Alla barn oberoende av bakgrund ska garanteras en högklassig grundläggande utbildning, läromedel av hög kvalitet och undervisningen ska ges av behöriga lärare. Skolan ska vara en trygg och trivsam plats för såväl elever, lärare som övrig personal. SFP vill bredda lärarnas språkliga kompetens för att stödja barns språkliga inlärning.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Motion 3 – Lärarbristen i Nyland

Beslut

Partidagen beslötatt SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för att pengar i strukturreformspaketet anvisas för svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors,