Motion 2 – Open Source är lösningen inom offentliga förvaltningen

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att motionen inte föranleder åtgärder, med beaktande av regeringsprogrammets skrivningar.

Behandling

Städerna och kommunerna i Finland betalar hutlösa summor för licenser för datorprogram och andra program som används inom offentliga förvaltningen idag. Samma gäller också staten. Svensk Ungdom anser att dessa pengar kunde användas på ett bättre sätt.

Det är från Finland som ett av de första Open Source operativsystem kom, alltså Linux som Linus Torvalds utvecklade. Open Source-program är program med öppen licens, vilket betyder att källkoden är öppen och man får ändra på den enligt förmåga och använda sig gratis och fritt av den.

Det är emellertid så att vi i Finland har missat möjligheterna med dessa Open Source-program eftersom vi fortfarande är inne i de gamla licensierade program som man betalar en summa för varje år så att man kan fortsätta använda programmet.

SU anser att det äntligen är dags att lämna dessa licensierade program och att Finland ska gå över till Open Source-program. I Stockholm stadsförvaltning i Sverige sparar de miljarder kronor genom att använda Open Source-program. Open Source-program ger dessutom möjligheter till en helt annorlunda specialisering och problemen med kompatibilitet program emellan försvinner tack vare öppenheten.

Därför anser Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • Att den offentliga förvaltningen byter till program med öppen licens s.k. Open Source-program för att spara licenskostnader

Partistyrelsens utlåtande:

Användningen av öppen källkod har blivit allt vanligare sedan 1990-talet. Från att öppen källkod till en början främst använts av väldigt insatta datoranvändare har användningen idag blivit rutin för de flesta datoranvändare. Användningen av Linux som operativsystem är idag lika enkelt som att använda MS Windows samtidigt som OpenOffice-kontorsprogrammen är kompatibla med MS Office-programmen. Nämnas kan att också nätbläddraren Firefox som baserar sig på öppen källkod har idag en marknadsandel på ca. 30%.

Ett viktigt argument för ibruktagandet av öppen källkod inom den offentliga förvaltningen är möjligheten till förbättrad kompabilitiet mellan olika datasystem då systemutvecklarna har tillgång till de olika källkoderna. Dagens situation då kommunerna, samkommunerna och staten är uppbundna till en eller två systemleverantörer trissar upp priserna och samtidigt försämrar kvaliteten. Öppen källkod borde vara utgångspunkten för alla datasystem inom den offentliga förvaltningen.

Huvudargumentet mot användningen av öppen källkod brukar vara att det medför tilläggskostnader i form av ökat behov av datastödstjänster. Även om detta skulle vara sant på kort sikt så medför reformen efter en övergångstid märkbara inbesparingar.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiet skall arbeta för:

  • att man inom den offentliga förvaltningen övergår till att använda öppen källkod.