I vårt samhälle ska vi värna om både det finländska kulturarvet och mångkulturalismen. Satsningar på kultur leder till att människor mår bättre och ger positiva resultat såväl socialt som ekonomiskt.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Ollikainen: Bra reform för scenkonsten

– Regeringens förslag om att reformera statsandelssystemet för scenkonst är ytterst välkommet, kulturfältet har verkligen väntat på denna reform som sagts vara kulturfältets motsvarighet till vårdreformen. Stödet för kulturfältet blir nu mer jämlikt.

Kulturkarnevalens fader belönades

Svenska folkpartiet i Finland har i dag förlänat skådespelaren och Kulturkarnevalens upphovsman Mikael ”Gusse” Andersson med förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning.