Motion 29 – Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt bör förnyas

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för: 

  • att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt förnyas så att den motsvarar dagens samhälle.
  • att lagen beaktar familjesituationernas mångfald och barnets ställning i dessa.
  • att barnets ska ha juridisk rätt till umgänge med en person som fungerat som social förälder till barnet

Behandling

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt bör förnyas

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt är en av de mest centrala frågorna gällande barns situation i familjer där barnets föräldrar inte bor tillsammans. Lagen är föråldrad och utgår från en samhällssituation där barnen huvudsakligen lever i ett hem efter en eventuell skilsmässa. Lagen tar inte i beaktande att barnet kan ha människor i sitt liv som agerar föräldrar för barnet, men som inte är juridiska föräldrar. Lagen ger inte heller klara direktiv om hur ett barns umgänge skall ordnas ifall att det uppstår problem mellan föräldrarna, förhindrande av besök eller behov av bevakat umgänge.

Därför bör SFP verka för:

att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt förnyas så att den motsvarar dagens samhälle

att lagen beaktar familjesituationernas mångfald samt

att barnet har juridisk rätt till umgänge med också andra än sina juridiska föräldrar

Oscar Ohlis 

Partifullmäktiges svar

Motionsställaren tar med rätta upp behovet av att lagstiftningen kring barns vårdnad och umgängesrätt inte motsvarar dagens samhälle och den verklighet barnen lever i.

Problematiken gäller såväl barn vid skilsmässor som barn i nyfamiljer, ensamma föräldrar och regnbågsfamiljer. För att rygga barnets rätt till umgänge med mänskor som har stor betydelse i barnets liv och vardag, behövs förtydliganden och nytänkande i lagstiftningen. Lagstiftningen måste utgå från barnets rätt till umgänge med viktiga vuxna, inte de vuxnas rätt till umgänge med barnet. 

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt förnyas så att den motsvarar dagens samhälle.
  • att lagen beaktar familjesituationernas mångfald och barnets ställning i dessa.
  • att barnet i vissa situationer har juridisk rätt till umgänge med också andra än sina juridiska föräldrar.