Finland ska fortsätta vara ett föregångarland inom IT och kommunikationsteknologi.
Vi behöver en fungerande infrastruktur också på glesbygden, vi behöver ta bättre vara på de möjligheter modern teknologi erbjuder inom områden som arbetslivet, hälsovårdssektorn samt utbildningen.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Partidagen 2017 i Helsingfors

Motion 36 – Främja digital inkludering

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för att alla med offentliga medel finansierade digitala tjänster utvecklas i samråd med slutanvändarna och

Partidagen 2015 i Pedersöre

Motion 5 – Starkare IT-säkerhet för var och en

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för att Cybersäkerhetscentrets resursering bör garanteras för att säkerställa en välfungerande och säker cyberomgivning i