Wickström: Kulturen behöver också hjälp ur krisen

Det rådande undantagstillståndet på grund av coronavirus pandemin skapar stor oro inom flera branscher. Förutom inom näringslivet är situationen ytterst svår också inom kulturfältet då nästan alla kulturevenemang inhiberats.

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för den svåra situation kulturfältet nu är i. 

– Kulturaktörer lever främst via evenemang som nu inte kan ordnas av förståeliga skäl. Situationen är svår för många kulturaktörer som nu funderar på sin framtid, säger Wickström.

Wickström poängterar att kulturen har en viktig roll då det kommer till att upprätthålla det allmänna välbefinnandet i samhället.

– Det är viktigt att vi ser till att kulturfältet klarar av den här situationen. Kulturarbetarna jobbar oftast med projekt och snuttjobb, som nu ligger på is. Vi vill inte hamna i en situation där många kulturaktörer är tvungna att avsluta sin verksamhet, säger Wickström 

Wickström säger att Kulturfondens och Konstsamfundets initiativ om att bevilja extra understöd på grund av den rådande situationen är mer än välkommet. Även regeringen har idag meddelat om åtgärder för att stödja kulturfältet. 

– Det är fint med de här initiativen. Samtidigt kan vi som konsumenter nu till exempel köpa presentkort som kan användas senare. Alla intäkter som kulturarbetare kan få nu är viktiga. Samtidigt hoppas jag att den här situationen ger upphov till nya sätt att ta till sig och njuta det fina kulturutbud vi har i vårt land, avslutar Wickström.

Adlercreutz: Drastiska åtgärder, men vi klarar det tillsammans

Det handlar om många drastiska åtgärder, men vi klarar det tillsammans. Det konstaterade gruppordförande Anders Adlercreutz i svenska riksdagsgruppens anförande i riksdagens debatt om att ta beredskapslagen i bruk för att bekämpa coronaviruset i Finland.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Jämställdhetsarbetet fortsätter

Idag uppmärksammar vi Minna Canth, och det arbete som gjorts under många årtionden för att stärka jämställdheten i vårt land. Under de exceptionella omständigheter som nu råder, blir det extra tydligt hur viktigt det jobb är som görs inom de kvinnodominerade branscherna för att trygga samhällets grundfunktioner.

Läs följande artikel