Motion 16 – Slopa utlänningslagens avvisningsparagraf för att skydda människohandelsoffer

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag arbetar för

  • Att utlänningslagen ändras så att säljande av sex inte ska vara en grund för avvisning från landet
  • Att handlingsplanen mot människohandel uppdateras så att offren för människohandel verkligen får den hjälp och det skydd de har rätt till.
  • Att regeringen i enlighet med nationella mänskohandelsrapportörens rekommendation under sin regeringsperiod framställer ett åtgärdsprogram för förebyggande av mänskohandel

Behandling

Slopa utlänningslagens avvisningsparagraf för att skydda människohandelsoffer

Kampen mot människohandel bör omfatta flera delområden och identifiera de mest utsatta. Svenska Kvinnoförbundet har länge arbetat för en kriminalisering av sexköp som ett led i att komma åt trafficking som är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Frågan om hur man bäst skyddar offer för människohandel och förebygger trafficking är som känt tvistad, men en lagskrivning har många organisationer länge varit eniga om att är problematisk. Det gäller utlänningslagens avvisningsparagraf (148:1).

Med hänvisning till utlänningslagens avvisningsparagraf kan personer som kommer från ett icke EU-land och som misstänks komma till Finland för att sälja sextjänster avvisas. Detta trots att säljande av sex inte är olagligt i Finland och trots att personerna kan vara offer för människohandel för sexuellt syfte. Skrivningen i utlänningslagen försätter personer i prostitution från tredje land i en mycket sårbar situation. Såväl sexköpare som hallickar kan utnyttja situationen för utpressning. Av rädsla för utvisning kan de prostituerade låta bli att vända sig till polisen i fall av våld eller utnyttjande.

Enligt Amnestys uppgifter är det främst nigerianska och ryska medborgare som avvisas med hänvisning till paragrafen. Finlands människohandelsrapportör har uttryckt sin oro för att myndigheterna inte är tillräckligt bra på att identifiera människohandel och att avvisningar av personer inom prostitution sker utan att man i tillräcklig grad utreder om personen i fråga blivit offer för trafficking.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering verkar för:

– att utlänningslagen ändras så att säljande av sex inte ska vara en grund för avvisning från landet

– att handlingsplanen mot människohandel uppdateras så att offren för människohandel verkligen får den hjälp och det skydd de har rätt till.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Anna Jungner-Nordgren
Förbundsordförande

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp ett viktigt ärende. Kampen mot människohandel är en central fråga för SFP.

Såsom motionären konstaterar har Finlands människohandelsrapportör uttryckt sin oro för att myndigheterna inte är tillräckligt bra på att identifiera människohandel och att avvisningar av personer inom prostitution sker utan att man i tillräcklig grad utreder om personen i fråga blivit offer för trafficking.

I sin rapport för 2014 konstaterar den nationella rapportören om människohandel att ett tydligt budskap om tillgodoseendet av människohandelsoffrens rättigheter skulle vara att upphäva bestämmelsen i utlänningslagen enligt vilken en utlänning kan avvisas ur landet om det finns grundad anledning att misstänka att han eller hon kommer att sälja sexuella tjänster.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att utlänningslagen ändras så att säljande av sex inte ska vara en grund för avvisning från landet

– att handlingsplanen mot människohandel uppdateras så att offren för människohandel verkligen får den hjälp och det skydd de har rätt till.