Vi ska bygga sunda och hållbara byggnader där det är tryggt att arbeta, vistas och bo. Detta kräver hållbart, resurseffektivt och välplanerat byggande. Hela livscykelns bör tas i beaktande i byggandet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Stoppa osunt byggande

Vi har inte råd att kasta bort pengar på hus som gör oss sjuka, konstaterar kretsstyrelsen för SFP i Nyland.