Motion 6 – Kryssningsfartygen kunde fungera som landets skyltfönster

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • Att partiet i mån av möjlighet strävar till att servera närproducerad mat på sina evenemang

 

Behandling

Passagerarfartygen som arrangerar resor till och från Finland fungerar även som ett skyltfönster för landet och de kunde marknadsföra landet och speciellt vår mat. Om rederiet vill har de alla möjligheter att lyfta fram lokala delikatesser. Det är synd att många rederier låter pengarna styra och bland annat i sin matbespisning prioriterar billiga råvaror som producerats på sätt som inte uppfyller de höga krav på miljö- och miljöskydd som vi kräver av landets egna producenter. Wasaline prioriterar produkter från närregionen och använder sig t.ex. av kött producerat i Finland eller Sverige. De visar att det är möjligt att använda sig av lokala råvaror. I slutändan är det konsumenterna som bestämmer. I detta fall de som köper bland annat kryssningsresor från ifrågavarande rederier. Det är dubbelmoral att ställa höga krav på produktionen i Finland och samtidigt köpa billiga utländska produkter som inte uppfyller dessa krav.

Att-sats

  • Alltid frågar efter matens ursprung och på vilket sätt den har producerats när man arrangerar olika evenemang inom partiet, i synnerhet när det gäller kryssningar.
  • Inte alls anlitar rederier som inte i sin bespisning använder sig av råvaror som producerats på ett sätt som uppfyller den lagstiftning som avkrävs av landets egna producenter.
  • Arbetar för att detta ”skyltfönster” för Finland används på ett effektivt sätt för att ge en bra bild av Finland och den mat som produceras här.

Motionär

Karleby lokalavdelning,

Jan-Ove Nyman, ordförande SFP i Karleby

 

Partifullmäktiges svar

SFP har i flera sammanhang lyft upp vikten av närmat, det vill säga sådan matproduktion och -konsumtion som använder det egna områdets råvaror och produktionsinsatser och på så sätt gynnar områdets ekonomi, sysselsättning och matkultur.

Önskvärt är att tanken om närmat även skulle kunna tillämpas på alla konferensplatser, såväl hotellkedjor som passagerarfartyg. Dock är det svårt för flera konferensplatser att kunna stilla efterfrågan med närproducerade produkter. Bland annat passagerarfartygen måste ofta ta in så stora mängder kött att lokala producenter inte kan leverera. Det är ändå viktigt att konstatera att passagerarfartyg som är under finsk flagga lyder under finsk lagstiftning och har därmed samma krav och föreskrifter som konferensplatser och övriga restauranger i Finland.

Partiet stöder gärna inhemska företag. Mattraktering på partievenemang ska inte beställas i blindo, utan en diskussion om matens ursprung ska alltid föras med restaurangen i fråga.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att alltid fråga efter matens ursprung och på vilket sätt den har producerats när man arrangerar olika evenemang inom partiet