Motion 3 – Höjning av hushållsbidraget för renoveringar

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att hushållsavdraget höjs och utvecklas

 

Behandling

Den äldre befolkningen blir en allt större grupp i samhället. Vården har stora problem att klara av äldreomsorgen och äldre människor förväntas bo kvar i sina bostäder så länge det bara är möjligt. Detta är både humant och förmånligast för samhället. Samtidigt vet vi att äldre människors pensioner inte är speciellt stora, i synnerhet vad gäller äldre kvinnors pensioner. För att kunna leva kvar i den bostad man har då man blir äldre, behövs det oftast renoveringar dels kanske av hälsoskäl, men också för att även husen blir äldre. För dessa renoveringar är hushållsbidraget av stor betydelse. Nu finns det ett förslag på att minska hushållsavdraget, vilket egentligen är helt absurt då det gäller möjlighet till renoveringar av äldre människors hus.

Därför föreslår undertecknade att hushållsbidraget borde höjas i takt med stigande ålder för den skattskyldige. Det här borde vara i linje med att äldre ska bo hemma så länge som möjligt och dessutom skulle det skapa fler arbetstillfällen för den arbetsföra befolkningen.

Att-sats

Vi vill att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen arbetar för att hushållsavdraget höjs i takt med stigande ålder för den skattskyldega.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet i Malax r.f.

Nanny Dahl, styrelsemedlem

Carola Bengs-Lattunen ordförande

Christina Nygård kassör

Partifullmäktiges svar

Motionärerna tar upp en fråga som länge varit en viktig del av SFP:s politk. SFP var pådrivande när hushållsavdraget infördes och utvecklades. För arbete som utförs i hemmet får en skattepliktig dra av en del av kostnaderna för arbetet som hushållsavdrag. Trots benämningen hushållsavdrag är det inte fråga om ett hushållsspecifikt avdrag, utan ett individuellt avdrag så båda makarna få avdrag, om deras kostnader som berättigar till hushållsavdrag är tillräckligt höga. Avdragsgillt är normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll och ombyggnad av den skattskyldiges bostad och fritidsbostad.

Hushållsavdraget är ett framgångsrikt sätt att förbättra sysselsättningen genom att sporra hushåll att låta utomstående utföra exempelvis sådana arbeten som de tidigare själva har utfört. Avsikten är också att främja underhåll av bostäder och att bekämpa den svarta ekonomin. Hushållsavdrag beviljas endast för kostnaderna för avdragsgillt arbete. Avdraget beviljas alltså inte för sådant som tillbehör, material, ingredienser eller resekostnader.

Svenska folkpartiet stöder utveckling av hushållsavdraget. Som en del av de åtgärder SFP för fram för att höja sysselsättningen har även hushållsavdraget haft en viktig plats. SFP har tydligt tagit ställning för det här i många omgångar. Ur vårt åtgärdsförslag för att höja sysselsättningen kan man läsa följande gällande hushållsavdraget: ”Genom att höja övre taket på och den avdragbara andelen av hushållsavdraget ökar vi skatteintäkterna, stöder företagsamhet, sporrar kvinnodominerade serviceyrken och förbättrar sysselsättningen. Samtidigt förbättrar vi egenföretagarnas möjligheter och motverkar grå ekonomi.”

Svenska folkpartiets målsättningar gällande hushållsavdraget är fortsättningsvis att på sikt utveckla och höja hushållsavdraget.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att hushållsavdraget höjs och utvecklas