Motion 7 – Pensionärernas straffskatt bör elimineras

Beslut

Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis verkar för

  • att avskaffa de så kallade solidaritetsskatterna.

Behandling

Under den förra regeringen togs år 2015 i bruk en ny inkomskatt för pensionärer. Förslaget gjordes av den förra socialdemokratiska finansministern Antti Rinne. Skatten innebär, att de pensionärer, som förtjänar över 40 000 euro i pensionsinkomst på årsnivå bör betala en straffskatt på 6 % på den överskjutande delen av pensionen. Detta salufördes som en s.k. solidaritetsskatt och den var tänkt som en tillfällig lösning. Emellertid är skatten en extra progression på den redan progressiva inkomstbeskattningen för pensionärer. Det märkliga är, att man pålade bara pensionärer att betala denna extra progressiva straffskatt.

Skatter borde ju uppbäras likvärdigt av alla medborgare och inte beroende på till vilken befolkningsgrupp man råkar höra. Skatten är orättvis och kraftigt diskriminerande. Den nuvarande regeringen har också beslutat fortsätta uppbärandet av straffskatten, vilket tyder på att man inte insett dess diskriminerande natur.

Dess avkastning är också minimal. Bara en liten del av pensionärerna når upp till en pensionsinkomst som på årsnivå överstiger 45 000 euro. Här har man av ideologiska skäl beslutat hårdbeskatta dem som betraktas som välsituerade och dessutom beräknat, att pensionärer som grupp inte har en sådan styrka, som skulle sätta samhället i gungning.

Det har emellertid redan gjorts ett besvär till EU-domstolen, om att beskattningen i Finland behandlar pensionärer diskriminerande i beskattningshänseende. Pensionärer väljer dock att rösta endast på ett sådant parti, som tillgodoser deras behov av jämlikhet i beskattningen mellan olika befolkningsgrupper.

Svenska folkpartiet i S:t Karins föreslår

  • att pensionärernas extra progressiva skatt elimineras i nästa beskattning.

Svenska folkpartiet i S:t Karins r.f.

Partifullmäktiges svar

Pensionärerna som arbetat under hela sitt liv har bidragit med stora skatteintäkter för staten. Dessa skatteintäkter har i sin tur bidragit till att bygga upp och upprätthålla ett fungerande välfärdssamhälle. Detta välfärdssamhälle har tillåtit nuvarande generationer att utvecklas som individer och ger dem idag möjlighet att ta del av välfärdstjänsterna vi har.

SFP har motsatt sig den s.k. straffskatten och i sitt skuggbudgetförslag i höstas föreslog Svenska riksdagsgruppen att pensionärernas extraskatt på vissa pensioner lindras. En del pensionärer betalar idag en extra skatt på sin pension utöver den normala nivån på skatt. Riksdagsgruppen föreslog att tilläggsskatten lindras med 1,45 procentenheter.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP fortsättningsvis verkar för

  • att avskaffa de så kallade solidaritetsskatterna.