Motion 53 – Biltillverkning

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP i Europaparlamentet följer med den lagstiftning som gäller biltillverkare och vid tillfälle verkar i dessa frågor utgående från ett konsumentperspektiv.

Behandling

Biltillverkning

Sfp i Nagu är orolig över den utveckling som framträtt bland nyare bilar. Det är helt enkelt omöjligt att själv utföra enkla reparationer och till och med att byta lampknoppar. Förutom att en slocknad lampa innebär ett verkstadsbesök med orimligt stora kostnader som följd, innebär situationen en säkerhetsrisk och innehåller också en glesbygdsaspekt. Många i glesbygden kan ha timmars färd till närmaste verkstad, och ett lampbyte som i praktiken är en mycket lätt uppgift kan ta hela dagen. Detta är att undervärdera användarnas förmåga att själva ta hand om sina bilar och ett sätt att tvinga kunderna till verkstäderna. Det största problemet är dock den säkerhetsrisk det innebär att tvingas köra långa vägar med slocknad lampa innan man kommer till en verkstad.

Vi är medvetna om att detta inte är en fråga som kan regleras på nationell nivå, men gärna skulle vi se att Sfp skulle föra fram problematiken med biltillverkarnas monopoltagande över enkla uppgifter på olika nivåer.

Sfp i Nagu önskar

  • att Sfp i riksdag och regering samt på EU-nivå för fram krav på ett förbud mot att tillverka bilar så att enkla reparationer, av typen byte av lampor, är omöjliga att utföra själv.

 

Sfp i Nagu

Alice Björklöf                                                               Mikael Holmberg

 

Partistyrelsens utlåtande:

Biltillverkarna har redan länge byggt sina bilar så att det blir allt svårare för den vanliga bilisten att utföra reparationer själv. Denna utveckling har många orsaker. Mycket styrs naturligtvis av produktionskostnaderna.

Bilarna blir också hela tiden mer komplicerade. När man förr kunde reparera sina bilar med en skiftnyckel, ståltråd och lite silvertejp så står vi idag inför det faktum att det mesta i våra bilar styrs och regleras av elektronik och datorer.

Biltillverkarnas svaga intresse för att bilägarna själva försöker reparera sina bilar har säkert många orsaker, men dels vill biltillverkarna säkert gynna sina egna märkesverkstäder och dels är man rädd för att många bilägare kan ställa till mer skada än nytta om de försöker reparera nya bilars komplicerade system. Ett effektivt sätt att få konsumenterna att använda sig av märkesverkstäder är att häva garantin ifall reparationer utförts av andra än märkesverkstäder. Det finns redan lagstiftning om att tvinga biltillverkare öppna upp för andra mekaniker och verkstäder än deras egna märkesverkstäder. Det bärande argumentet här handlar om öppen konkurrens.

Onekligen har motionären rätt i att det är frustrerande att händiga bilägare inte själv kan utföra enkla lampbyten och dylika åtgärder. Frågan är dock om problemet är av den art att man ska aktualisera enbart denna fråga EU-nivå. Det som man kan göra, är att vi följer med den lagstiftning som gäller biltillverkare och verkar i dessa frågor utgående från ett konsumentperspektiv.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att SFP i Europaparlamentet följer med den lagstiftning som gäller biltillverkare och vid tillfälle verkar i dessa frågor utgående från ett konsumentperspektiv.