Politik A-Ö: Människohandel

Finland ska vara en föregångare i att identifiera och förebygga människohandel. Vi stöder det gränsöverskridande samarbetet mellan myndigheterna för att uppnå det målet.