Adlercreutz: Företag lider på grund av THL:s oklara anvisningar för test av coronavirus

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz uppmanar Institutet för hälsa och välfärd (THL) att förtydliga sina anvisningar för provtagning av coronavirusfall. För tillfället tolkar privata hälsoföretag anvisningarna på olika sätt på lokal nivå.

– Jag blev kontaktad av ett företag vars nyckelarbetstagares partner har symtom som tyder på coronavirus. Därför är också arbetstagaren för tillfället i karantän. Företaget skulle vilja testa partnern för coronavirus, men enligt det privata hälsoföretaget kan inte provtagning genomföras på grund av THL:s anvisningar. Arbetstagarens karantän fortsätter och företaget lider, trots att det inte är säkert att karantänen är motiverad. Problemet verkar vara utbrett. Så här ska det ju inte vara, säger Adlercreutz.

Adlercreutz förundrar sig över svårigheten att bli testad, speciellt då vi under de senaste dagarna har fått läsa nyheter om hur testningskapaciteten är god hos privata hälsoföretag. Företagen bekräftar att kapacitet finns.

– Vår nationalekonomi lider märkbart om provtagning inte möjliggörs. I detta fall är företaget utan sin nyckelarbetstagare för en obestämd tid, för säkerhets skull. Om partnerns testresultat är positivt, skulle arbetstagaren givetvis fortsätta sin karantän. Om resultatet är negativt, skulle arbetstagarens arbete och företagets verksamhet kunna fortsätta som normalt.

– Anvisningarna för provtagning kan inte lämna rum för tolkning så, att man på vissa områden får gå på test och på andra områden inte. Anvisningarna måste ta i beaktande hur sjukdomsmisstanken påverkar familjemedlemmarna och deras arbetsgivare. Oklara begränsningar för testning får inte finnas. Jag ber att THL rättar till anvisningarna.

SFP:s ministrar: Regeringen tar ansvar för Finland

Regeringen har idag fattat beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren, samt om den andra tilläggsbudgeten som fokuserar på den rådande corona-pandemin. SFP:s ministrar justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser en tilläggsbudget och en budgetram som är exceptionella och strävar till att rädda företagen och välfärdsstaten samt stödja Finland på en väg ur krisen.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Orimligt att förbjuda föräldrar att träffa sina nyfödda barn

Coronakrisen drabbar hela samhället och även stränga åtgärder kan vara nödvändiga att vidta men åtgärderna måste vara i proportion till nyttan av dem. Det gäller även de restriktioner som universitetssjukhusen dragit upp kring närvarorätten för föderskornas stödpersoner på förlossningssjukhus.

Läs följande artikel