Motion 28 – Förstärka SFP:s roll som bildningsparti också inom kulturbranschen

Beslut

SFP arbetar för

  • att uppdatera det kulturpolitiska programmet under år 2024

Behandling

Partifullmäktiges svar

Kulturen spelar en viktig roll i vårt samhälle både genom att främja vårt välbefinnande och genom att skapa arbetsplatser. Svenska folkpartiet vill se en levande och stark kultursektor och trygga ett brett kulturutbud i vårt land.

SFP:s kulturpolitiska program lanserades år 2015. Det finns med andra ord skäl att se över och uppdatera programmet.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att uppdatera det kulturpolitiska programmet under år 2024

Motion

SFP:s kulturpolitiska program behöver förnyas. Världen har förändrats och senast under pandemin märktes det hur viktig del av bildnings- och arbetspolitiken kulturen är.

Kulturens roll som bevarare av det svenska i vårt land är också stor. Utan de otaliga körer, teatrar och föreningar vi har vore Svenskfinland mycket svagare.

Men också SFP:s roll som liberalt bildningsparti förtjänar en rejäl upputsning av kulturpolitiken. I riksdagsvalet hade SFP många starka kulturkandidater och partiet har mycket att vinna på en modern kulturpolitik.

Motionärens beslutsförslag

att SFP innan partidagen 2024 förnyar sitt kulturpolitiska program.

Motionär

Fredrik Waselius, SFP i Grankulla

Satu Roberg, SFP i Helsingfors