Motion 14 – Väderleksrapporten i FST

Beslut

Svenska folkpartiet fortsätter arbeta för

  • att Karlebys position som en del av den finlandssvenska gemenskapen bibehålls och stärks

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp ett mångfacetterat ärende som var och en kan relatera till. Dels har vi ett motiverat behov av att få en korrekt väderleksrapport för vår hemort, och dels signalerar medierna något med de orter som lyfts upp i väderrapporterna. En ytterligare dimension av motionärens framställan är vikten av att den finlandssvenska identiteten hålls stark också i Mellersta Österbotten. Allt det här är viktigt, och alla dessa aspekter finns på sätt eller annat också på Svenska folkpartiets agenda.

Att påverka vilka orter väderrapporten lyfter fram kan förstås varje tittare göra genom att vara i kontakt med respektive redaktion. Detta torde ha den bästa effekten. Antalet orter som speciellt nämns är förstås begränsat, och hur avvägningen görs kan säkert påverkas av tittarnas respons. Den politiska möjligheten att påverka i frågan kan för Svenska folkpartiets del vara begränsad, då försök att påverka nyhetsredaktionerna kan lätt slå fel om beskeden kommer från politiska partier.

Partifullmäktiges beslutsförslag

Svenska folkpartiet fortsätter arbeta för

  • att Karlebys position som en del av den finlandssvenska gemenskapen bibehålls och stärks

Motion

Motionären föreslår att SFP arbetar för

Motionärens beslutsförslag

  • att Väderleksrapporten i FST även inkluderar staden Karleby i sin rapportering
  • för att bibehålla och stärka den finlandssvenska identiteten i Mellersta Österbotten

Motionär

Motionär
Maria Hartman, SFP i Karleby
och styrelsemedlem i Kvinnoklubben i Karleby