Wickström: Gör det lättare att anställa

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren.

 – Att anställa den första arbetstagaren är alltid ett stort beslut. I dessa osäkra ekonomiska tider blir tröskeln bara högre. Det är just därför det är viktigt att tröskeln för att anställa sänks. Ett lätt och enkelt verktyg för att anställa borde erbjudas, menar Wickström.

Wickström skulle gärna se en modell som var mer sporrande och som skulle riktas direkt till företaget. Företagen skulle inte heller vara tvungna att anställa just en arbetslös person. I regeringsprogrammet har man fastställt att man vill göra det lättare för små företag att växa och det här kunde vara ett konkret försök som skulle stödja regeringsprogrammet, menar Wickström. 

Wickström upplever att det är just nu man behöver fundera över hur man kan skapa fler arbetsplatser. Coronakrisen har påverkat en stor del av näringslivet. Flera företag har varit tvungna att säga upp och arbetslösheten ökar. Wickström menar att de mindre företagen behöver nu uppmuntras att utveckla sin verksamhet.

-Det kunde vara smart att utveckla detta försök så att också företag som anställer två-tre personer skulle få en lättare byråkrati, vilket även Företagarna i Finland har lyft fram. Det här skulle i praktiken skapa förutsättningar för mindre företag att utvecklas i en positiv riktning. Det här skulle konkret gynna sysselsättningsläget i Finland, säger Wickström.

Varför är det viktigt att uppmärksamma de samiska språken?

Under veckan som gick uppmärksammade vi den samiska språkveckan. Språkveckans syfte är att sprida medvetenheten samt synliggöra språken i offentliga rum och höja språkens status. I Finland talas tre av de nio samiska språk som finns kvar.

Läs föregående artikel

SFP i Sibbo nominerade 16 kommunalvalskandidater

SFP i Sibbos lokalavdelning tar sikte på vårens kommunalval och nominerar sina första 16 kandidater. En röst på SFP garanterar ett helhjärtat arbete för en stark tvåspråkig kommun där det svenska har en naturlig roll i sibbobornas vardag.

Läs följande artikel