Alla barn oberoende av bakgrund ska garanteras en högklassig grundläggande utbildning, läromedel av hög kvalitet och undervisningen ska ges av behöriga lärare. Skolan ska vara en trygg och trivsam plats för såväl elever, lärare som övrig personal. SFP vill bredda lärarnas språkliga kompetens för att stödja barns språkliga inlärning.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »

Språköarna planterar Svenskfinland på finskspråkiga orter

I Finland har vem som helst rätt att välja utbildning på valfritt nationalspråk, finska eller svenska. Språköarna spelar en viktig roll i att trygga den här rättigheten – och jobbet de utför ger många ringar på vattnet, menar Karin Ihalainen. Ihalainen, som är tjänstledig från sitt rektorsjobb på Svenska skolan i Lahtis, är projektledare för Kommunförbundets tvååriga projekt Uppdrag språköar. Projektets mål är att ge språköarna en högre status och mera stöd.

Motion 3 – Lärarbristen i Nyland

Beslut

Partidagen beslötatt SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för att pengar i strukturreformspaketet anvisas för svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors,