Partiets utskott

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet

Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2022-2023

Elin Blomqvist-Valtonen, ordförande
Sekreterare: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi

Anna-Karin Tötterman, vice ordförande
Kenneth Holmgård
Kerstin Tarna
Kim Yli-Pelkola
Maria Palm
Samuel Broman
Alexander Kruglov
Carola Bäckström
Daniel Asplund
Steven Frostdahl

Integrationspolitiska utskottet

Integrationspolitiska utskottet 2022-2023

Ramieza Mahdi, ordförande
Sekreterare: Sofia Jern, sofia.jern@sfp.fi

Byoma Tamrakar
Tasha Tolmacheva
Maria Palm
Jan-Peter Sandelin
Anatoly Lvov
Sabina Forsbacka
Ezra Mutai
Cecilia Löfholm
Jessica Lerche
Solveig  Halonen
Berndt Gottberg
Merja Tarkiainen
Sonja Rosenqvist
Kaj Wallenius
Magdalena Kosová

Internationella utskottet och EU-utskottet

Internationella utskottet och EU-utskottet 2022-2023

Mats Löfström, ordförande
Sekreterare: Aanders Wikström, anders.wikstrom@sfp.fi

Johanna Holmäng
Lena Höglund
Ville Kohvakka
Laura Fagerlund
Nicholas Kujala
Anna Jungner-Nordgren
Sara von Bonsdorff
Kasper Kannosto
Helena Boucht Lindeman
Sonja Rosenqvist
Ted Saari
Samuel Broman
Helen Honkasaari
Marjo Österdahl
Karin Toyoda

Sakkunnigmedlemmar:
Eva Biaudet (Riksdagens utrikesutskott och stora utskott)
Nils Torvalds (MEP)
Astrid Thors (LI vice ordförande)
Alexander Lång (MEP Torvalds)
Minna Österholm (MEP Torvalds)
Danica Vihinen (MEP Hahn (FDP))
Ellinor Juth (SU, IU ordf.)
Ramieza Mahdi (Kvinnoförbundet, IU ordf.)
Björn Bonsdorff (Liberal Praktik)
Christer Hummelstedt (LI-Patron)

Jämställdhetsutskottet

Jämställdhetsutskottet 2022-2023

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

Cecilia Löfholm
Mira Bäck
Björn Bonsdorff
Werner Orre
Karita Nynäs
Annika Lepistö
Carola Bäckström
Sonja Rosenqvist
Solveig Halonen
Merja Tarkiainen
Pinja Hernberg
Pia-Lisa Sundell

Kommissionen för utmärkelser

Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid behov även statliga.

Kommissionen för utmärkelser 2022-2023

Håkan Antfolk, ordförande
Sekreterare: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Carola Sundqvist
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén

Miljöutskottet

Miljöutskottet 2022-2023

Anders Adlercreutz, ordförande
Sekreterare: Crista Grönroos, crista.gronroos@sfp.fi

Anders Portin
Teresa Lindholm
Mikael Frejman
Peter Edén
Christoph Gareis
Kristiina Michelsson
Linda Sederholm
Jenny Fredrikson
Anton Broända
Tomas Björkroth
Daniel Asplund
Pinja Hernberg
Bengt de Paulis
Jan Tallgren
Yvonne Borgmästars

Näringslivsdelegationen

Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet.
Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

Organisationsutskottet

Partiets stadgar §12: ”(…) organisationsutskottet består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. (…)
Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten samt fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.”

Organisationsutskottet 2022-2023

Cecilia Achrén, ordförande
Sekreterare: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Anne Eriksson
Håkan Sandell
Ira Grandén
Carola Bengs-Lattunen
Pia Tyyskä
Pia-Lisa Sundell
Julia Ståhle
Björn Fant

Finansutskottet

Partiets stadgar §12 ”Finansutskottet (…)  består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år.
Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar.
Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse.

Finansutskottets medlemmar:

Stefan Svenfors, ordförande
Sekreterare: partisekreterare Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi

Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ann-Louise Laaksonen

Socialpolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottet 2022-2023

Veronica Rehn-Kivi, ordförande
Sekreterare: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Gunvor Brettschneider
Pia-Lisa Sundell
Robert Paul
Julia Ståhle
Kaj Sjöblom
Alexander Kruglov
Johanna Smeds
Marina Bergman-Pyykkönen
Janina Rönnberg
Helen Honkasaari
Johan Sundholm
Catherine Sid
Mira Bäck
Camilla Sonntag-Wilenius

Utbildningspolitiska utskottet

Utbildningspolitiska utskottet 2022-2023

Bella Alén, ordförande
Sekreterare: Crista Grönroos, crista.gronroos@sfp.fi 

Lena Johansson
Anne Ahlefelt
Tomas Björkroth
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Michael von Boguslawski
Christer Rosengren
Brita Brännbacka-Brunell
Ulla Granfors
Tove Ørsted
Maria Forss
Richard Simola
Gunilla Karlsson Weckman
Christer Holmlund
Ann-Britt Romar
Satu Roberg
Ulf Sourander

Sakkunnigmedlemmar:
Mikko Ollikainen (Riksdagens kulturutskott)
Lisa Palm (specialmedarbetare med ansvar för utbildningsfrågor)

Stadspolitiska utskottet

Stadspolitiska utskottet 2022-2023

Emmi Piippo, ordförande
Sekreterare: Anna Strömberg, anna.stromberg@sfp.fi

Helena Boucht Lindeman
Anne Ahlefelt
Anna-Karin Tötterman
Victor Dahlberg
Fred Granberg
Kasper Kannosto
Satu Roberg
Jessica Lerche
Joel Sundström