Politik A-Ö: Massmedia och public service

Seriös och oberoende media har en viktig roll i en fungerande demokrati. Därför måste vi trygga förutsättningarna för public service, på bägge inhemska språken. Public service ska erbjuda bredd, god kvalitet och vara relevant.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »