Motion 7 – Ett välkomstpaket för invandrare

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att initiativ om ett välkomstpaket för invandrare görs och tillsänds relevanta myndigheter för åtgärder.

Behandling

Ett välkomstpaket för invandrare

Den första perioden efter att en invandrare kommer till Finland är ytterst viktig för hur integrationsproces- sen lyckas. Hur en invandrare känner att han/hon blir bemött påverkar hur inställningen till att börja leva
i ett nytt hem och ett nytt land blir. Information och kunskap är nyckeln till välinformerade beslut – som påverkar hela ens liv. I dagens läge tar det ofta för länge för invandrare att hitta de bästa sätten att komma vidare i integrationsprocessen.

SFP bör därför på alla nivåer arbeta för att varje invandrare skall få ett välkomstpaket som innehåller de viktigaste fakta om Finland, finsk kultur, lagstiftning, socialt deltagande, nationella språk, etc. Välkomstpake- tet skall även vara praktiskt inriktat och får därför en stor inverkan på hur man lär känna sitt nya hemland. Vi får en välinformerad invandrare med rätta verktyg för att fatta beslut som tidigt i integrationsprocessen också bildar känslomässiga band till Finland.

Informationen skall finnas tillgänglig på flere olika språk – och målet är att den skall finnas på invandra- rens modersmål.

Emina Arnautovic
ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott

Partistyrelsens svar:

En framgångsrik integrering i det finländska samhället är en mångfacetterad process. Det är i allas intresse att processen förlöper smidigt och leder till att invandraren mår bra. Dessvärre fungerar inte processen alltid så bra som den borde. Initiativ till att förbättra detta är således synnerligen välkomna. Svenska folkpartiets integrationspolitiska utskott bevakar för partiets del frågor av dylik natur, och är partiets expertorganisation i ärendet. Det är positivt att se modiga initiativ dyka upp på agendan på det sätt som motionären gör.

Moderskapsförpackningen har framgångsrikt delats ut till alla blivande mammor i Finland sedan 1937. Förpackningen har under årtionden varit unik i världen, och på ett positivt sätt välkomnat det nya barnet in i samhället.

Motionären efterlyser ett liknande arrangemang för personer som av olika orsaker kommer till Finland. Paketet/förpackningen skulle ha ett brett innehåll som på många olika sätt visar på det finländska samhället, och ger en positiv bild av ett land som välkomnar sina nya invånare med öppna armar. Paketet måste givetvis kombineras med en positiv attityd i det Finländska samhället gentemot invandrare, vilket SFP kontinuerligt arbetar för.