Motion 30 – Fler TV-program till svenskspråkiga seniorhus

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag och regering verkar för

  • att SVT:s samtliga kanaler skall kunna ses i hela Finland.

Behandling

Fler TV-program till svenskspråkiga seniorhus

BAKGRUND:

På äldre dagar – på livets seneftermiddag – är det inte ovanligt att man mister förmågan att förstå andra språk än sitt eget modersmål. Trots det behövs stimulans och kontakt med yttervärlden, oberoende ålder.

IDÉ:

TV är bland de billigaste underhållnings- och stimulansmedel som kan erbjudas invånare på seniorhus. I södra Finland kan emellertid program på svenska ses enbart på Yles svenska kanal. Programutbudet kunde med fördel kompletteras med SVT World eller annan kanal på svenska. 

YRKANDE:

I terapeutiskt och stimulerande syfte yrkar undertecknad på att SFP jobbar för att de svenska seniorerna och innevånare på äldreboende ska ha tillgång till ett bredare urval TV-program på svenska, så som SVT World, vilket kan kräva centraliserade licensavtal med de svenska TV-kanalerna.

Monika Zakowski

Styrelsemedlem i Lokalorganisationen SFP i Sydöstra Sibbo samt fullmäktigeledamot i Sibbo

Partistyrelsens utlåtande:

Det är säkert helt riktigt som motionären säger att TV är ett bra stimulansmedel som tillägg till mycken annan stimulans som äldre behöver. Tillgången till SVT har länge varit ett problem i olika delar av Finland och olika lösningar har diskuterats. I de regioner där kabeltv är utbyggt är det möjligt att mot en avgift se SVT:s samtliga kanaler. I Österbotten kallas detta för Svea-paketet och i Helsingfors Norra-paketet. Men för de människor som bor utanför kabelnätet är det betydligt svårare och det finns inget enhetligt system som skulle fungera centraliserat i alla delar av Finland. SFP har i många år aktivt verkat för att hitta en lösning på detta problem, men hittills har vi inte lyckats. Vi bör emellertid fortsätta att arbeta för en hållbar lösning på lång sikt. SVT Europas sebarhet via antennät kräver inköpt kort. Vi uppmanar företrädare i olika instanser att genom införskaffande av detta kort möjliggöra bredd i det svenska utbudet på bl.a. sjukhus och seniorhus.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet verkar för 

  • att SVT:s samtliga kanaler skall kunna ses i hela Finland.