Adlercreutz: Drastiska åtgärder, men vi klarar det tillsammans

Det handlar om många drastiska åtgärder, men vi klarar det tillsammans. Det konstaterade gruppordförande Anders Adlercreutz i svenska riksdagsgruppens anförande i riksdagens debatt om att ta beredskapslagen i bruk för att bekämpa coronaviruset i Finland.

– Vårt samhälle fungerar idag och gör det också i morgon. Det att vi nu står här och diskuterar en så allvarlig fråga – och att vi kan komma överens – är ett tecken på det. Trots undantagsförhållandena ska vi ändå försöka undvika att överreagera. Alla åtgärder skall överväga noga, för insatserna är höga. Vi gör detta för att skydda våra äldre och andra som tillhör riskgrupperna, säger Adlercreutz.

Han säger att stänga skolor handlar om ett mycket svårt beslut.

– Det förutsätter mycket grundliga överväganden. Också besluten som begränsar människors frihet kräver tunga motiveringar. Här är det skäl att notera att beslutet att ta i bruk beredskapslagen inte betyder mandat för obegränsade åtgärder, utan varje åtgärd – varje steg som tas – ska kunna motiveras skilt.

Adlercreutz ser allvarligt på konkursvågen som hotar ekonomin och den arbetslöshet som följer av den.

– Vi måste tillsammans fundera på hur vi kan hjälpa företagen, som fungerar som lokomotiv i samhället. Vi måste ta fram åtgärder som hjälper företagen att hålla fast vid sina anställda. Många är i en akut likvidietskris. Det stödpaket på fem miljarder som regeringen gett löfte om visar att vi inte lämnar företagen ensamma i detta läge, säger Adlercreutz.

Adlercreutz: Företagens nöd är stor – nu behövs flexibilitet av alla parter

Coronaviruset är en stor utmaning för hela vårt samhälle och kommer att ha vidsträckta effekter på vår vardag. Virusets framfart påverkar även våra företag – då alla uppmanas stanna hemma och undvika närkontakt minskar efterfrågan på både tjänster och varor. Enligt Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är det viktigt att också stöda företagen för att minska på coronavirusets inverkan. Adlercreutz välkomnar finansminister Kulmunis fem miljarders stödpaket.

Läs föregående artikel

Wickström: Kulturen behöver också hjälp ur krisen

Det rådande undantagstillståndet på grund av coronavirus pandemin skapar stor oro inom flera branscher. Förutom inom näringslivet är situationen ytterst svår också inom kulturfältet då nästan alla kulturevenemang inhiberats.

Läs följande artikel