Politik A-Ö: Byggande

Vi ska bygga sunda och hållbara byggnader där det är tryggt att arbeta, vistas och bo. Detta kräver hållbart, resurseffektivt och välplanerat byggande. Hela livscykelns bör tas i beaktande i byggandet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Norden – den mest hållbara och integrerade regionen år 2030

År 2021 tar Finland över ordförandeklubban i Nordiska Ministerrådet. Under ordförandeskapet ligger tyngdpunkten på integration och hållbarhet. Det kan även avläsas i Finlands ordförandeprogram: tillsammans är vi starkare och visare än var för sig. Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen år 2030.

Motion 42 – Finlands byggnadsbestånd

Beslut

Partidagen beslöt att uppmana partiets förtroendevalda, särskilt i kommunerna att se till att tillräckligt lärostoff om såväl byggnadsbeståndets och fastighetsklustrets