Adlercreutz: Företagens nöd är stor – nu behövs flexibilitet av alla parter

Coronaviruset är en stor utmaning för hela vårt samhälle och kommer att ha vidsträckta effekter på vår vardag. Virusets framfart påverkar även våra företag – då alla uppmanas stanna hemma och undvika närkontakt minskar efterfrågan på både tjänster och varor. Enligt Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är det viktigt att också stöda företagen för att minska på coronavirusets inverkan. Adlercreutz välkomnar finansminister Kulmunis fem miljarders stödpaket.

– Med tanke på företagsverksamheten är det viktigast att se till att företagen inte får likviditetsproblem. Fördröjda eller avbokade affärer kan snabbt ha förödande påföljder. Många företag står inför en akut likviditetskris. Det är bra att man nu på många fronter skrider till åtgärder. Av de åtgärder som regeringen publicerade är till exempel förskjutningar av skatteinbetalningar och större befogenheter åt Finnvera mycket välkomna, säger Adlercreutz.

Som en följd av den ekonomiska krisen kan företagen i värsta fall vara tvungna att permittera eller säga upp anställda.

– Med tanke på sysselsättningen är det enormt viktigt att företagen har incentiv att hålla kvar sina anställda. Vi vill bespara så många som möjligt från permittering eller uppsägning – att bli utan jobb är alltid en personlig tragedi. Därför är det av speciellt stor betydelse att det finns möjligast stor flexibilitet på arbetsplatserna och att lokala överenskommelser kan förverkligas utan hinder. Nu måste vi ta i bruk alla lösningar för att hålla företagen på fötterna och de anställda på lönelistorna. 

Henriksson om corona: Vi klarar oss tillsammans

- Regeringen har i dag fattat beslut om kraftiga, men nödvändiga åtgärder för vårt lands och befolkningens bästa. Eftersom vi nu i Finland befinner oss i ett undantagstillstånd på grund av Coronaviruset, kommer vi att ta i bruk en del verktyg som delvis begränsar det vardagsliv vi varit vana med, säger SFP:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Drastiska åtgärder, men vi klarar det tillsammans

Det handlar om många drastiska åtgärder, men vi klarar det tillsammans. Det konstaterade gruppordförande Anders Adlercreutz i svenska riksdagsgruppens anförande i riksdagens debatt om att ta beredskapslagen i bruk för att bekämpa coronaviruset i Finland.

Läs följande artikel