Politik A-Ö: Byggande

Vi ska bygga sunda och hållbara byggnader där det är tryggt att arbeta, vistas och bo. Detta kräver hållbart, resurseffektivt och välplanerat byggande. Hela livscykelns bör tas i beaktande i byggandet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Motion 42 – Finlands byggnadsbestånd

Beslut

Partidagen beslöt att uppmana partiets förtroendevalda, särskilt i kommunerna att se till att tillräckligt lärostoff om såväl byggnadsbeståndets och fastighetsklustrets