SFP vill förnya bilparken i riktning mot utsläppsfria alternativ genom bilskatten. Vi vill arbeta för en utveckling av biobränslen och utreda hur staten kan underlätta en utbyggnad av ett täckande system av tankningspunkter.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »