Ett tillräckligt tätt nät av flygfält möjliggör för exportföretagen att framgångsrikt driva verksamhet i Finland. SFP välkomnar utvecklingen emot en mer miljövänlig flygtrafik.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »