Partiets utskott

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet

Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2020-2021

Elin Blomqvist-Valtonen, ordförande
Sekreterare: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi
Niklas Lindholm
Åke Finne
Markus Blomquist
Anna-Karin Tötterman
Caj-Erik Karp
Ann-Louise Laaksonen
Mi Adolfsson
André Martinez
Edward Blomstedt

Integrationspolitiska utskottet

Integrationspolitiska utskottet 2020-2021

Ramieza Mahdi, ordförande
Sekreterare: Laura Fagerlund, laura.fagerlund@sfp.fi
Catharina von Schoultz
Claudia Nystrand
Alexandr Kliucharev Foy
Lars Nyberg
Nina Stubb
Katinka von Kraemer
Tanja Ljungqvist
Annica Riddar
Nina Berg
Sofia Mitts-Björkblom
Byoma Tamrakar
Ida-Maria Skytte

Internationella utskottet och EU-utskottet

Internationella utskottet och EU utskottet 2020-2021

Mats Löfström, ordförande
Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Filip Hamro-Drotz
Filip Björklöf
Johanna Liinamaa
Christer Hummelstedt
Johanna Holmäng
Sari Somppi
Samuel Broman
Marjo Österdahl
Anna Jungner-Nordgren
Tanja Ljungqvist
Laura Fagerlund
Nicholas Kujala
Karin Toyoda
Ville Kohvakka
Janne Salonen

Björn Bonsdorff, Liberal Praktik/Helsingfors
Nils Torvalds, MEP
Lena Höglund, LYMEC
Ida-Maria Skytte, LYMEC
Beata Björkvall, Europaparlamentet
Danica Vihinen, Europaparlamentet
Astrid Thors, Liberal International

Jämställdhetsutskottet

Jämställdhetsutskottet 2020-2021

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi
Anita Westerholm
Werner Orre
Alexandra Back
Jonas Rönnqvist
Marianne Nyqvist-Mannsén
Cecilia Löfholm
Sebastian Holmgård
Heidi Svartsjö
Sanna Honkonen
Mira Bäck
Karin Palmén
Björn Bonsdorff

Kommissionen för utmärkelser

Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid behov även statliga.

Kommissionen för utmärkelser 2020-2021

Håkan Antfolk, ordförande
Sekreterare: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi
Carola Sundqvist
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén

Miljöutskottet

Miljöutskottet 2020-2021

Anders Adlercreutz, ordförande
Sekreterare: Crista Grönroos, crista.gronroos@riksdagen.fi
Heidi Himmanen
Stefan Svanfeldt
John Pelkonen
Markus Lassheikki
Allan Buss
Anders Portin
Peter Mattjus
Teresa Lindholm
Marina von Weissenberg
Mikael Frejman
Linda Pellfolk
Peter Eden
Elin Andersson
Anna Övergaard
Juho Kukkasmäki
Laura Fagerlund
Calle Wikman

Näringslivsdelegationen

Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet.
Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

Organisationsutskottet

Partiets stadgar §12: ” (…) organisationsutskottet består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. (…)
Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten samt fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.”

Organisationsutskottet 2020-2021

Henrik Wickström, ordförande
Sekreterare: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi
Håkan Sandell
Bosse Lönnqvist
Kjell Wennström
Ghita Edmark
Stefan Mannsén
Samuel Broman
Lotta Keskinen
Ira Grandén

Finansutskottet

Partiets stadgar §12 ” Finansutskottet (…)  består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år.
Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar.
Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse.

Finansutskottets medlemmar:

Stefan Svenfors, ordförande
Sekreterare: partisekreterare Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi
Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Sandra Bergqvist
Ann-Louise Laaksonen

Socialpolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottet 2020-2021

Veronica Rehn-Kivi, ordförande
Sekreterare: Vilhelm Forss, vilhelm.forss@riksdagen.fi
Anna Lena Karlsson-Finne
Anna Aintila
Eva-Lena Gästrin
Johan Berg
Kjell Wennström
Märta Marjamäki
Eivor Back
Hans Frantz
Johanna Borg
Kim Yli-Pelkola
Björn Månsson
Cecilia Ehrnrooth
Pia Sundell
Gunvor Brettschneider
Nicolas Sjöberg

Utbildningspolitiska utskottet

Utbildningspolitiska utskottet 2020-2021

Mikko Ollikainen, ordförande
Sekreterare: Johannes Wilson, johannes.wilson@riksdagen.fi
Lena Johansson
Patrik Karlsson
Anne Ahlefelt
Bella Alén
Hanna Lönnfors
Barbro Schauman
Tomas Björkroth
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Brita Brännbacka-Brunell
Christer Rosengren
Rabbe Ede
Ulf Sourander
Ulla Granfors
Leena Nikkari-Östman
Anna Nylund
Tyko Hertzberg
Runa Ismark
Michael von Boguslawski
Tove Ørsted
Martina Harms-Aalto
Lotte Granberg-Haakana

Stadspolitiska utskottet

Stadspolitiska utskottet 2020-2021

Benjamin Ellenberg, ordförande
Sekreterare: Anna Strömberg, anna.stromberg@sfp.fi
Kristian Rehnström
Stefan Åstrand
Anne Ahlefelt
Kristel Pynnönen
Paul Taimitarha
Anna-Karin Tötterman
Markus Blomquist
Gunvor Skogman
Ida-Marie Jungell
Filip Slotte
Helena Boucht-Lindeman
Emmi Piippo