SFP i Sibbo nominerade 16 kommunalvalskandidater

SFP i Sibbos lokalavdelning tar sikte på vårens kommunalval och nominerar sina första 16 kandidater. En röst på SFP garanterar ett helhjärtat arbete för en stark tvåspråkig kommun där det svenska har en naturlig roll i sibbobornas vardag.

Sibbo är inne i en oerhört intensiv utvecklingsfas som utgår från kommunens strategi. SFP i Sibbo siktar på en bred kandidatbukett för att påverka utvecklingen av kommunen under de kommande åren.

SFP i Sibbo anser att det är ytterst viktigt att arbeta för att få kommunens ekonomi i balans och det förutsätter att kommunens olika sektorer fungerar väl i symbios.

– Planläggning, social- och hälsovård samt bildningsfrågor hänger alla tätt ihop och ska arbeta mot samma mål. När kommunen utvecklas behöver alla sektorer anpassas till utvecklingen. Som exempel bör social- och hälsovårdens samt utbildningssektorns service kunna motsvara de behov som en ökad mängd invånare ställer, säger Maria Liljeström, ordförande för SFP i Sibbo.

SFP i Sibbo vill se en stark tvåspråkig kommun där det svenska har en jämbördig, naturlig roll i sibbobornas vardag. Vi arbetar för liberala värderingar och ser mångfald som en rikedom och tillgång som stärker vår kommun.

– För det här viktiga arbetet behövs alla – både med och utan politisk erfarenhet. Det är viljan att vara med och påverka som avgör. SFP vill utveckla Sibbo till en ännu bättre kommun att bo, leva och arbeta i, framhåller Clara Lindqvist, valkoordinator för SFP i Sibbo.

 

Nominerade kommunalvalskandidater:

Andersson Martin

Ekholm Kenneth

Forss Maria

Grönroos Mikael

Gustafsson Henrik

Hällfors Christoffer            

Högel Caroline

Lindgren Peter

Lindgren Hans-Peter

Lindroos Kicka

Nikander Klaus-Mauritz             

Röman Micaela

Sandström Stefan

Syrjäläinen Kari-Matti

Wikström Mia

Åkerfelt Tanja

Wickström: Gör det lättare att anställa

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Nordiska ordförandeskapet 2021 ska prioritera beredskap, integration och hållbarhet

Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1.1.2021. Ordförandeskapets linjedragningar behandlas brett under den här veckan som vanligtvis är en supervecka för nordiskt samarbete, nämligen Nordiska rådets Session. På grund av coronapandemin behandlas ordförandeskapet ändå genom en mängd virtuella möten.

Läs följande artikel