Ett tillräckligt tätt nät av flygfält möjliggör för exportföretagen att framgångsrikt driva verksamhet i Finland. SFP välkomnar utvecklingen emot en mer miljövänlig flygtrafik.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »

Bergqvist vill se fler flygförbindelser till Åbo flygplats

Coronapandemin har satt sina spår på flygtrafiken i olika delar av Finland. Efterfrågan på flygresor har åter tagit fart samtidigt som utbudet på flygförbindelserna från Åbo flygplats märkbart har försvagats. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är bekymrad över den här utvecklingen.