ordförande Johanna Holmäng är besviken på Soite för att man inte prioriterar båda nationalspråken, finska och svenska.

Svenska folkpartiet gör ett starkt val i Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden.

– Idag är det lätt att vara en stolt kretsordförande. Jag är glad över vår kandidatlista som levererade ett stort antal röster för SFP och gjorde ett val till och med över våra målsättningar. Där var allas röster viktiga, säger SFP i Österbottens ordförande Johanna Holmäng.

SFP i Egentliga Finland: Gemensamma spelregler för valkampanj

Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sannfinländarna, Centern, de Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet i Egentliga Finland har tillsammans kommit överens och beslutat om spelregler gällande valkampanjen inför Välfärdsområdesvalet i Egentliga Finland.

Svenska folkpartiet i Nyland går mot valseger med stark kandidatlista i Östra Nyland

På tisdagen 14.12 lämnade Svenska folkpartiet i Nyland in en stark kandidatlista i Östra Nylands välfärdsområde. SFP ställer upp en full lista med 73 kandidater i välfärdsområdet – 34 män och 39 kvinnor från sex olika kommuner.

SFP nådde målsättningarna och går till val med starka listor i välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet går till välfärdsområdesval med starka kandidatlistor i 16 välfärdsområden och har nominerat totalt 306 kandidater runt om i Finland.

SFP lämnade in en full kandidatlista i Västra Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en full kandidatlista med 98 kandidater i Västra Nylands välfärdsområde tisdagen den 14 december. Kandidaterna kommer från 9 olika kommuner och 52 procent är män och 48 procent är kvinnor.

Mats Nylund kandiderar i välfärdsområdesvalet

Mats Nylund ställer sig till förfogande i välfärdsområdesvalet i västra Nyland. Nylund är bonde och ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. sedan 2018 samt tidigare riksdagsledamot för SFP. Nylund, 57, är bosatt i Kyrkslätt sedan 2019. Nylund är hemma från Pedersöre i Österbotten där han driver hemgården tillsammans med äldsta sonen. Till familjen hör hustrun Corinna Tammenmaa samt sju söner i åldern 9 till 33 år samt deras familjer.

SFP lämnade in stark kandidatlista i Vanda och Kervo välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en stark kandidatlista med 10 namn i Vanda och Kervo välfärdsområde måndagen den 13 december. SFP är i valförbund med Samlingspartiet i välfärdsområdet, där Samlingspartiet ställer upp 76 kandidater och SFP 10 kandidater.

Lapin Vihreät ja RKP Saame ovat solmineet vaaliliiton Lapin hyvinvointialueella aluevaaleissa

Lapin Vihreät ja Ruotsalainen kansanpuolue ovat solmineet vaaliliiton Lapin hyvinvointialueella aluevaaleissa 23.1.2022. Kyseessä on niin sanottu tekninen vaaliliitto, jossa RKP asettaa ehdolle 3 ehdokasta ja Vihreät mahdollisimman monta.

Muhoksen kunnanvaltuutettu Pertti Kukkonen aluevaaleissa ehdolle RKP:n listalle

Muhoksen kolmannen valtuustokauden kunnanvaltuutettu Pertti Kukkonen asettuu aluevaaleissa ehdolle RKP:n ehdokaslistalle. Hän täyttää näin RKP:n neljännen ja viimeisen ehdokaspaikan puolueen Pohjois- Pohjanmaan ehdokasasettelussa.

Adlercreutz och Rehn-Kivi: Välkommet med vägpengar till Östnyland

Riksdagens finansutskott har idag beviljat pengar för ny beläggning på Hindersbyvägen i Lappträsk och till planeringen av en gång- och cykelled mellan Box och Kullo. Svenska folkpartiets medlemmar i finansutskottet, riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi och Anders Adlercreutz, är glada över att det överlag nu görs betydande satsningar på trafiksäkerheten och på gång- och cykelleder.

Adlercreutz och Rehn-Kivi: 51:an får belysning ända fram till Karis

I framtiden skall man inte behöva köra hem till Karis längs med en mörk väg. Ifjol beviljade riksdagens finansutskott medel för utbyggnad av belysning längs med 51:an. Nästa år kommer arbetet att fortsätta. Finansutskottet beviljade idag en halv miljon euro för belysning av 51:an från Ingå framåt till Karis. Västnylands representanter i finansutskottet Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi är mycket nöjda med att ett långsiktigt arbete nu bär frukt.

Nylander kandiderar i välfärdsområdesvalet

– Kommunerna i östra Nyland kommer i framtiden att ordna all social- och hälsovård tillsammans. Det är oerhört viktigt att vi har ett eget område eftersom vi redan gör så mycket tillsammans. Borgå sjukhus framtid som regionalt sjukhus är ett bra exempel på frågor som vi tillsammans bör driva, poängterar Borgå stadsfullmäktiges ordförande, statssekreterare Mikaela Nylander.

Juha Tapiola övergår till Svenska folkpartiet och ställer upp i välfärdsområdet i Päijänne Tavastland

Juha Tapiola, vicehäradshövding och medlem av Lahtis stadsfullmäktige, ställer upp i välfärdsområdesvalet på SFP:s lista. Tapiola är därmed den tredje och sista kandidaten på partiets lista. Tapiola har tidigare tillhört De gröna.

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 9 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 73 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

SFP och Centern ingår valförbund i Mellersta Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet och Centern i Nyland ingår valförbund i Mellersta Nylands välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 5 kandidater och Centern 81 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige 24.11.2021 om förslaget till budget för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024

Gruppordförande Björn Månssons gruppanförande i sin helhet.

Löfström i interpellationsdebatten: för att bemöta hybridhot krävs samarbete, inte splittring

Riksdagen förde idag debatt om interpellationen som väckts mot regeringen om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar. Interpellationen bygger på att man inte anser att Finlands beredskap för hybridanfall är tillräcklig om vi utsattes för samma situation som hänt vid gränsen mot Polen eller Litauen där man hänsynslöst lurar och utnyttjar oskyldiga människor för att sända dem mot landgränsen.

Nya kandidater i Östra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 13 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Östra Nyland. Sammanlagt har nu 55 kandidater nominerats, varav 54 är offentliga. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

SFP i Österbotten nominerade fler kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsstyrelsemöte tisdagen den 16 november. På mötet nominerades fler kandidater till välfärdsområdesvalet. SFP har tidigare nominerat 67 kandidater i Österbottens välfärdsområde och kompletterade nu sin lista med sex nya kandidater. Det innebär att SFP går till val med full lista i Österbotten.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten inför välfärdsområdesvalet i januari 2022. Partierna publicerade de första kandidaterna på onsdagen den 17 november. Valförbundet strävar efter att ställa upp full lista, vilket innebär 73 kandidater. SFP har nominerat alla sina tretton kandidater och Samlingspartiet har nominerat 23 kandidater.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför välfärdsområdesvalet 2022

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade 15 kandidater till välfärdsområdesvalet. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022. Inför valet i januari har SFP och Samlingspartiet ingått ett valförbund i Egentliga Finland.

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiets kretsstyrelse nominerade 18 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 64 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Kymmenedalen inför välfärdsområdesvalet 2022

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Kymmenedalen inför välfärdsomrpdesvalet 2022

Månsson och Rantala välkomnar beslut om stadens tvåspråkiga logotyp

Ett klart steg framåt. Så beskriver SFP:s gruppordförande Björn Månsson, som också leder stadens tvåspråkighetskommitté, och stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala Helsingfors stadsstyrelses beslut på måndagskvällen om att betona bruket av stadens tvåspråkiga logotyp och om att svenskan bör finnas med i all information som primärt betjänar kommuninvånarna och en tvåspråkig publik.

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

– Jag är tacksam över att så många bett mig ställa upp för omval som ordförande för SFP i Åbo och är hedrad över det stöd jag fått. Jag ställer mig därför till förfogande för en period till och erbjuder mej att slutföra det arbete jag påbörjat. Min avsikt är att leda SFP i Åbo till framgång i välfärdsområdesvalet, säger Anna-Karin Tötterman.

Nina af Hällström ny ordförande för Kårkulla

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag 8.11 valt Nina af Hällström från Esbo till ny styrelseordförande. af Hällström är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo, vice ordförande för SFP i Nyland samt vice ordförande för SFP:s partifullmäktige. af Hällström arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Helen Honkasaari vill leda SFP i Åbo

Helen Honkasaari ställer sig till förfogande för ordförandeposten inom SFP i Åbo. Honkasaari har varit med i Åbopolitiken sedan 2015, först som medlem i Svensk Ungdom och sedan som medlem i SFP. Hon har tidigare haft förtroendeuppdrag inom Åbo stads bildningssektor och sitter nu som suppleant för nämnden för fostran och undervisning.

SFP i Helsingfors: SFP godkänner budgeten

På torsdagsmorgon presenteras Helsingfors budget för 2022 och SFP:s huvudförhandlare, stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala och gruppordförande Björn Månsson, lyfter upp många positiva aspekter med nästa års budget.

Lönnfors: Kommunerna måste satsa på småbarnspedagogiken

Utmaningar i rekryteringen inom småbarnspedagogiken är påtaglig i många kommuner. Ingen ifrågasätter vikten av småbarnspedagogiken. Det finns vackra tal och branschen hyllas. Men verkligheten på gräsrotsnivån är allt svårare. SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors vill se satsningar på småbarnspedagogiken i kommunerna.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Nyland ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 10 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte tisdag 26.10. På mötet nominerades 67 kandidater till välfärdsområdesvalet.

SFP och Samlingspartiet har ingått valförbund i Päijänne Tavastland

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet i Finland (SFP) har ingått valförbund i Päijänne Tavastland inför välfärdsområdesvalet i januari 2022.

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Östra Nyland välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat ytterligare kandidater till Östra Nylands välfärdsområde. Hittills har 42 kandidater nominerats till välfärdsområdesvalet i Östra Nyland. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Norrback: Märklig interpellationsdebatt om halvfärdigt förslag

Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamot, Anders Norrback ifrågasätter dagens interpellationsdebatt som fördes i riksdagens plenum om utkastet till lagförslaget om familjeåterföreningar.

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte onsdagen den 13 oktober. SFP:s kandidatuppställning i Västra Nylands välfärdsområde växer, då kretsstyrelsen nominerade ytterligare 22 kandidater. SFP i Nyland har hittills nominerat 46 kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Egentliga Finland ingår valförbund inför välfärdsområdesvalet 2022.

SFP, Samlingspartiet och KD har ingått valförbund i Norra Österbotten i välfärdsområdesvalet.

SFP, Samlingspartiet och KD har ingått ett tekniskt valförbund i Norra Österbotten inför det kommande välfärdsområdesvalet 2022. Partierna publicerade de första kandidaterna vid underteckningstillfället på tisdagen. Valförbundet kommer att ställa upp 98 kandidater.

Bergqvist: Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

Under de senaste 30 åren har 55 procent av grundskolorna i Finland lagts ned. Den här utvecklingen bekymrar riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist, eftersom nedläggningarna nästan kategoriskt drabbat skolor på landsbygden och i skärgården.

Fredrik Jensén börjar som SFP i Egentliga Finlands tf verksamhetsledare

Fredrik Jensén har valts till tf verksamhetsledare för SFP i Egentliga Finland. Som verksamhetsledare ansvarar Jensén över kretsens verksamhet och ekonomi.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors godkänner Helsingfors fullmäktigestrategi.

– Den föreslagna strategin innehåller de målsättningar som SFP hade inför processen och vårt avtryck är tydligt i strategin. Strategin andas framtidstro, är internationell och öppen och är en välbalanserad helhet, konstaterar SFP:s gruppordförande Björn Månsson.

SFP:s österbottniska riksdagsledamöter kräver konkreta åtgärder gällande skarven

SFP:s österbottniska riksdagsledamöter Mikko Ollikainen, Anders Norrback och Joakim Strand ifrågasätter starkt behandlingen av skarvfrågan och den utdragna processen gällande ersättningar för skarvskador. Enligt Ollikainen, Norrback och Strand är även behandlingstiderna gällande undantagslov för begränsning av skarvskador ohållbara. Frågan lyftes fram av riksdagsledamot Mikko Ollikainen under riksdagens budgetdiskussion med jord- och skogsbruksminister Leppä och miljöminister Mikkonen.

Johan Bardy från Kotka valdes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till extra kretsmöte i Tammerfors den 26 september 2021.

Svenska folkpartiet i Nyland inleder nomineringen för välfärdsområdesvalet med starka kandidatlistor

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt extra kretsmöte fredagen den 24 september. Mötet öppnades av kretsordförande Hanna Lönnfors.

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 18.9.2021 i Salo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval på kretsmötet den 18 september. Presidiet består av ordförande Regina Koskinen från Pargas och vice ordförandena Anna-Karin Tötterman, Åbo, och Ghita Edmark, Kimitoön.

Simon Granroth ny ordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte lördagen 4.9 och bland annat diskussion kring riksdagsvalet i april 2023 och val av kretsordförande var på agendan.

Simon Granroth vill leda SFP i Helsingfors kretsstyrelse

Simon Granroth ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Granroth har gjort väl ifrån sig som kandidat i de senaste valen. Han sitter för närvarande som suppleant i stadsmiljönämnden och har tidigare haft samma roll i Helsingfors kultur- och fritidsnämnd.

Grotenfelt: Grönt ljus för eftisplatser i Helsingfors

I början av terminen stod 50 svenskspråkiga barn i kö för en eftisplats i Helsingfors. Nu har staden lyckats ordna med tilläggsresurser för alla dessa barn.

Svenska riksdagsgruppens sommarmöte spikade tyngdpunkterna i budgeten: Sysselsättningen, klimatet och arbetsinvandringen

Nu krävs mod att investera och skapa nya arbetsplatser. Vi behöver klimatåtgärder på bred front. Och Finland behöver ta konkreta steg för att underlätta arbetskraftsinvandring, säger gruppordförande Anders Adlercreutz då han sammanfattar svenska riksdagsgruppens diskussioner.

Svenska riksdagsgruppens sommarmöte: Höjd flyktingkvot och en humanitär korridor behövs nu för att hjälpa afghanerna

– Det är på sin plats och självklart att Finland inte avvisar afghaner för tillfället. Men det räcker inte. Vi måste införa snabba processer för att ta hand om dem som nu svävar i livsfara. Det inkluderar också deras familjer – familjeåterföreningsprocessen måste göras smidig och snabb för dessa människor. Det måste kännas ofattbart tungt för många av de i Finland bosatta personer som nu är oroliga för sina anhöriga.

SFP i Helsingfors: Kretsordförande Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval

Nuvarande kretsordförande Cecilia Ehrnrooth har meddelat att hon ställer sig till förfogande för omval. Hon har sedan 2016 svingat ordförandeklubban i Helsingfors.

SFP i Esbo fördelade förtroendeuppdrag

Svenska Folkpartiet i Esbo har fördelat förtroendeuppgifterna för den nya fullmäktigeperioden. Fullmäktigegruppen har också konstituerat sig.

SFP fortsätter som största parti i Sibbo – leder kommunstyrelsen 2021-25

SFP fortsätter som största parti i Sibbos fullmäktige och har under sommaren hållit i förhandlingarna om fördelningen av förtroendeposterna. Fullmäktigegruppen har nu valt vilka personer man föreslår inneha de olika platserna som SFP säkrade i förhandlingarna. I förhandlingarna prioriterade man bland annat platsen som kommunstyrelsens ordförande. Ytterligare valde man att ta en stark position i bildningsutskottet, svenska utbildningssektionen, tekniska utskottet och markanvändningssektionen samt samtidigt ha en god och bred representation i samtliga organ.

Holmäng: För ut vaccinet till ungdomarna!

Det ska vara lätt att vaccinera sig och därför bör ungdomar ha möjlighet att bli vaccinerade mot Covid-19 där var de lever sin vardag.

Maria Swanljung blir ny specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson

Politices magister Maria Swanljung har kallats till ny specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). Som specialmedarbetare kommer Swanljung att ha ett särskilt ansvar för kommunikation.

SFP tar plats i stadsstyrelsen i Sastamala för första gången

SFP tar plats i Sastamalas stadsstyrelse efter SFP:s goda valresultat med Wilhelm von Nandelstadh som SFP:s enda kandidat. SFP gick till val i valförbund med Samlingspartiet. Efter förhandlingarna föreslås även att von Nandelstadh blir ordförande i stadens Koncern- och livskraftsssektion.

Svenska riksdagsgruppen valde ny generalsekreterare

Svenska riksdagsgruppen har valt Otto Andersson till ny ordinarie generalsekreterare. Andersson arbetar för närvarande som specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

SFP i Esbo behåller en stadig representation i stadens förtroendeorgan

Förhandlingarna om stadens förtroendeplatser mellan de politiska grupperna slutfördes idag. Gruppen som förhandlade nådde ett resultat som alla grupper kunde omfatta. Eftersom SFP i Esbo i valet behöll sina 6 platser i fullmäktige var utgångsläget inför förhandlingarna att bibehålla positionerna. Bo Lönnqvist som var SFP:s förhandlare summerar förhandlingarna.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors fördelade uppdrag

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har konstituerat sig och fördelat de centrala förtroendeuppdragen i Helsingfors enligt följande.

SFP tar plats i stadsmiljönämnden i Helsingfors

Förhandlingarna om förtroendemannaposterna i Helsingfors är avslutade och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har godkänt förhandlingsresultatet.

Harms-Aalto: Nybygge för Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka

Barn har rätt till trygga och friska skol- och daghemsbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. Utbildningsnämnden har godkänt utlåtandet från stadsmiljönämnden om projektplanen för Kottby Lågstadieskola. SFP i Helsingfors långvariga arbete når resultat och Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka får nu nya utrymmen genom nybyggen.

Dags att hjälpa kulturbranschen på fötter

Kulturfältet samlades framför riksdagen på torsdagen. Coronabegräsningarna har slagit speciellt hårt mot en bransch som är helt beroende av att människor möts. Svenska riksdagsgruppen håller med kulturaktörerna. Det är verkligen dags att hjälpa branschen på fötter.

SFP i Nyland: Vi behöver kulturen och kulturbranschen behöver sin publik

Igår demonstrerade kultur- och evenemangsarbetare utanför riksdagen i Helsingfors. Kulturbranschen har drabbats hårt av coronapandemins restriktioner och kräver att branschen ska öppnas upp igen. SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors anser att vi nu måste hitta lösningar så att kulturbranschen kan återgå till sitt viktiga arbete.

SFP i Helsingfors utesluter kandidat ur valmaterial

Då Helsingin sanomat och Yle gjort granskningar gällande kommunalvalskandidaters bakgrund har det uppdagats att SFP i Helsingfors har fyra kandidater som mellan 2017 och 2021 dömts till böter.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal på partidagen 29.5

SFP:s ordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal på partidagen 29.5.

Politiska partierna i Helsingfors: Vi förbinder oss till en coronasäker kommunalvalskampanj

Vår främsta målsättning är att ett tryggt val för såväl väljare och kandidater som för partierna.

Antonia Prinsén utsedd till verksamhetskoordinator för SFP i Österbotten

Antonia Prinsén har utsetts till verksamhetskoordinator för SFP i Österbottens krets. Tillsammans med verksamhetsledaren och regionkoordinatorn kommer Prinsén att ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen.

Ollikainen och Bergqvist: Pensionkassan Viabeks konkurs stort hot för lokala bränslehandlare

Hundratals bränslehandlares verksamhet är i stor fara till följd av att bränslehandlarnas pensionskassa Viabek konkurs 2018. Kassans medlemmar har i samband med indrivningen kommit att beröras av stora tilläggsräkningar vilket i sin tur hotar att leda en konkursvåg och sätta närmare 500 arbetsplatser i fara.

SFP i Lovisa: Ett valprogram präglat av optimism

SFP i Lovisa går till val med ett program genomsyrat av optimism och framtidstro. Den gångna valperioden har varit tung, inte minst ekonomiskt. Många stora investeringar och minskade intäkter har ansträngt stadens ekonomi och tvingat beslutsfattarna till smärtsamma inbesparingar.

Hanna Lönnfors ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt kretsmöte lördagen den 8 maj. Kretsmötet valde Hanna Lönnfors till ny kretsordförande. Lönnfors är född och uppvuxen i Pernå, Lovisa, bosatt i Borgå och arbetar som ämneslärare och vice rektor i Sibbo. Lönnfors är fullmäktigeledamot i Borgå och har tidigare fungerat som vice ordförande för SFP i Nyland. Därtill är hon lokalavdelningsordförande för SFP i Västra Borgå.

Mikko Ollikainen: Mer debatt om utbildningspolitiken behövs

– Vi behöver mer diskussion och debatt om utbildningspolitiken – på alla nivåer. Världen förändras i rasande takt och utbildningen ska vara steget före. Genom att hålla frågorna aktuella kan vi bäst garantera att målsättningarna också blir konkret verklighet.

SFP i Borgå går till val med en bred och stark lista

SFP i Borgå lämnade in en lista med 55 namn. 55 driftiga personer som vill jobba för oss alla Borgåbor och för att Borgå skall vara en ännu bättre hemstad de kommande åren. SFP siktar mot att vara den största gruppen även efter valet.

SFP i Lovisa kompletterar kandidatlistan med ytterligare två kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa kompletterar sin kandidatlista och nominerade ytterligare två kandidater till kommande kommunalval. Dessa kandidater är Thomas Rosenberg och Jannica Ruusunen.

SFP siktar på valseger i kommunalvalet med rekordlista

Svenska folkpartiet i Finland går till kommunalval med en rekordlista och ställer upp kandidater i totalt 65 kommuner vilket är den största andelen av kommunerna i Finland någonsin. SFP ställer upp 1387 kandidater i 13 fler kommuner jämfört med valet 2017. Dessutom överträffar kandidatuppställningen de tidigare nivåerna på många orter, särskilt i många större städer vid sidan av de nya kommunerna. Det är frågan om ett historiskt trendbrott då det senast skedde år 1984 att SFP ökade antalet kandidater från föregående kommunalval.

SFP i Åbo lämnade in slutgiltig kandidatlista – rekordantal uppställda!

Svenska folkpartiet i Åbo har lämnat in sin slutgiltiga kandidatlista inför kommunalvalet. Det sammanlagda kandidatantalet i Åbo är rekordhögt, 71 kandidater. 

SFP i Egentliga Finland går till val med 154 kandidater

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har lämnat in slutgiltiga kandidatlistor inför kommunalvalet. Det sammanlagda kandidatantalet i Egentliga Finland är 154, vilket är flera än i valet 2017. SFP ställer upp kandidater i Åbo, Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Salo, Nådendal, Reso, Lundo och Letala. En stor framgång för SFP är att ha kandidater uppställda även i Lundo och Letala där SFP aldrig tidigare haft kandidater. Det rekordhöga antalet kandidater i Åbo, 71 kandidater, är historiskt och visar trovärdighet för SFP:s politik.

SFP i Sibbo går till kommunalval med 48 kandidater

SFP i Sibbo har nominerat ytterligare fem kandidater till kommunalvalet den 13 juni. Partiet går till val med en stark kandidatlista på totalt 48 kommunalvalskandidater i Sibbo.

SFP i Nykarleby går till val med rekordlång och mångsidig lista

Svenska folkpartiet i Nykarleby nominerade på söndag kväll fem nya kandidater och går därmed till kommunalval med totalt 38 kandidater, det största antalet SFP-kandidater i Nykarleby på hela 2000-talet.

SFP i Pargas nominerade ytterligare och går till val med 49 kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas har på sitt möte den 2.5 nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas. De som nu nominerats är Jan ”Bambu” Eriksson och Saija Westerlund-Cook.

SFP samarbetar med Liberala partiet i Esbo

Svenska folkpartiet i Esbo ställer upp tre kandidater från Liberala partiet som obundna på sin lista i kommunalvalet. Det är första gången ett dylikt samarbete ingåtts.

Jenni Ahlbäck SFP i Österbottens nya verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck har valts till verksamhetsledare för SFP i Österbotten. Som verksamhetsledare ansvarar Ahlbäck över kretsens verksamhet och ekonomi. Ahlbäck fungerade tidigare som tf. verksamhetsledare för kretsen.

Nina af Hällström vill bli kretsordförande i Nyland

Nina af Hällström, fullmäktigeledamot i Esbo, ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland. af Hällström har varit aktiv i kommunalpolitiken i Esbo sedan 2012 och har innehaft olika förtroendeuppdrag genom åren.

Hanna Lönnfors vill leda SFP i Nyland

Hanna Lönnfors ställer upp som kandidat till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland.

SFP i Helsingfors går till val med full kandidatlista!

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har under sitt möte i april nominerat de sista kandidaterna inför kommunalvalet i juni.

SFP i Sibbo: Bildningsutskottets ordförande byts

Med anledning av att Sibbos bildningsutskottsordförande Antti Skogster har meddelat om kandidatur i kommunalvalet för Samlingspartiet, vill SFP i Sibbos lokalavdelning och fullmäktigegrupp understryka att Skogster inte längre representerar SFP i Sibbo.

Alarmklockorna måste ringa – ungas psykiska illamående kräver åtgärder!

SFP: vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids uttrycker sin stora oro för ungas psykiska välmående. Igår publicerade Psykisk hälsa rf. sin rapport om hur olika åldersgruppers psykiska välmåendet påverkats av coronapandemin. Enligt undersökningen är det de unga vuxna, det vill säga, 18-35-åringarna som är mest utsatta under pandemin och vars psykiska hälsa lidit mest.

De föreslagna kultur- och fritidssedlarna för Helsingfors personal välkomna.

Helsingfors stadsstyrelse godkände idag bokslutet från förra året, generellt sett kan man säga att det gick bättre än vad vi befarade, säger Helsingfors stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala.

Ollikainen, Norrback och Strand: Nya avfallslagen är en arbetsseger

En arbetsseger. Så beskriver de tre österbottniska SFP-riksdagsledamöterna Ollikainen, Norrback och Strand regeringens slutgiltiga förslag till ny avfallslag, som gavs idag. Målsättningen med avfallslagen är att minska på avfallsmängden och samtidigt öka på sorteringen och återvinningen. Genom lagändringen vill man uppnå bättre avfallshanteringstjänster och större tillgång på insamling av förpacknings- och bioavfall.

Johanna Holmäng fortsätter leda SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 20.3.2021 valt ny styrelse och presidium. Johanna Holmäng från Pedersöre omvaldes till ordförande.

Anne Ahlefelt vill fortsätta leda SFP i Esbo

Anne Ahlefelt ställer upp för omval till ordförande för Svenska folkpartiet i Esbo. Ahlefelt valdes till ordförande i fjol och vill nu gärna fortsätta på posten.

Järnvägsfackets agerande är ansvarslöst

Järnvägsfackets union RAU har inlett en två dagar lång strejk. SFP i Helsingfors och SFP i Nylands kretsordförande Cecilia Ehrnrooth och Dan Johansson anser att det är ansvarslöst av facket att inleda en strejk när coronapandemin härjar som värst i huvudstadsregionen.

Johanna Holmäng vill fortsätta leda SFP i Österbotten

Johanna Holmäng ställer upp för omval till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten. Holmäng valdes till kretsordförande i fjol. Även vice ordförandena Barbro Kloo och Henrik Antfolk ställer upp för omval.

Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland

Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga Finland. Koskinen har fungerat som ordförande sedan april 2018.

Rasismen måste få ett slut

Vid den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism. Intresset för kampanjen är välkommen, men åtgärder mot rasism är nödvändiga året om. Rasism är för många en verklig utmaning varje dag.

SFP går mot val med starka kandidatlistor i Nordnyland

På tisdagen 9.3 lämnade Svenska folkpartiet in sammanlagt 17 kandidatförsäkringar i de nordnyländska kommunerna. I Hyvinge, Kervo, Nurmijärvi och Vichtis ingår SFP valförbund med Samlingspartiet, medan SFP ingår valförbund med Centern i Mäntsälä, Träskända och Tusby.

SFP i Egentliga Finland ställer upp kandidater i nio kommuner – nu även i Lundo och Letala

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har lämnat in sina kandidatlistor inför kommunalvalet. SFP ställer upp kandidater i Åbo, Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Salo, Nådendal och Reso. En stor framgång för SFP är att ha kandidater uppställda även i Lundo och Letala. Det sammanlagda kandidatantalet i Egentliga Finland den 9 mars är 144.

SFP lämnade in en stark kandidatlista i Lovisa med 34 kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf lämnad på tisdagen in kandidatlistan till kommunalvalet. Listan består av 34 kandidater i detta skede. Listan är mångsidig och representerar hela Lovisa.

SFP i Helsingfors lämnade in lista med 115 kommunalvalskandidater

SFP i Helsingfors lämnade igår in sin lista med kandidater för kommunalvalet den 13.6. Totalt har SFP i Helsingfors 115 kandidater uppställda på sin lista och fram till den 4.5 är det möjligt att uppdatera listan med ytterligare nya kandidater.

Dan Johansson ställer inte upp för omval

SFP:s kretsordförande i Nyland Dan Johansson ställer inte upp för omval efter två år på posten och före det tre år som vice ordförande. Under Johanssons ledning har det hänt en hel del i kretsstyrelsen.

Rekord för SFP i kommunalvalets kandidatnominering

Svenska folkpartiet överträffar sina uppsatta mål och kommer att gå till kommunalval i en rekordstor del av landet. Trots att valdagen planeras skjutas upp till juni har SFP följt gällande lagstiftning och lämnat in kandidatlistor redan nu, i 64 kommuner. I senaste kommunalval år 2017 hade SFP kandidater i 52 kommuner.

SFP i Sibbo nominerade 17 nya kandidater

SFP i Sibbo har nominerat ytterligare 17 kandidater till kommunalvalet. På lokalavdelningens kandidatlista finns nu 43 kommunalvalskandidater i Sibbo.

SFP i Österbotten går till val med en stark kandidatuppställning

SFP i Österbotten lämnade på tisdagen in sammanlagt 494 kandidatförsäkran till kommunalvalet i femton kommuner.

SFP i Österbotten: Motiverat att flytta valet

SFP i Österbotten anser att beslutet att flytta valet var motiverat och ansvarsfullt med tanke på smittspridningen och hälsosäkerheten. Institutet för hälsa och välfärds analys av epidemins framfart var avgörande för att valet ska flyttas.

Niklas Guseff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Niklas Guseff vill ställa upp på Svenska folkpartiets lista i kommunalvalet i Åbo.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater – listan nu på slutrakan

Svenska folkpartiets kommunorganisation har den 23 februari nominerat ytterligare tre kandidater till kommunalvalet i Pargas.

SFP i Sibbo offentliggjorde valprogram

SFP i Sibbo har offentliggjort sitt kommunalvalsprogram Nära dig i Sibbo. SFP vill se en livskraftig tvåspråkig kommun med välmående invånare som trivs.

SFP i Salo nominerade kandidater – har nu full lista

Svenska folkpartiet i Salo har på sitt årsmöte den 16 februari nominerat tre kandidater inför kommunalvalet i april och har nu full lista.

JA, vi behöver flera kvinnor i beslutsfattandet!

Jämlikhet och jämställdhet är oerhört viktigt i samhällsutvecklingen.
I beslutsfattandet ska hänsyn tas till en mångfald av perspektiv och därför bör kommunfullmäktige representera alla kommunens invånare. Idag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Endast 39 procent av ledamöterna i Finlands fullmäktigesalar är kvinnor, och av styrelse- och nämndordförandena utgör kvinnorna ca 30 procent.

SFP i valförbund med Samlingspartiet i Sastamala

SFP:s Samkrets r.f. undertecknade på lördagen 13.2 ett kontrakt om valförbund med Samlingspartiet i Sastamala, som är i kraft tillsvidare. SFP ställer i Sastamala upp en kandidat och bildar valförbund med Samlingspartiet. i enlighet med valresultatet bildar SFP och Samlingspartiet en gemensam fullmäktigegrupp.

SFP i Lovisa nominerade 12 kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf har nominerat ytterligare 12 kandidater till vårens kommunalval. Tidigare har SFP i Lovisa nominerat 11 kandidater och sammanlagt har partiet nu då 23 kandidater.

SFP i Sibbo nominerade ytterligare tio kommunalvalskandidater

SFP i Sibbos lokalavdelning har nominerat ytterligare tio kandidater till vårens kommunalval. De 16 första kandidaterna nominerades på hösten och på partiets lista finns nu 26 kandidater. Kandidatvärvningen fortgår ännu aktivt.

SFP i Kimitoön nominerade kandidater

Svenska folkpartiet i Kimitoön har den 12 februari nominerat 21 kandidater inför kommunalvalet i april.

Wickström och Sigfrids: Alla unga bör ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids vill att ungas psykiska välmående under coronakrisen tas på allvar. De säger att det fortsatta epidemiläget har en negativ inverkan på ungas psykiska välmående och att man i samhället inte inser allvaret i frågan. Distansstudier, färre sociala kontakter och bortfallet av aktiviteter påverkar ungas psykiska välmående drastiskt.

SFP i Åbo nominerade fyra kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat ytterligare fyra kandidater inför kommunalvalet i april på styrelsemötet den 9 februari. De nominerade är Fanny Aaltonen, Magnus Brunnsberg, Mikael Harju och Riku Tuominen. Alla fyra representerar Svensk Ungdom.

Henriksson: Finland behöver en tydlig stadspolitik

Svenska folkpartiet lanserade i dag sitt stadspolitiska program. I programmet framhäver partiet behovet av mångsidig och tydlig stadspolitik, och värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Finland behöver både starka stadsregioner och en levande landsbygd.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation har på sitt möte den 3 februari nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet i Pargas.

Löfström på regeringens frågetimme: Finland bör också utveckla digitala coronapass

Riksdagen hade idag årets första frågestund, där Mats Löfström ställde svenska riksdagsgruppens fråga till regeringen.

Uleåborg nominerade kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Uleåborg har nominerat tre kommunalvalskandidater. De nominerade är Veronica Helanen, Tanja Nyman och Mika Valkealahti.

SFP och Samlingspartiet har ingått valförbund i Tavastehus

Valförbundets målsättning är att få den bredaste vallistan i Tavastehus

SFP i Åbo nominerade kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat ytterligare sju kandidater inför
kommunalvalet i april på styrelsemötet den 1 februari.

SFP:s tidigare partisekreterare Johan Johansson kandiderar i kommunalvalet.

SFP:s tidigare partisekreterare Johan Johansson kandiderar i vårens kommunalval i Grankulla. Johansson var partisekreterare 2010-2015 och jobbar numera som verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab. Johansson har suttit i Grankulla stadsfullmäktige sedan 2004, de senaste fyra åren i stadsstyrelsen.

Nicke Wulff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Nicke Wulff, till vardags rektor på Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo vill kandidera i vårens kommunalval. Wulff är stadsfullmäktigeledamot och gruppordförande för såväl SFP-gruppen i Åbo stadsfullmäktige som SFP-gruppen i landskapsfullmäktige.

Vesa Hanski vill kandidera för SFP i Åbo i kommunalvalet

Vesa Hanski som suttit två perioder som suppleant i stadsfullmäktige och som ordinarie medlem i ungdomsnämnden, ställer sig till förfogande som kommunalvalskandidat för SFP i Åbo.

Johanna Holmäng: Utvidga screening för bröstcancer till åldersgruppen 40-74 år

Den avgiftsfria screeningen av bröstcancer bör utvidgas till åldersgruppen 40–74 år. Det anser Johanna Holmäng, SFP i Österbottens kretsordförande.

Bokdiskussion: Stabilt, Flexibelt, Pragmatiskt – Från Kekkonen till EU

Du kan följa med den direktsända bokdiskussionen om historiken ”Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU”.

SFP ingick valförbund med Centern och nominerade två kandidater i Nådendal

Inför kommunalvalet 2021 har SFP i Nådendal ingått ett valförbund med Centern och går till val med två kandidater. De två nominerade kandidaterna är Märta Marjamäki och Olavi Mäkinen.

SFP ensamt om att förespråka Östra kustbanan

Finanspolitiska utskottet väljer att gå vidare med järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola, den så kallade Östbanan. Beslutet som meddelades idag, torsdag 21.1, innebär att Lovisa ser ut att bli utan tågförbindelse. För Svenska folkpartiet i Nyland är beslutet en besvikelse.

SFP ingick valförbund i Lahtis med Centern

SFP och Centern i Lahtis har ingått ett tekniskt valförbund inför kommande kommunalval. Valförbundet förbinder inte partierna i de politiska frågorna och båda partierna förverkligar och finansierar sina egna kampanjer.
SFP har inte haft kandidater i kommunalvalet i Lahtis under 2000-talet.

Eva Biaudet ställer sig till förfogande som SFP:s borgmästarkandidat i Helsingfors

– Helsingfors politiken är igen i ett vägskäl och jag vill arbeta för en liberal, öppen och inkluderande huvudstad – därför ställer jag upp i kommunalvalet 2021. Jag står också till förfogande då SFP väljer sin borgmästarkandidat, säger Helsingfors riksdagsledamot Eva Biaudet.

Partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff kandiderar i vårens kommunalval i Helsingfors. Guseff ser med stor tillförsikt fram emot kommunalvalet.

Marcus Rantala kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors.

Stadsfullmäktigeledamot och SFP:s ledamot i Helsingfors stadsstyrelse Marcus Rantala kandiderar för återval i kommunalvalet i april.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation har på sitt möte den 13 januari nominerat ytterligare sju kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas. De som nu nominerats är Sandra Bergqvist, Otto Ilmonen, Fredrik Jensén, Kaj Karlsson, Marlena Laurén, Joel Mattsson och Mikael Reuter.

SFP i Satakunta nominerade sina tre första kandidater

Svenska folkpartiet i Satakunta har nominerat sina tre första kandidater. Lokalavdelningens ordförande Juhani Järvinen, Nakkila, Ida Thomsen, Björneborg och Tomas Lundström från Karvia. Partiet har aldrig tidigare haft kandidater i Karvia och Nakkila. I Björneborg har partiet senast haft kandidater i kommunalvalet år 1988.

SFP i Helsingfors: Ahmed Hassan ställer upp i kommunalvalet

Ahmed Hassan, 36 år ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors. Hassan kandiderar i val igen efter en paus på fem år från partiet, han har tidigare kandiderat i såväl kommunalval som riksdagsval. Hassan nominerades av Helsingfors kretsstyrelse måndagen den 14.12.

SFP i S:t Karins nominerade ytterligare två kandidater

Svenska folkpartiet i S:t Karins har under förra helgen nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet 2021.

SFP i Helsingfors ämnar nominera egen borgmästarkandidat

SFP i Helsingfors samlades den 14.12 till årets sista kretsstyrelsemöte. På agendan var kommunalvalet och 16 kandidater nominerades.

SFP i Helsingfors: Ted Urho vill jobba för ett fungerande och inkluderande Helsingfors

Ted Urho, 40, ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors för Svenska folkpartiet. Han är verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda, och jobbade innan det i tio år på Svenska Yle.

Adlercreutz och Rehn-Kivi nöjda med finansutskottets extra anslag

Viktiga trafikleder, stöd för unga företagare och yrkesfiskare finns med på listan

Vi vill bidra till ett gott kommunalval för Svenska folkpartiet!

Styrelsen för SFP i Stor-Köklax ställer mangrant upp i kommunalvalet i Esbo

SFP nominerade sina första kommunalvalskandidater i Lahtis, Riihimäki och Tavastehus

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Tavastland har nominerat sina första kommunalvalskandidater. Kandidaterna är Pia Tyyskä och Sara Ikävalko från Lahtis, Nikolai Ylirotu från Riihimäki och Petteri Kaleva från Tavastehus.

SFP i Helsingfors: SFP vill främja trivsamheten i parkerna

SFP:s gruppmotion om åtgärder för att främja trivseln i stadens parker och på andra allmänna områden godkändes på onsdagskvällen i Helsingfors stadsfullmäktige. Större sopkärl utlovas, liksom fler allmänna toaletter.

Holmäng: Vi fostrar framtidens föräldrar

Idag firar vi Barnkonventionens dag och årets tema är ”Barnets rätt till framtiden”. Barnens rätt till framtid ska gälla i alla samhällen, vara oberoende av kultur, religion eller andra särdrag.

SFP i Lovisa nominerade sina första kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf har nominerat de första 11 kandidaterna till vårens kommunalval.

Vörlund-Wallenius valdes till SFP:s borgmästarkandidat och Tötterman omvaldes till ordförande

SFP i Åbo höll sitt höstmöte den 12 november. På höstmötet omvaldes Anna-Karin Tötterman enhälligt till ordförande för SFP i Åbo för verksamhetsåret 2021. På höstmötet valdes också styrelsen för 2021. Till ordinarie medlemmar valdes: Sonja Rosenqvist, Camilla Sandell, Markus Blomquist, Johan Nyman, Gustaf Selén, Mats Nyman och Johan Werkelin.

SFP i Esbo nominerade nya kommunalvalskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Karin Cederlöf, Julia Hellsten, Linda Sederholm och Christian Thibault.

SFP i Helsingfors godkände budgetsämjan: tryggar servicen, tillväxt och en ekonomiskt hållbar och långsiktig linje

Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp godkände på sitt möte på onsdagen uppgörelsen med samlingspartiet, de gröna och socialdemokraterna om nästa års budget i Helsingfors.

Anna-Karin Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

SFP i Åbos ordförande Anna-Karin Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo under verksamhetsåret 2021. Tötterman ställer upp för omval på föreningens höstmöte den 12 november.

SFP i Nyland: Nu är det inte läge att spara på de unga

Svenska folkpartiet i Nyland oroar sig för de ungas välmående i Nyland. Distansundervisning, isolering, osäkra hemförhållanden och förlorade sommarjobb och hobbyer är bara några exempel på hur de ungas vardag har påverkats under året. På olika håll i Nyland har kommuner rapporterat att allt fler unga mår dåligt. Samtidigt lider kommunernas ekonomi och många står inför stora sparkrav. Mer välfärdsekonomi är en lösning, säger SFP i Nylands kretsstyrelse.

Viktigt stöd för landsbygdsnäringarna

Regeringen presenterade idag en förordning om tillfälliga företagsstöd, vilket innebär att de hårt drabbade pälsdjursuppfödarna får möjlighet till ett betydande ekonomiskt stöd. SFP:s österbottniska ledamöter välkomnar det ökade stödet för landsbygds- och pälsdjursnäringen.

Centern och SFP i Jyväskylä ingick valförbund den 23.10.2020 inför vårens kommunalval 2021.

Jyväskylä fullmäktige har 67 ledamöter. I det nuvarande fullmäktige har Centern 11 platser. Valförbundets målsättning är att öka dessa platser i det nya fullmäktige år 2021.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har nominerat ytterligare 6 kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas.

Marcus Rantala kritisk till planerna på spårvagnsdepå och därtill hörande bostadsbyggande på Degerö

SFP:s medlem av Helsingfors stadsstyrelse Marcus Rantala kritiserar planerna på en stor spårvagnsdepå och därtill hörande mastodontiskt bostadsbyggande på Degerö.

SFP i Esbo nominerade nya kommunalvaldskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Eva-Lena Gästrin, Nicholas Kujala, Henry Ndugwa, Marianne Stenbacka och Markus Söderman. Totalt har SFP i Esbo för tillfället 26 nominerade kandidater.

Inom Helsingfors krets fortsätter arbetet med kommunalvalet och kandidatnomineringen.

SFP i Helsingfors kretsstyrelse nominerade nya kandidater under sitt styrelsemöte den 12.10.

Svenska folkpartiets ministrar Henriksson och Blomqvist om förslaget till sote-reform: En trovärdig helhet

Regeringen är överens om ett gemensamt förslag till social- och hälsovårdsreform. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger så här i en första kommentar:

Hälften av SFP-kandidaterna klara i Nykarleby

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Nykarleby nominerade på söndag kväll 20 kandidater för kommunalvalet i april 2021. Det här är hälften av SFP:s kandidatbukett i Nykarleby, partiet har rätt att nominera totalt 40 kandidater.

SFP i S:t Karins nominerade sina första fyra kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i S:t Karins har nominerat sina första fyra kandidater till kommunalvalet 2021 på styrelsemötet den 8.10.

Kyösti Kurvinen återvänder till SFP

Pargaspolitikern Kyösti Kurvinen återvänder till Svenska folkpartiet från att ha varit medlem av Socialdemokraterna. Kurvinen har en lång erfarenhet inom politiken och arbetat hårt för utbildningsfrågor samt för det svenska i Finland.

SFP i Nyland: Östra kustbanan behövs!

Östra Nyland förtjänar en järnväg som gynnar hela regionen. Därför vill SFP i Nyland att Kommunikationsministeriet omprövar beslutet om att gå vidare med planeringen av Östbanan.

SFP:s nyländska riksdagsledamöter: Mycket olyckligt om Lovisa blir utan tågförbindelse

Kommunikationsministeriet meddelade igår att planeringen gällande tågförbindelsen österut från Helsingfors kommer att gå vidare enligt planen för Östbanan, där rutten går via Borgå till Kouvola. Det innebär att Lovisa skulle bli utan tågförbindelse. SFP:s nyländska riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi är besvikna över beslutet.

SFP:s partidag beslöt om partiets femte officiella krets

Intresset för SFP:s politik har ökat under de senaste åren. SFP vill svara på denna efterfrågan och organiserar nu partiets verksamhet utanför de traditionella verksamhetsområdena. Den femte kretsen, SFP:s samkrets, grundades tidigare år officiellt och tas nu upp i partiet som en en kretsorganisation. Partidagen, som hölls på lördagen, godkände en stadgeändring där partiets femte krets nu får samma status som de övriga kretsarna.

Rehn-Kivi och Strand tilldelas förtjänsttecken för insatser för patientsäkerheten

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Joakim Strand (SFP) har idag tilldelats Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom på ansökan av Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen. Förtjänsttecken delas ut till en person som arbetat aktivt för att garantera patientsäkerheten, arbetat för att utveckla patientsäkerheten eller gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och patientsäkerheten. De som tilldelas förtjänsttecknet gjorde en betydande insats för att Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet grundades i Vasa sjukvårdsdistrikt och beviljades treårig finansiering våren 2020.

SFP i Helsingfors: Låt elevvården vara kvar under bildningssektorn!

Planeringen kring den omfattande social- och hälsovårdsreformen fortskrider och SFP i Helsingfors ställer sig kritiskt till placeringen av elevvården under social- och hälsovårdssektorn istället för att hålla den kvar i bildningssektorns regi.

SFP i Egentliga Finland: En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav infrastruktur är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om infrastruktur:

SFP i Åbo nominerade 11 kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat 11 nya kandidater till kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Åbo är nu uppe i 24.

SFP i Helsingfors godkänner inte finansieringsmodellen för SOTE-reformen i sin nuvarande form

Planerna för den omfattande social- och häslovårdsreformen fortskrider och för tillfället är förslaget på utlåtanderunda i städerna och kommunerna.
SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp och kretsstyrelse ställer sig mycket kritiska till den finansieringsmodell som presenterats för reformen av social- och hälsovårdsministeriet.

SFP i Egentliga Finland: Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum

SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav utbildning är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om utbildning:

SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo: Vårdreformens finansieringsmodell ohållbar

Fullmäktige i Esbo behandlade stadens utlåtande om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och inrättandet av landskap. Den föreslagna reformen skulle innebära en för Esbo ekonomiskt ohållbar finansieringsmodell. Modellen är extremt ofördelaktig för stora städer och i synnerhet för Esbo.

SFP i Esbo nominerade kommunalvalskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Anne Ahlefelt, Niclas Andler, Tina Ehnström-Backas, Anders Portin, Peter Ragnvaldsson och Henrik Räihä. Totalt har SFP i Esbo för tillfället 21 nominerade kandidater.

SFP och Kulturfonden flyttar till Georgsgatan

Svenska folkpartiet och Svenska kulturfonden flyttar i december till nya utrymmen. Efter drygt 22 år på samma adress vid Simonsgatan 8 flyttar båda kanslierna i slutet av året till Georgsgatan 27 i centrala Helsingfors.

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 4.9.2020 i Åbo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande valdes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

SFP:s partidag genomförs som hybridmodell

Svenska folkpartiets partidag 2020 arrangeras på grund av coronapandemin undantagsvis i september och är förkortad till en dag. Partidagen äger rum lördagen den 26 september i Vanda. Partidagen arrangeras i år som en hybridmodell där partidagsdeltagarna även fullvärdigt kan delta på distans.

SFP i ÖSterbotten: Kronoby förtjänar ett fortsatt samarbete med Soite

Svenska folkpartiet i Österbotten anser att det är mycket viktigt att hitta en lösning för att Kronobys samarbete norrut kring vård-, brand- och räddningstjänster fortsätter.

Ghita Edmark vill fortsätta som SFP i Egentliga Finlands vice ordförande

SFP i Kimitoöns ordförande Ghita Edmark ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för SFP i Egentliga Finland.

Borgå samt Raseborg och Hangö med i kommunförsöken om arbetsförmedling

Statsrådet beslutade i dag att utvidga kommunförsöket om att stärka kommunernas roll i arbetsförmedlingen. Utöver de kommuner som tidigare valts till försöket beslöt statsrådet att bland annat inkludera Borgå samt Raseborg/Hangö i försöken.

Anna-Karin Tötterman vill bli vice ordförande för SFP i Egentliga Finland

SFP i Åbos ordförande Anna-Karin Tötterman ställer sig till förfogande för vice ordförande posten i SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse.

SFP i Helsingfors nominerade nya kommunalvalskandidater.

– Trots en sommarpaus har vi kommit bra igång igen med nomineringsarbetet för hösten. Vi planerar också parallellt utbildning för kandidaterna och har inlett planeringsarbetet för kampanjen. Vi vet inte ännu hur nästa vår kommer att se ut och hurudan kampanjvåren blir, men vi måste förbereda oss på alla eventualiteter, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

SFP i Nyland: Nej till järnvägsdepå i Mankby-Bobäck!

Planerna på en stor järnvägsdepå i Mankby-Bobäck-området tog ett oönskat kliv framåt då Nylands förbund godkände landskapsplanen på sitt fullmäktigemöte på tisdagen (25.8). Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har tidigare uttalat sig mot placeringen med goda motiveringar, bland annat eftersom marken består av över 15 meter lerjord och därför lämpar sig mycket dåligt för en depå, enligt trafikledsverkets utredning.

Pälsdjursnäringen behövs i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten vill fortsätta bygga och utveckla en välmående och konkurrenskraftig näring genom samarbete, dialog och förtroende. Socialdemokraternas (SDP) partidagsbeslut att förbjuda pälsdjursnäringen i Finland bidrar till en lägre sysselsättning på landsbygden.

SDP:s beslut lägger krokben för Österbotten

SDPs partidagsbeslut idag om att partiet ska börja jobba för att förbjuda pälsdjursnäringen är ett hårt slag mot hela Österbotten. Det slår SFP:s riksdagsledamöter Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand fast.

Svenska folkpartiets politik behövs i Helsingfors!

Våren och sommaren har varit en exceptionell tid för oss alla. Globalt har vi ställts in för nya utmaningar och en situation som verkade fjärran i början av året, eskalerade snabbt till ett undantagstillstånd som vi ännu inte ser ett slut på.

SFP i Helsingfors: Niklas Rönnberg vill bli vice ordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Sydöstra Helsingfors ordförande Niklas Rönnberg ställer sig till förfogande för vice ordförande posten i SFP i Helsingfors kretsstyrelse.

Nordisk samsyn viktigare än någonsin

Svenska riksdagsgruppen öppnade sitt sommarmöte: Visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region år 2030 känns mera utmanande än tidigare. Coronakrisen har prövat denna vision hårt. Från nästa måndag har Finland igen gränskontroller till alla nordiska länder. Samtidigt beslöt regeringen sent igår att tillåta fri rörlighet mellan de lokala gränssamhällena vid svenska och norska gränsen. Redan sedan tidigare är arbetskraftspendlingen samt besök hos familj i Finland tillåtet.

SFP i Helsingfors: Linda Ahlblad utmanare i ordförandeval

Lördagen den 22 augusti går SFP i Helsingfors kretsmöte av stapeln och utöver sittande kretsordförande Cecilia Ehrnrooth ställer sig Linda Ahlblad till förfogande för posten. Ahlblad är ersättare i stadsfullmäktige, styrelsemedlem i SFP i Tölö och medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Dan Johansson fortsätter att leda SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte på Thorstorp i Esbo tisdagen den 18 augusti. Dan Johansson från Raseborg blev återvald som ordförande för kretsen. Till viceordförande återvaldes Anna Lena Karlsson-Finne från Grankulla. Som ny viceordförande valdes Hanna Lönnfors från Borgå.

Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland

Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga Finland. Koskinen har lett kretsen sedan april 2018.

SFP i Österbotten valde ny styrelse och presidium

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 15.8.2020 i Skatila UF valt ny styrelse och presidium. Johanna Holmäng från Pedersöre blev vald till ny ordförande. Till viceordförande valdes Henrik Antfolk från Kristinestad och Barbro Kloo från Vasa.

Anita Westerholm blir minister Thomas Blomqvist riksdagsassistent

Anita Westerholm från Ekenäs i Raseborg blir minister och riksdagsledamot Thomas Blomqvists tf. riksdagsassistent. Westerholm är juridik- och ekonomistuderande vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan.

Johanna Holmäng ny kretsordförande för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Skatila UF den 15 augusti. Till ny kretsordförande valdes kommunfullmäktigeordförande Johanna Holmäng från Pedersöre.

Karita Nynäs fortsätter leda Svenska folkpartiet i Larsmo

Svenska folkpartiet i Larsmo r.f har på sitt årsmöte måndagen den 22.6 återvalt Karita Nynäs till ordförande.

SFP-gruppen om Lappviken

SFP:s stadsfullmäktigegrupp välkomnar stadsstyrelsens beslut att söka en lösning för Lappvikens sjukhusområde som respekterar områdets karaktär och som allmänt kan accepteras.

Sofia Jern blir redaktör för SFP

Sofia Jern har utsetts till redaktör för Svenska folkpartiet. Jern kommer att ansvara för SFP:s medlemstidning Medborgarbladet samt arbeta med partiets externa och interna kommunikation. Jern inleder sitt arbete 1.8.2020

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors kommenterade bokslutet, revisionen och beredningen av budgeten för 2021

SFP:s gruppanförande på stadsfullmäktiges möte i Hesingfors 17.6.2020, om bokslutet, revisionen och beredningen av budgeten för år 2021

SFP behövs vid de bord där besluten fattas!

Efter en minst sagt annorlunda vår, med både politiska oroligheter på det internationella planet och en global pandemi som känns av lokalt, förefaller det sig att den politiska diskussionen intresserar allt fler. Om mindre än ett år nalkas det kommunalval och det betyder att alla som känner ansvar och har intresse för lokalt beslutsfattande borde fundera på att kandidera.

SFP i Åbo nominerade sina första kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Åbo höll sitt vårmöte 16 juni 2020 där de första 13 kandidaterna nominerades inför kommunalvalet 2021. Vårmötet befullmäktigade styrelsen för SFP i Åbo att i fortsättningen nominera SFP:s kommunalvalskandidater.

Tomas Bäck ny ordförande i Sfp:s kommunorganisation i Korsholm

Efter tio år vid rodret överlät Kenth Nedergård ordförandeklubban till Tomas Bäck vid Sfp:s kommunorganisations årsmöte i Replot i söndags.

SFP i S:t Karins ingick valförbund med Centern och KD

S:t Karins Centern, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet har den 8 juni 2020 undertecknat ett valförbund inför kommande kommunalvalet 2021.

Bakom kulisserna #3

Bakom kulisserna gästas den här gången av statssekreterare, kanslichef Martti Hetemäki. Tillsammans med partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Ted Urho diskuteras bland annat ekonomi, goda råd och Åland.

Bergqvist & Wickström: Distansarbete på landsbygden och i skärgården kräver fungerande dataförbindelser

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att vi nu på allvar planerar hur Finland kan förses med fungerande dataförbindelser. Det finns nu utmaningar med dataförbindelsernas tillräcklighet speciellt ute på landsbygden och i skärgården. En utbyggnad av fibernät är en viktig del av lösningen, upplever Bergqvist och Wickström.

SFP i Österbotten uppmanar kommunerna att godkänna överföringen av social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde

Efter sitt styrelsemöte igår uppmanar nu SFP i Österbotten kommunerna att godkänna överföringen av social- och hälsovården till den nya samkommunen.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater – målsättningen inför sommaren nådd

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 4 juni 2020 nominerat ytterligare 4 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 26.

SFP i Esbo: Rätt till vård på svenska men få som klagar över brister

Esbo stadsstyrelse behandlade idag social- och patientombudsmannens årsberättelse för år 2019. I berättelsen konstateras att endast få kontakter tagits av svenskspråkiga invånare. SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Anders Portin och Christina Gestrin ser ett problem i att andelen svenskspråkiga som kontaktat ombudsmannen är betydligt lägre än den procentuella andelen svenskspråkiga i Esbo.

SFP välkomnar Steven Frostdahl med i partiet

Förra kommunalvalets röstkung i Nykarleby och tidigare socialdemokrat Steven Frostdahl har meddelat att han byter parti och går över till Svenska folkpartiet. Frostdahl har en lång och gedigen bakgrund inom politiken.

Löfström och Bergqvist kräver internationell lösning för isolerade sjöfarare

Uppskattningsvis ett hundratal finländska besättningsmedlemmar är strandade runtom i världen, i så väl Amerika som i Asien, på utländskt flaggade fartyg som på grund av coronakrisen inte får angöra hamn.

Fullmäktigeledamot Marcus Rantala: ”Helsingfors behöver ett åtgärdsprogram för att trygga servicen för svenskspråkiga barn med särskilda behov.”

Marcus Rantala tillsammans med 20 andra fullmäktigeledamöter lämnade i kväll in en motion i ärendet till Helsingfors stadsfullmäktige med målsättningen att åtgärda bristerna inom servicen på svenska för barn med särskilda behov.

Mikael Lindvall ställer upp i ordförandevalet för SFP i Österbotten

Mikael Lindvall, fullmäktigeordförande i Nykarleby, ställer upp som kandidat i ordförandevalet för SFP i Österbotten.

SFP i Esbo valde ny ordförande och nominerade kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Esbo har på sitt årsmöte 26.5 valt Anne Ahlefelt till ny ordförande. Årsmötet behandlade förutom de stadgeenliga frågorna även kommunalvalet och nominerade de första kommunalvalskandidaterna. På grund av undantagstillståndet hölls mötet elektroniskt

Johanna Holmäng vill bli ordförande för SFP i Österbotten

Johanna Holmäng, kommunfullmäktigeordförande i Pedersöre, ställer upp i valet av ordförande för SFP i Österbotten.

Norrgård: Vi behöver lyssna på skogsbärsbranschen

Skogsbärsbranschen står inför stora svårigheter om inte utländska bärplockare kan komma till Finland inför denna bärsäong. Österbotten drabbas i allra högsta grad om inte branchens företag erhåller den hjälp till bärplockning som behövs.

SFP och SU i Helsingfors nominerar kommunalvalskandidater

Inom Helsingfors krets fortsätter arbetet med kandidatnomineringen och SFP i Helsingfors kretsstyrelse nominerade på sitt styrelsemöte den 18.5 nya kommunalvalskandidater. I den här omgången av nominerade kandidater är många aktiva inom Svensk Ungdom och det gläder kretsordförande Cecilia Ehrnrooth att så många unga är redo att redan i det här skedet aktivt börja arbeta med sin kampanj.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 14 maj 2020 nominerat ytterligare 12 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 22.

SFP:s vårträffar

Läget tillåter inte fysiska träffar, så SFP:s riksdagsledamöter och Europaparlamentariker håller virtuella sådana i stället. Du kan delta via din telefon, din dator eller surfplatta – kom med och diskutera aktuella ärenden!

Glad valborg!

Svenska folkpartiet önskar er en glad valborg!

Tuomas Raatikainen nominerad till Jyväskylä SFP:s kommunalvalskandidat

Jyväskylän SFP nominerade sin första kommunalvalskandidat 29.4.2020, Tuomas Raatikainen, 24 år och studerar samhällsvetenskap.

SFP i Helsingfors: Helsingfors stad behöver bättre styrning

Helsingfors stads revisionsnämnd har publicerat sin årliga granskningsrapport. Rapporten har inte ännu behandlats av stadsstyrelsen och -fullmäktige men SFP:s medlem i revisionsnämnden Paul Taimitarha vill lyfta upp några frågor från rapporten, stadens nya ledningssystem som infördes den här perioden och frågan om hur stora infrastukturs- och gatubyggnationsprojekt genomförs, som han anser vara av yttersta vikt att staden finner lösningar på.

SFP:s ministrar: Regeringen tar ansvar för Finland

Regeringen har idag fattat beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren, samt om den andra tilläggsbudgeten som fokuserar på den rådande corona-pandemin. SFP:s ministrar justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser en tilläggsbudget och en budgetram som är exceptionella och strävar till att rädda företagen och välfärdsstaten samt stödja Finland på en väg ur krisen.

SFP i Nyland: Oacceptabelt beslut av HUS att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus

HUS styrelse har idag 6.4 fattat beslut om att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus. Svenska folkpartiet i Nyland anser att beslutet är mycket kortsiktigt och totalt oförståeligt. Varför väljer HUS att gå emot arbetsgruppens utredning och kommunernas utlåtanden i en tid av undantagstillstånd då vi behöver stärka sjukhusens kapacitet?

Rätt beslut av regeringen att begränsa rörelse till och från Nyland – nu behövs insatser för att stöda företag och kommuner

Regeringen fattade beslut igår, 25.3, om att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. SFP i Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehrnrooth och SFP i Nylands kretsordförande Dan Johansson anser att regeringens beslut var nödvändigt. Regeringen är handlingskraftig och har kunnat fatta konkreta beslut med uppbackning av hälsovårdsmyndigheter, forskare och jurister.

Dags för HOK-Elantos handelslagsval!

Mellan 26.3-6.4.2020 kan du rösta på din representant i HOK-Elanto-valet, via nätet eller per post.

Leila Arnautovic blir tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Österbotten

Leila Arnautovic har utsetts till tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Österbottens krets. Arnautovic kommer att tillsammans med kontaktchefen ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen. Arnautovic inleder sitt arbete 6.4.2020.

Jenni Ahlbäck blir tillförordnad kontaktchef för SFP i Österbotten

Jenni Ahlbäck har utsetts till tillförordnad kontaktchef för SFP i Österbottens krets. Som kontaktchef ansvarar Ahlbäck över kretsens verksamhet och ekonomi. Ahlbäck inleder sitt arbete 6.4.2020.

Rasismen är ett problem i vårt samhälle!

Den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism i Finland. Även fast detta är ett välbehövligt och viktigt initiativ är det viktigt att komma ihåg att rasism är en verklig vardagssituation för många. När man pratar om ordet rasism tror många människor att man pratar om rasdiskriminering där man delar in folk i olika raser. Rasism handlar de facto om mycket mera än så. Den största och mest utbredda rasismen idag är kulturrasism, inte den biologiskt baserade rasismen.

SFP i Österbotten skjuter upp sitt kretsmöte

SFP:s kretsstyrelse beslöt på sitt möte i tisdags att skjuta upp det planerade kretsmötet till senare i höst. Kretsmöte var planerad att arrangeras i Lappfjärd den 25.4.

SFP:s partidag ställs in

På grund av det allvarliga läget med spridningen av coronaviruset ställer Svenska folkpartiet (SFP) in sin partidag. SFP:s partidag var planerad att arrangeras i Vanda 15-17.5. Samtidigt ställs även det planerade partifullmäktigemötet 4-5.4 in.

Väståbolands kommunorganisation nominerade 10 kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 9 mars 2020 nominerat de första 10 kandidaterna inför kommunalvalet 2021.

Torvalds: Viktigt att Europaparlamentet håller öppet i en kris

Europaparlamentet ställer in veckans omröstningar i Bryssel på grund av coronaepidemin, men delar av det parlamentariska arbetet fortgår.

Sveriges justitieminister besöker Finland

Sveriges justitieminister Morgan Johansson besöker Finland idag på inbjudan av SFPs partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Under dagen besöker ministrarna bland annat Sveriges ambassad, Helsingfors fängelse, bilbioteket Ode och Hanaholmen.

Migri måste följa Europarådets konvention

Varje dag blir kvinnors mänskliga rättigheter kränkta. Att vara en flicka eller kvinna är ofördelaktigt och direkt farligt i många delar av världen. Staten, religiösa ledare, familjen eller samhället kan kontrollera, straffa och i värsta fall döma dig till döden för att du kräver dina mänskliga rättigheter som kvinna.

Dan Johansson vill fortsätta leda SFP i Nyland

Dan Johansson från Raseborg ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Nyland. Han har lett den nyländska kretsen sedan år 2019 och fungerade som kretsens vice ordförande år 2016–2019.

SFP i Nyland: Bevara Raseborgs sjukhus

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse (HUS) har idag (2.3) för första gången behandlat rapporten om framtiden för Raseborgs sjukhus på sitt styrelsemöte. Beslut om sjukhusets framtid ska fattas av HUS styrelse tidigast 6.4.2020. Svenska folkpartiet i Nyland ställer sig mycket kritiskt till att HUS ska fatta beslut om sjukhuset då regeringen samtidigt bereder en ny landskapsreform. Raseborgs sjukhus behövs och dess verksamhet ska utvecklas, inte avvecklas.

SFP i Helsingfors och Nyland samlade till kommunparlament

SFP i Helsingfors och Nyland samlas till kommunparlament under veckoslutet. Nästan 200 deltagare är på plats på Viking Gabriella för att lyssna och diskutera politik. SFP vill ta hand om sina aktiva medlemmar, inspirera och förstärka SFP gnistan. Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehnrooth och Nylands kretsordförande Dan Johansson hälsade alla välkomna och partiordförande Anna-Maja Henriksson höll öppningsanförande.

Bli verksamhetskoordinator i Österbottens krets!

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker en verksamhetskoordinator i Österbottens krets för ett moderskapsvikariat under tiden 1.4.2020-30.4.2021.

Mikaela Nylander har valts till ordförande för Kulturfonden

Nylander valdes till posten under Svenska folkpartiets partistyrelsemöte den 6 februari. Sittande ordförande Stefan Wallin fortsätter fram till den 1 augusti, då Nylander tar över.

Norrgård ställer inte upp för omval

SFP:s kretsordförande i Österbotten, Martin Norrgård, meddelar att han inte ställer upp för omval till ordförande under kretsmötet i Lappfjärd i april. Norrgård har lotsat kretsen sedan april 2018.

Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden överräcktes till Henrik Lax

Svenska folkpartiets tidigare riksdagsledamot och europaparlamentariker Henrik Lax har av Republikens president förlänats Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden. Partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson överräckte kommendörstecknet åt Lax den 6 februari på partikansliet i Helsingfors.

Tommi Kippola blir tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Egentliga Finland

Tommi Kippola har utsetts till tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Egentliga Finlands krets. Kippola kommer att tillsammans med kontaktchefen ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen. Kippola inleder sitt arbete 11.2.2020.

Laura Fagerlund blir tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Nyland

Laura Fagerlund har utsetts till tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Nylands krets. Fagerlund kommer att tillsammans med kontaktchefen ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen. Fagerlund inleder sitt arbete 17.2.2020.

Ida-Maria Skytte blir Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Ida-Maria Skytte (23) blir riksdagsassistent för justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. Skytte är politices kandidat och kommunalpolitiker i hemkommunen Korsholm. Hon har tillbringat det senaste halvåret i London, där hon har jobbat som praktikant hos Liberal International.

SFP i Egentliga Finland anser att trafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär bör skötas med två färjor året om

SFP i Egentliga Finland uttrycker sin bestörtning över NTM-centralen i Egentliga Finland och FinFerries förslag att sköta färjtrafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär med endast en färja under tiden 1.11 2020 – 31.3 2021.

SFP i Åbos fullmäktigegrupp stöder stadsstyrelsens beslut gällande uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning

Ett flertal partier är emot stadsstyrelsen beslut (13.1) beträffande uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning, där tanken är att den samlade solenergin ska användas för att hålla torgets yta torr och på så sätt förhindra halka under vintertid. Politiker har nu krävt att ärendet förs till ny behandling i stadsfullmäktige.

SFP:s ministrar: Dags för nordiskt e-id

Det har redan i flera år varit uttalat att det ska vara lättare att skaffa mobilabonnemang och öppna bankkonto i Norden, när den gemensamma elektroniska identifikationen (e-id) – som SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, länge arbetat för – framskrider. Enligt henne är det viktigt att också finländska myndigheter hänger med i utvecklingen, då Danmark och Norge gör framsteg. SFP hoppas se konkreta resultat även i Finland och att frågan prioriteras.

SFP:s ministrar: Östra kustbanan behövs

SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att den nya tågförbindelsen från Helsingfors österut som nämns i regeringsprogrammet borde gå längs kusten via Borgå-Lovisa-Kotka österut.

Delta i vår väljarundersökning!

Vad är viktigt för dig? Hur ska vårt samhälle utvecklas? Du kan vinna en iPad mini genom att delta i vår enkät!

Jenny Vilén blir tillförordnad kontaktchef för SFP i Nyland

Jenny Vilén har utsetts till tillförordnad kontaktchef för SFP i Nylands krets. Som kontaktchef ansvarar Vilén över kretsens verksamhet och ekonomi.Vilén inleder sitt arbete 1.3.2020.

Minna Österholm ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Minna Österholm blir från mitten av februari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe).

Vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets för tiden 15.2.2020-30.4.2021.

Anders Portin utsedd till specialmedarbetare

Anders Portin har kallats till specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

SFP i Helsingfors: Akuta personalbristen inom småbarnspedagogiken kräver snabba åtgärder

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors är djupt bedrövad över den rådande personalbristen inom småbarnspedagogiken. På grund av den akuta personalbristen har SFP:s fullmäktigegrupp skrivit ett öppet brev till Helsingfors ledning.

Smidiga tågförbindelser behövs från och till Bennäs även i fortsättningen

Från mitten av december försvinner eftermiddagsturen från Bennäs. Detta meddelade VR i början av månaden. Likaså stannar inte tåget som går 16.24 från Helsingfors längre i Bennäs.

Adlercreutz och Rehn-Kivi: Estbyvägen får ny beläggning

Estbyvägen i Kyrkslätt kommer att få ny beläggning. Detta föreslår riksdagens finansutskott i sitt betänkande om statsbudgeten för nästa år. Estbyvägens trafikmängd har under senare tid ökat markant, vilket resulterat i allvarligt slitage. Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi som deltagit i finansutskottets arbete gläds åt beslutet.

Barn måste få dagis på svenska!

Helsingfors utmaningar inom småbarnspedagogiken har gått så långt att svenskspråkiga barn erbjudits platser inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Personalbristen inom småbarnspedagogiken är överlag stor, men speciellt stor är bristen bland personal som behärskar svenska. SFP i Helsingfors är oroade över situationen och vill se förändring.

Hoppet ska överrösta hatet

Idag den 10 december uppmärksammas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I år är temat; unga som står upp för mänskliga rättigheter.

När blir förnybara bränslen reellt alternativ för den tunga trafiken?

Blir kompensationsbetalningar det enda sättet att reagera på utsläppen från trafiken?

Rehn-Kivi och Bergqvist: Svenskspråkig utbildning för heltidsbrandmän måste tryggas

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Sandra Bergqvist (SFP), som även är ordföranden för Finlands svenska brand- och räddningsförbund respektive Folktinget, träffade igår Östra Nylands räddningsdirektör Peter Johansson och Karl Nordlund, tillförordnad räddningsledare på Åland, för att diskutera svenskspråkig utbildning för heltidsbrandmän. Trots att det finns ett uttalat behov av utbildning på svenska har den senaste svenskspråkiga kursen för brandmän ordnats år 2011. Bristen på svenskspråkig personal inom räddningsväsendet är i framtiden ett faktum ifall åtgärder inte vidtas.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors: Helsingfors har lyckats hålla sin ekonomi i balans

Helsingfors stadsfullmäktige diskuterade budgeten för år 2020 under onsdagskvällen. Marcus Rantala, stadsfullmäktigeledamot, höll SFP:s fullmäktigegrupps anförande. Nedan kan ni läsa anförandet i sin helhet.

SFP i Åbo: Skattehöjningar är inte rätt lösning för att råda bot på stadens ekonomi

Att höja skatterna är fel metod för att råda bot på stadens ökade utgifter, anser SFP:s fullmäktigegrupp i Åbo.

Lösningen bör hittas till storstädernas ökade trafikmängd

Den ökade inflyttningen till huvudstadsregionen har medfört ett ökat tryck på trafiken. Europaparlamentariker Nils Torvalds och styrelsemedlem i Helsingforsregionens Trafik Kristian Rehnström diskuterade under en lunchdiskussion trafiken i storstäderna och de utmaningar som städerna står inför.

Anna-Karin Tötterman vill bli ordförande för SFP i Åbo

Anna-Karin Tötterman ställer upp i valet av ny ordförande för SFP i Åbo. Tötterman vill, bland annat, öka partiets synlighet i ekonomiska samt stadspolitiska frågor.

Niklas Mannfolk blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare med ansvar för mediakontakter

Niklas Mannfolk blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare med ansvar för mediakontakter

Wickström och Sigfrids: Stoppa hjärnflykten

Varje år flyttar tusentals finländare utomlands. En stor del av dessa söker sig till exempel till Sverige för att studera. Enligt tankesmedjan Magmas rapport från i år har 20 000 svenskspråkiga finländare flyttat till Sverige mellan åren 2000 och 2017.

SFP i Helsingfors: SFP tillfreds med Helsingforsbudgeten

SFP:s stadsfullmäktigegrupp har godkänt resultatet av helgens budgetförhandlingar i Helsingfors. Än en gång har konsensus fungerat, då alla stadsstyrelsegrupper är med om uppgörelsen, fastslår gruppordföranden Björn Månsson och vice gruppordföranden Silja Borgarsdóttir Sandelin, vilka företrädde SFP i förhandlingarna.

SFP i Österbottens politiska tyngdpunkter

SFP i Österbotten har publicerat sina politiska målsättningar för den kommande perioden.

SFP i Åbos fullmäktigegrupp: ”Vi stöder borgmästarmodellen”

SFP i Åbos fullmäktigegrupp stöder det förslag om en borgmästarmodell som läggs fram för beslut till stadsfullmäktige i Åbo.

SFP i Helsingfors: Viktiga satsningar i Helsingfors budget

Förslaget till Helsingfors budget har presenterats och SFP:s stadsstyrelseledamot Marcus Rantala har bekantat sig med förslaget som behandlas av stadsstyrelsen för första gången på måndag.

SFP i Helsingfors: SFP vill utreda tunneln

Det är dumt att inte utreda en s.k. underjordisk uppsamlingsgata under Helsingfors centrum, anser SFP:s kretsstyrelse och stadsfullmäktigegrupp. Med förbindelsetunnlar också från och till färjorna i Västra hamnen, på Skatudden och vid Olympiakajen skulle tunneln avlasta gatorna i centrum och skapa en större fotgängarvänlig zon med fungerande kollektivtrafik.

Christoffer Ingo blir partiordförande Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Christoffer Ingo blir riksdagsassistent för justitieminister, SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson. Ingo, tidigare ordförande för Svensk Ungdom, är landsbygdsföretagare och tradenom. Ingo inleder sitt arbete den 26 augusti och kommer att jobba såväl i riksdagen som i Vasa valkrets.

Svenska riksdagsgruppen fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på torsdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för fyraårsperioden. Riksdagsgruppens 10 mandat berättigar till representation i riksdagens samtliga utskott förutom revisionsutskottet.
Eftersom gruppens två ministrar inte deltar i utskottsarbetet fördelades utskottsplatserna på gruppens övriga åtta ledamöter.

SFP i Österbotten återvalde Martin Norrgård till kretsordförande

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Kronoby folkhögskola den 11 maj. Martin Norrgård från Vasa blev återvald som ordförande för kretsen. Till viceordförande återvaldes Brita Brännbacka-Brunell från Jakobstad och Henrik Antfolk från Kristinestad.

”Helsingfors ska påverka regeringsprogrammet”

SFP:s gruppordförande Björn Månsson höll gruppanförande om budgetberedningen för 2020.

Sean Bergenheim ställer upp i Nyland

Sean Bergenheim, 35-årig småbarnspappa och företagare, kandiderar för SFP i Nyland i vårens riksdagsval.

Mikaela Björklund ställer upp för SFP i Europaparlamentsvalet

Mikaela Björklund är född i Hangö, utbildar lärare i Vasa och bor tillsammans med sin man och fyra barn i flerkulturella Närpes. Björklund röstade i tiderna ’nej’ till EU; nu vill hon vara med och bygga ett medmänskligt Europa.

Viveca Hansson kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Viveca Hansson från Esbo ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Bo Harald kandidat i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Bo Harald från Esbo ställer upp för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet i Nylands valkrets. Bo Harald är tidigare vice verkställande direktör för Nordea och Head of Executive Advisors på Tieto.

Fred Granberg kandiderar i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet i Nyland har nominerat Fred Granberg från Esbo till kandidat i riksdagsvalet. Granberg är fullmäktigeledamot i Esbo, sitter i Esbo tekniska nämnd, är ingenjör till utbildningen och har en bakgrund inom den finländska högteknologiska industrin.

Partikryssningen 11-13.1.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl

SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl till kandidat i riksdagsvalet 2019. Österdahl sitter sin andra fullmäktigeperiod i Närpes stad, är medlem i stadsstyrelsen i Närpes och medlem i kretsstyrelsen för SFP i Österbotten.

Anne Ahlefelt kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

Anne Ahlefelt från Esbo kandiderar i riksdagsvalet i Nyland. Ahlefelt är aktiv lokalpolitiker i Esbo och fungerar som fullmäktigesuppleant och medlem av nämnden Svenska rum.

Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.

Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Sharie Sveholm kandiderar i riksdagsvalet

Sharie Sveholm, Studerandekåren Noviums styrelseordförande 2019, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Markus Blomquist kandiderar i riksdagsvalet

Markus Blomquist, VD för ett finskt kemiföretag inom cirkulär ekonomi som är verksamt i Tyskland, kandiderar i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Harms-Aalto gläds åt ökade resurser för elevvården

Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.

SFP i Österbotten nominerade Hans Snellman som kandidat i riksdagsvalet 2019

I samband med kretsstyrelsemötet tisdagen den 4.12 nominerade SFP i Österbotten Hans Snellman från Karleby som kandidat till riksdagsvalet 2019

Mats Nylund: Regeringen har många strukturella problem olösta

Finländska företag behöver de bästa förmågorna för att bli framgångsrika och Finland behöver fler kunniga arbetare. Om man slopade behovsprövningen skulle man få personal i de branscher där det råder brist på arbetskraft.