Finland ska vara världens mest barnvänliga land. Det kan vi uppnå genom att alla barn erbjuds en jämlik och god start i livet. Socialskydden, familjeledigheterna, småbarnspedagogiken och beskattningen måste förnyas – för barnens och småbarnsfamiljernas skull.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »