Inhemsk mat har, förutom att den är ren och god, en starkt sysselsättande effekt. Vi vill se en stark inhemsk produktion av trygga råvaror och livsmedel. När det gäller att producera ren och trygg mat har vi i Finland lagt ribban högt, högre än i de allra flesta länder.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Östersjön är inte död än

Östersjön, ett av världens känsligaste hav, är ett rekreationsområde, ett levebröd, ett ekosystem som är fullständigt unikt – och livsviktigt för oss som bor omkring det. Östersjön är också hårt utsatt: verksamheten i och kring det har länge försämrat havsmiljöns tillstånd. Belastningen måste minska för att Östersjön ska överleva.