SFP vill förnya bilparken i riktning mot utsläppsfria alternativ genom bilskatten. Vi vill arbeta för en utveckling av biobränslen och utreda hur staten kan underlätta en utbyggnad av ett täckande system av tankningspunkter.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Partidagen 2010 i Tammerfors

Motion 53 – Biltillverkning

Beslut

Partidagen beslöt att SFP i Europaparlamentet följer med den lagstiftning som gäller biltillverkare och vid tillfälle verkar i dessa frågor