Adlercreutz efterlyser fond för mögelsaneringar

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz har lämnat in en åtgärdsmotion där han uppmanar regeringen att grunda en fond för mögelsaneringar av skolor och daghem.

Fonden skulle bevilja pengar till kommuner som brottas med inomhusluftsproblem orsakade av mögel- och fuktskador.

– Enligt en uppskattning från 2012 berörs 172 000–259 000 dagisbarn, skolelever och personal varje år av mögel- och fuktskador i byggnader. Alla blir inte sjuka, men en del får riktigt svåra symptom av att vistas i fuktskadade utrymmen. Fonden ska finnas till för sådana tillfällen som kommunerna har fler byggnader att reparera än vad budgeterna ger utrymme för, säger Adlercreutz.

Många kommuner är idag tvungna att välja vilka byggnader som det finns pengar till att reparera, vilket leder till att barn och personal kan bli tvungna att vistas i fuktskadade utrymmen i orimligt långa tider.

– Inga barn eller vuxna ska behöva vistas i byggnader som gör dem sjuka. Därför uppmanar jag regeringen att grunda en fond ur vilken kommuner kan ansöka om pengar för saneringar då de egna resurserna inte räcker till. När det kommer till frågor som gäller hälsan ska man inte behöva vänta till följande budgetperiod innan man kan ta till nödvändiga åtgärder.

Språkförsöken är ulvar i fårakläder

Riksdagen debatterar på tisdag de regionala språkförsöken där ca 2 200 ungdomar tillåts välja bort det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen.

Läs föregående artikel

Henriksson lämnade in lagmotion om dagkirurgin

- Bra att riksdagsledamöterna fått upp ögonen för det galna i vårdreformsförslaget, säger Henriksson.

Läs följande artikel