Motion 32 – Mera bzz i maten

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att Finland godkänner insekter som livsmedel

Behandling

Den globala uppvärmningen har gjort att flera börjat se över sina matvanor. Det har redan länge varit känt att köttproduktionen medför stora utsläpp av växthusgaser, samtidigt som den globala befolkningsökningen ökar matbehovet i världen. En alternativ proteinkälla, som skulle förorsaka klart mindre växthusgaser än köttproduktion, är insekter. Insekter innehåller stora mängder protein, samtidigt som produktionen kräver mindre resurser. Det behövs t.ex. enbart 2 kilo föda per 1 kilo gräshoppor, vilket är 12 gånger mindre föda än vad t.ex. ett nötkreatur behöver. Utanför EU finns det långa traditioner av att äta insekter, och i ca 80 % av världens länder hör insekter till de nationella köken.

I dag är situationen dock en annan inom EU. Finland följer på samma sätt som de flesta andra EU-länder än idag den tolkning som kommissionen rekommenderat gällande insekter i matsyfte. Den 1.1.2018 träder en ny förordning i kraft, som gör det lättare och snabbare att ansöka om tillstånd för att få sälja nya livsmedel, som bland annat insekter.

Den nya förordningen innebär att loven för att sälja insekter från och med år 2018 kan sökas på tre olika sätt. Det första sättet är att ansöka om lovet precis som i den tidigare förordningen. Det andra sättet är enligt den nya förordningen och innebär att man lättare kan godkänna olika insekter. Processen kring att ansöka om lov för insekter som redan godkänts tidigare inom ett land utanför EU blir på det här sättet lättare. I många länder utanför EU är tröskeln för att äta insekter låg vilket i och med det här också lättare kan öppna dörrar för att sälja insekter i Finland.

Det tredje och sista sättet för hur ett land kan få lov att sälja en viss typ av insekt brukas ifall ett land tidigare haft tillstånd att sälja insekterna som livsmedel eftersom verksamheten då kan fortsätta på samma sätt som tidigare och inget nytt lov behöver sökas. Det som mest skiljer den nya förordningen från den tidigare är att då en insekt blivit godkänd kan vem som helst lagligt börja tillverka den och sälja den som livsmedel ifall tillverkningsprocessen och tillagningen sker på exakt samma sätt som den process som blivit godkänd. Med tanke på detta bör Finland tydligt ta ställning för att insekter skall tillåtas som livsmedel i Finland efter att en säkerhetskontroll genomförts.

Därför anser Svensk Ungdom att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen och i Europaparlamentet ska jobba för:

  • ATT insekter främjas som livsmedel i Finland, efter att en säkerhetskontroll utförts

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Som det första partiet med ett miljöpolitiskt program står hållbar ekologisk utveckling nära SFP:s hjärta. Medan forskare febrilt arbetar för att hitta lösningar som minskar på de miljöfarliga gaser som dagens matproduktion skapar, är det bra att ta i beaktande alla potentiella lösningar som motverkar den globala uppvärmningen. Därför är motionärernas strävan efter alternativa proteinkällor i det inhemska livsmedelsutbudet ett välkommet tillägg i diskussionen.

Finland kan stoltsera med att vi har de renaste livsmedlen i världen. Detta beror dels på vår rena natur, friska luft, rena vatten samt låga mängderna antibiotika. Därtill har vi ansvarsfulla och sakkunniga livsmedelsproducenter och myndigheter som kontrollerar vad som produceras och säljs till konsumenterna. Denna praxis bör vi inte tumma på, utan fortsätta med i samband med att nya proteinformer tillträder på marknaden.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att livsmedelspolitiken i Finland inte utesluter nya former av livsmedel, som till exempel insekter, så länge dessa har säkerhetskontrollerats av våra myndigheter.