Motion 27 – Alkolås för bilar i körundervisning

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att motionen är besvarad med denna utredning.

 

Behandling

Enligt statistikcentralens statistik över trafikolyckor är unga mellan 15-24 överrepresenterade i dödsolyckor där alkoholen har del i det skedda.

Undersökningar har visat att attitydfostran är det effektivaste sättet att påverka inställningen till hur man förhåller sig till bilkörning och alkohol. I tillägg till trafiknykterhetskampanjer behövs även konkreta åtgärder som kan styra utvecklingen i rätt riktning. En effektiv metod kunde vara att vänja de unga förarna vid nolltolerans genom att man i samband med körlektionerna i bilskolan och privatundervisning regelbundet skulle mäta alkoholhalten i blodet med hjälp av alkolås.

SFP i Munkshöjden föreslår

  • att SFP jobbar för att alkolås blir obligatoriska i alla bilar som används för körinstruktion.

Partistyrelsens svar

Rattfylleri och i synnerhet grovt rattfylleri utgör allvarliga brott som äventyrar andra människors liv och hälsa. Olyckor förorsakade av rattfyllerister har ofta mycket allvarliga följder. Var fjärde dödsoffer i trafiken förolyckas som en följd av rattonykterhet. Unga personer är ofta involverade.

Statsrådets trafikpolitiska redogörelse som gavs till riksdagen den 12.4.2012 innehåller flere förslag vars syfte är att förbättra trafiksäkerheten och minska på rattonykterhet, däribland en utökning av användandet av alkolås, ökad trafikövervakning, attitydfostran genom kampanjer samt vård för förare med alkoholproblem.

Under pågående regeringsperiod kommer kommunikationsministeriet att utreda samt komma med förslag på hur en utökad användning av alkolås skall verkställas i praktiken. En fråga som måste utredas är vem det är som skall stå för kostnaderna vid installerandet av alkolås. Denna fråga blir synnerligen aktuell ifall man skulle införa en bestämmelse som förpliktar bilskolor och privatpersoner som ger körundervisning att installera alkolås i de bilar som används i undervisningen. Det förefaller inte motiverat att bilskolorna och i synnerhet privatpersoner skall stå för dessa kostnader. Frågan vilka kostnader införandet av ett dylikt system kunde innebära för staten bör även utredas innan ett motiverat ställningstagande kan göras.

Partistyrelsen anser allmänt att en ökad användning av alkolås är befogad för att öka trafiksäkerheten samt kommer i regeringen att arbeta för att införandet av alkolås i bilar som används i körundervisning utreds.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att motionen är besvarad med denna utredning.