Politik A-Ö: Massmedia och public service

Seriös och oberoende media har en viktig roll i en fungerande demokrati. Därför måste vi trygga förutsättningarna för public service, på bägge inhemska språken. Public service ska erbjuda bredd, god kvalitet och vara relevant.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »