Allt fler invandrare kallar Finland för sitt hemland. Vårt ansvar är att hjälpa dessa mänskor integreras i vårt samhälle. Att få jobb för att försörja familjen, att lära sig landets språk – det är grunden till allt.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »

Norden – den mest hållbara och integrerade regionen år 2030

År 2021 tar Finland över ordförandeklubban i Nordiska Ministerrådet. Under ordförandeskapet ligger tyngdpunkten på integration och hållbarhet. Det kan även avläsas i Finlands ordförandeprogram: tillsammans är vi starkare och visare än var för sig. Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen år 2030.