Motion 8 – Borgå inre ring bör byggas färdig

Beslut

Partidagen beslöt att motionen är besvarad med denna beredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Då motorvägen norr om Borgå byggdes talade man redan om att bygga en landsvägsbro bredvid motorvägsbron. Den är ännu inte byggd. OM man förlänger Borgå inre ringväg till Hornhattulavägen kan en stor del av trafiken som nu går genom Borgå centrum ledas förbi broarna i centrum, som nu är hårt belastade. Domkyrkan och Gamla stans som är stadens främsta turistattraktion störs också av den trafiken på Kyrkogatan och Kyrkotorget, då trafiken från norra Borgå kör närmaste vägen till Mannerheimgatans bro.

Därför anser jag
– att Borgå inre ring byggs färdig så snabbt som möjligt.

Lars-Johan Nyholm

Partifullmäktiges svar:

Motionären lyfter upp en kommunal planeringsfråga i Borgå. Även om frågan är angelägen så är det en lokal fråga, och partidagen är inte rätt forum för att behandla den.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen besvarad med denna beredning