Motion 3 – Lärarbristen i Nyland

Beslut

Partidagen beslötatt SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för

  • att pengar i strukturreformspaketet anvisas för svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors, som genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors universitet
  • att man underlättar för obehöriga lärare att få lärarbehörighet genom riktad kompletterande utbildning i södra Finland, om intresse för en dylik utbildning finns och medel beviljas
  • att möjligheterna för lärarstuderande att genomföra praktik i olika delar av landet underlättas
  • att objektiva utredningar görs beträffande vilka möjligheter och hinder nyutexaminerade lärare ställs inför under sina första år som lärare i Södra Finland, samt vilka möjligheter och hinder ungdomar och vuxna som är intresserade av läraryrket upplever inför eventuella lärarstudier
  • att nyutexaminerade lärare stöds speciellt under deras första arbetsår

 

Behandling

Lärarbristen i Nyland

För att det svenska språket ska hållas livskraftigt och utvecklas, behövs en bra skola. Redan för 40 år sedan var bristen på behöriga lärare stor. Sedan dess har tillfällig, kompletterande utbildning skett i Helsingfors och bristen på lärare har tillfälligt minskat ibland. Nu är bristen på klasslärare minst lika stor som för 40 år sedan. Situationen i Nyland är nu katastrofal. Vi måste skapa en lärarutbildning där hela Svenskfinland på lika villkor erhåller lärare utan att skapa regionala motsättningar.

Rekryteringsannonserna i tidningarna vittnar om en enorm brist på lärare i hela södra Finland. Det annonseras nu efter 100-tals lärare i södra Finland och situationen är ohållbar. Skolverkligheten i södra Finland är dessutom i hög grad tvåspråkig och det behövs sålunda lärare som kan beakta tvåspråkigheten. Diskussionen om lärarbristen i Nyland har nu pågått tillräckligt länge och det är dags att åtgärda problemet.

Vi undertecknade kräver

att Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors universitet med det snaraste planerar hur en utbildning av klasslärare kan ordnas i Helsingfors.

att denna utbildning speciellt lägger vikt vid undervisningen av tvåspråkiga barn.

Monica Björkman