Motion 42 – För att stärka verksamheten vid Karleby-Jakobstads flygplats

Beslut

Partifullmäktige beslöt att SFP verkar för

  • att stärka och utveckla Karleby – Jakobstads flygplats som en viktig del av områdets kommunikationspalett att förtroendevalda i kommuner och kommunala samarbetsorgan i det berörda området gemensamt verkar i regionerna för att trygga verksamhetsförutsättningarna vid Karleby-Jakobstads flygplats.

Behandling

För att stärka verksamheten vid Karleby-Jakobstads flygplats

För det exportinriktade näringslivet i norra svenska Österbotten är goda kommunikationer av avgörande betydelse. Förutom sjö-, spår- och landsvägsförbindelser är också goda flygförbindelser från Karleby-Jakobstads flygplats viktiga. Hela regionen omfattande både privata och offentliga aktörer har oberoende av landskapstillhörighet stått enad bakom strävan att stärka och utveckla flygplatsen.

Patria Pilot Training utbildar flygare för den civila luftfarten vid Helsingfors-Malms flygfält. Ifall planerna att stänga detta flygfält förverkligas och flygarutbildningen där är hotad, anser vi undertecknade att SFP bör arbeta för att flytta utbildningen av civila flygare till Karleby-Jakobstads flygplats.

Det är av nationellt intresse att verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i detta livskraftiga område kan tryggas och stärkas, detta omfattar i högsta grad även flygplatsverksamheten.

Brit Stenman
SFP i Karleby

Jonna Vähäkainu

Partifullmäktiges svar

Som motionärerna konstaterar så är Karleby–Jakobstads flygplats en mycket viktig del av landskapet Österbottens och Mellersta Österbottens infrastruktur. Flygplatsen betjänar ett område som sträcker sig från Kalajoki och Toholampi i norr till Nykarleby med omnejd, omfattande städerna Karleby och Jakobstad med närregioner. Flygplatsen betjänar alltså ett stort område med ett mycket diversifierat näringsliv, ett näringsliv som har stort behov av fungerande flygförbindelser. Som motionärerna påpekar så är ligger det i ett nationellt intresse att de till stora delar exportdrivna regionerna Karleby och Jakobstad har möjlighet att utvecklas och har tillgång till goda förbindelser.  Mångsidiga kommunikationer varav flygförbindelserna är en mycket viktig del, har stor betydelse för områdets utvecklingsmöjligheter.

Flygfältsnätet i Finland står under en kontinuerlig granskning och de mindre flygplatserna i landet kommer alla att få kämpa för sin existens i framtiden. Det här innebär att den politiska intressebevakningen på nationell nivå blir ytterst viktig när det gäller att trygga uttryckligen Karleby–Jakobstads flygplats framtid. Den regionala aktiviteten, i första hand via kommuner och det regionala näringslivet, spelar också en viktig roll i tryggandet av verksamhetsförutsättningarna vid flygplatsen. Under den gångna regeringsperioden gjordes en översyn av landets flygfältsnätverk, i det arbetet försvarade SFP framgångsrikt tryggande av bland annat Karleby–Jakobstads flygplats.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att stärka och utveckla Karleby – Jakobstads flygplats som en viktig del av områdets kommunikationspalett

– att förtroendevalda i kommuner och kommunala samarbetsorgan i det berörda området gemensamt verkar i regionerna för att trygga verksamhetsförutsättningarna vid Karleby-Jakobstads flygplats.