Motion 34 – Vi ska inte ställa om klockan

Beslut

Gemensamt beslut för motionerna 34 och 35

Partidagen beslöt

  • att SFPs medlem av Europarlamentet fortsätter arbeta för ett slopande av sommartiden inom EU

Behandling

Sommartid ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och depression. Men det är inte bara vi människor som påverkas, rutinberoende djur som mjölkkor blir stressade av omställningen.
Lokalavdelningen i Sibbo anser att lösningen är att övergå till konstant sommartid. Av samma åsikt är också lantbrukarna som av enskilda yrkesgrupper blir mest drabbade av omställning av klockan. Trots att det främst är främst lantbrukarna som från början motsatt sig att ställa om klockan – så är det ändå vi människor som påverkas mest negativt av tidsomställningen.

SFP i Sibbo föreslår

  • Finland avstår från att ställa om klockan till sommar & vintertid

SFP Sibbo lokalavdelning

Partifullmäktiges svar (gemensamt svar på motionerna 34 och 35)

Ända sedan Finland införde systemet med sommartid år 1981 har diskussion förts huruvida det var ett rätt beslut. SFP beslöt på partidagen år 2012 att i Europaparlamentet arbeta för att EU länderna ska frångå sommartiden.

Förutom de orsaker motionärerna framhåller så finns det orsak att undra huruvida det spelar någon nämnvärd roll att klockan ändras på de breddgrader Finland befinner sig. Våra somrar är ljusa, och vintrarna mörka oberoende av en timmes tidsförskjutning fram eller tillbaka. Sedan 1987 har hela EU en gemensam linje när det gäller sommartiden, och man ändrar klockan samma dag både på våren och på hösten. För ett litet land som Finland är det klokt att följa samma praxis som råder i övriga EU. Arbetet för förändring sker gemensamt.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP:s medlem av Europarlamentet fortsätter arbeta för ett slopande av sommartiden inom EU